Tags Posts tagged with "Συμβασιούχοι"

Συμβασιούχοι

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Έχουν περάσει ήδη 65 από τις 100 πρώτες ημέρες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση αδυνατεί να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο πολιτικός της λόγος είναι εγκλωβισμένος σε αντιφάσεις. Χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία, ασάφειες, ατολμία, υπαναχωρήσεις. Εξαντλείται σε θεωρούμενες καινοτόμες συμμετοχικές διαδικασίες. Απουσιάζει η τόλμη και η αποφασιστικότητα, παρά, πιθανόν, τις καλές προθέσεις.

Αντί για μεταρρυθμίσεις, η Κυβέρνηση είναι χαμένη στο Διαδίκτυο προκειμένου να στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό. Αντί για τη λήψη μέτρων, η Κυβέρνηση εξαγγέλλει διάλογο. Αντί για πολιτικές πρωτοβουλίες, η Κυβέρνηση απλά περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση και προβαίνει σε φραστική ανακύκλωση διαπιστώσεων.

Στον μόνο τομέα που η Κυβέρνηση δείχνει αποφασιστικότητα είναι στα εργασιακά θέματα. Θέματα που άπτονται των συμβασιούχων και των συμμετεχόντων σε προγράμματα μαθητείας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Η Κυβέρνηση καταργεί ένα θεσμό που υιοθετήθηκε, διατηρήθηκε και κληροδοτήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Απόφαση πρόχειρη και λανθασμένη.

Η Κυβέρνηση, πριν λάβει, ωστόσο, την απόφασή της, θα έπρεπε να εξαντλήσει και να εμπλουτίσει με κοινωνικά δικαιότερες λύσεις τις πολιτικές της επιλογές. Να προστατεύσει τις πολιτικές της από παρελθούσες πρακτικές και νοοτροπίες ρεβανσισμού. Πρακτικές που δυστυχώς εντοπίζονται και στις προθέσεις της για τους συμβασιούχους στις Περιφέρειες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους, κάποιοι από τους οποίους έχουν απολυθεί και κάποιοι άλλοι πρόκειται να απολυθούν στο τέλος του έτους.

Δημιουργώντας ένα γκρίζο τοπίο για το εργασιακό μέλλον χιλιάδων συμβασιούχων:

  • που απασχολούνται, επί σειρά ετών, σε συγκεκριμένες θέσεις,
  • που αποτελούν σημαντικό μέρος των απασχολουμένων στους φορείς τους,
  • που εργάζονται με χαμηλά μισθολογικά επίπεδα και προνόμια,
  • που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων του δημοσίου στους οποίους απασχολούνται.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι το πολιτικό πλαίσιο των αποφάσεων της Πολιτείας θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές της ισονομίας και της αξιοκρατίας. Να διακρίνεται όμως και για την κοινωνική του ευαισθησία. Κοινωνική ευαισθησία που κύριοι της Κυβέρνησης λέγατε ότι διαθέτετε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, όταν στις 6 Ιουνίου 2008 καταθέτατε συναφή Ερώτηση για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων που εργάζονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κοινωνική ευαισθησία που κρίνεται επιβεβλημένη στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει σαφή και ξεκάθαρη θέση για τους συμβασιούχους αυτούς και να διερευνήσει τα ενδεχόμενα:

  • Μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, κατά τα πρότυπα των προγενέστερων διατάξεων των Π.Δ. 81/2003 και 164/2004, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.
  • Διατήρησης της μοριοδότησης των συμβασιούχων λόγω της εμπειρίας στον οικείο φορέα του δημοσίου όπου υπάρχει προϋπηρεσία.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, όπως αυτό των συμβασιούχων, απαιτεί τη λήψη γενναίων αποφάσεων, χωρίς κομματικές παρωπίδες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Απαιτεί την προώθηση κοινωνικά δίκαιων και ευαίσθητων πολιτικών επιλογών, όπως έπραξε η Ν.Δ. το 2004. Μακριά από εφήμερες αποφάσεις πολιτικής αντικατάστασης και κομματικού βολέματος που έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία σε δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ., κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στην Εισήγησή του επί της Επίκαιρης Επερώτησης Βουλευτών της Ν.Δ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την «Απόφαση της κυβέρνησης μετά τους stagiers για απόλυση και αντικατάσταση των συμβασιούχων στις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Έχουν ήδη περάσει τα 2/3 από τις 100 πρώτες ημέρες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ και η Κυβέρνηση αδυνατεί να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στο μόνο τομέα που η Κυβέρνηση δείχνει αποφασιστικότητα είναι στα εργασιακά θέματα και ιδίως στα θέματα που άπτονται των συμβασιούχων και των συμμετεχόντων σε προγράμματα μαθητείας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Η Κυβέρνηση καταργεί, ένα θεσμό που υιοθετήθηκε, διατηρήθηκε και κληροδοτήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Απόφαση που είναι πρόχειρη και λανθασμένη, καθώς, πριν τη λάβει, θα έπρεπε να εξαντλήσει και να εμπλουτίσει με κοινωνικά δικαιότερες λύσεις τις πολιτικές της επιλογές. Θα έπρεπε να προστατεύσει τις πολιτικές της από παρελθούσες πρακτικές και νοοτροπίες ρεβανσισμού, πρακτικές που δυστυχώς εντοπίζονται και στις προθέσεις της για τους συμβασιούχους στις Περιφέρειες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας. Η Κυβέρνηση, με την επιλογή της αυτή δημιουργεί ένα γκρίζο τοπίο για το εργασιακό μέλλον χιλιάδων συμβασιούχων που απασχολούνται, επί σειρά ετών, σε συγκεκριμένες θέσεις, αποτελούν σημαντικό μέρος των απασχολουμένων στους φορείς αυτούς, εργάζονται με χαμηλά μισθολογικά επίπεδα και προνόμια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Το πολιτικό πλαίσιο των αποφάσεων της Πολιτείας θα πρέπει μεν να εδράζεται στις αρχές της ισονομίας και της αξιοκρατίας αλλά θα πρέπει να διακρίνεται και για την κοινωνική του ευαισθησία. Κοινωνική ευαισθησία που κρίνεται επιβεβλημένη στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει σαφή και ξεκάθαρη θέση για τους συμβασιούχους και να διερευνήσει τα ενδεχόμενα μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς και διατήρησης της μοριοδότησης των συμβασιούχων λόγω της εμπειρίας στον οικείο φορέα του δημοσίου. Η αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, όπως αυτό των συμβασιούχων, απαιτεί τη λήψη γενναίων αποφάσεων, χωρίς κομματικές παρωπίδες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Απαιτεί την προώθηση κοινωνικά δίκαιων και ευαίσθητων πολιτικών επιλογών, όπως έπραξε η Ν.Δ. το 2004, μακριά από εφήμερες αποφάσεις πολιτικής αντικατάστασης και κομματικού βολέματος που έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία σε δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους.»

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει έκδηλη ανησυχία σε χιλιάδες συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, οι οποίοι και εργάζονται ως συμβασιούχοι σε υπηρεσίες του Δημοσίου σχετικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη σταδιακή κατάργηση όλων των συμβάσεων έργων, οι οποίες και θα αντικατασταθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, βάσει και της πλήρωσης θέσεων πάγιων και διαρκών αναγκών. Μάλιστα, η ληφθείσα και κοινωνικά ανάλγητη κυβερνητική απόφαση για την κατάργηση των συμβασιούχων με προγράμματα stage δημιουργεί κακό προηγούμενο, επιτείνει την αγωνία και των λοιπών συμβασιούχων του δημοσίου και των οικογενειών τους, ενώ κλονίζει ήδη και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. 

Αντίστοιχη ανησυχία υπάρχει και στους συμβασιούχους των Περιφερειών της χώρας, οι οποίοι και έχουν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με σαφήνεια τις προθέσεις της για το εργασιακό τους μέλλον και να ξεδιαλύνει το θολό τοπίο που η ίδια έχει δημιουργήσει. Σημειώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι συμβάσεις που  έχουν συνάψει οι απασχολούμενοι, είτε απευθείας με την Περιφέρεια, είτε με ανάδοχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), λήγουν στις 31/12/2009 ή λίγους μήνες μετά. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να προστατευτούν οι εν λόγω εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ όσες από αυτές λήγουν την επόμενη περίοδο είναι κρίσιμο να ανανεωθούν. Κυρίως, οφείλει η κυβέρνηση να πάρει μια σαφή θέση και να ξεκαθαρίσει στην κοινή γνώμη τις αποφάσεις της για την τύχη και το μέλλον όλων των συμβασιούχων των περιφερειών της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Ποια είναι η πολιτική βούληση και αποφάσεις της κυβέρνησης για την τύχη των συμβασιούχων που εργάζονται στις Περιφέρειες της χώρας;

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με αιτήματα που απασχολούν την Ένωση Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (λήψη προϋπηρεσίας από Πυροσβεστική και Δασική Υπηρεσία, ένταξη στη ρύθμιση των αποφοίτων Δημοτικού, όρια ηλικίας, προσμέτρηση στρατιωτικής θητείας κ.α.). Σχετική αναφορά κατέθεσε και ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχαήλ Παντούλας.

Στην απάντησή του το Υπουργείο, και πέραν της αναφοράς του στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των πυροσβεστών που γίνεται με προσλήψεις – κατατάξεις μέσω διαγωνισμών που προκηρύσσονται για το σκοπό αυτό, και στους οποίους δικαιούται να συμμετάσχει και το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σχετική μοριοδότηση, αναφέρει:
«Σε ότι αφορά το εργασιακό καθεστώς του εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού και την αντιμετώπιση του προβλήματος της πενταετίας, οι εξαγγελίες και δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιήθηκαν, καθώς ανανεώθηκε η θητεία του εποχικού προσωπικού για 5 χρόνια ακόμη με δυνατότητα ανανέωσης ανεξαρτήτου ηλικίας, ενώ και η διάρκεια της υπηρεσίας που θα παρέχουν από 5 μήνες που ήταν μέχρι το 2007 έγινε 8 μήνες κατ’ έτος, γεγονός πολύ σημαντικό για το ίδιο το προσωπικό αλλά και την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας.»
Παράλληλα, οι κ.κ. Βουλευτές έλαβαν τη δέσμευση ότι το θέμα της περαιτέρω ρύθμισης του εργασιακού καθεστώτος του εν λόγω προσωπικού απασχολεί το Υπουργείο με στόχο την οριστική αντιμετώπισή του, στα πλαίσια βεβαίως των συνταγματικών και νομικών επιταγών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ίδιου του προσωπικού αλλά και του υπηρεσιακού, και ευρύτερου του δημοσίου, συμφέροντος.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια εξέτασης της επίλυσης του ζητήματος θα ληφθούν υπόψη και τα θέματα που τέθηκαν με τις αναφορές των κ. Βουλευτών.