Tags Posts tagged with "Πολυμέσα"

Πολυμέσα

Η Φθιώτιδα, πέραν του ότι γεωγραφικά βρίσκεται στο «κέντρο βάρους» του Ελλαδικού χώρου, με την ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων καθίσταται βασικός κόμβος μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων.

Έχει συνεπώς βασικές προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί βιώσιμα και να προοδεύσει ισόρροπα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Το ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής.

Tα τελευταία χρόνια, ως εκπρόσωπος των πολιτών της Φθιώτιδας, προσπάθησα να συμβάλω προς αυτή την κατεύθυνση, σε όλους σχεδόν τους τομείς της δημόσιας ζωής, σε εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους αρμόδιους θεσμούς και τις ηγεσίες τους καθώς και με αρκετούς εκλεκτούς συμπατριώτες.

Αποτέλεσμα ήταν η ένταξη της Λαμίας, ουσιαστικά, στον εθνικό χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, η ενίσχυση των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν και στους τομείς της Δικαιοσύνης, του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Αγροτικής Ανάπτυξης, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Λιμενικών Υπηρεσιών.

Έχω σταθερή πεποίθηση ότι η πρόοδος μιας περιοχής ή μιας χώρας, είναι μία συνεχής και συλλογική διαδικασία. Για το λόγο αυτό πιστεύω, και το έχω δημόσια καταθέσει, ότι είναι κρίσιμης σημασίας η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση Στρατηγικού Σχεδίου για το μέλλον της περιοχής, με τίτλο «Φθιώτιδα 2030». Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι η Φθιώτιδα να αποκτήσει στρατηγικό σχέδιο που θα το υπηρετούμε όλοι. Να σταματήσει το «ράβε-ξήλωνε». Στον «οδικό χάρτη» της αναγκαίας ανάταξης της χώρας, η Φθιώτιδα πρέπει και μπορεί να έχει δημιουργική συμμετοχή.

Οι δυνατότητες της περιοχής είναι αρκετές και οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε συντεταγμένα στο στρατηγικό σχέδιο δράσης. Ενδεικτικά, σημειώνω:

1ον. Στο πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας:

Η Λαμία να καταστεί κέντρο θετικών επιστημών, υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον ελληνικό και τον ευρύτερο χώρο. Έχει τις γενικές προϋποθέσεις προς τούτο (Πανεπιστημιακή Σχολή, Σχολή ΤΕΙ). Η δυναμική που προ ετών δόθηκε, δεν πρέπει να ανακοπεί.

Η Κυβέρνηση οφείλει να επανεντάξει την περιοχή στον εθνικό χάρτη έρευνας και καινοτομίας. Χάρτη στον οποίο είχε ενταχθεί νομοθετικά το 2014.

Οι τοπικοί αρμόδιοι οφείλουν, άμεσα, να αντιμετωπίσουν την ποιοτική λειτουργία, από πλευράς υποδομών, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λαμία.

Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, με τους χειρισμούς της, προκαλεί μόνο σύγχυση, ενώ με εμφανή και αφανή «παίγνια» την αποσταθεροποιεί.

2ον. Στο πεδίο της Υγείας:

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας να αποτελεί σύγχρονο, λειτουργικό, ποιοτικό και αποτελεσματικό Περιφερειακό Νοσοκομείο της χώρας. Επόμενο βήμα η συγκρότηση εξειδικευμένου κέντρου φυσικοθεραπείας, παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε βαλκανική κλίμακα, σε συνεργασία με τα σχετικά τμήματα του ΤΕΙ και την αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών.

Το Νοσοκομείο, μαζί με τις άλλες δομές υγείας της ΠΕ Φθιώτιδας, θα πρέπει να αναβαθμίζουν συνεχώς τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες.

Ο Οργανισμός του Νοσοκομείου, που θεσμοθετήθηκε το 2014, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Κυβέρνηση, όμως, και σε αυτό το τόσο κρίσιμο πεδίο, «κρύβεται» και δεν προχωράει στην επίλυση των προβλημάτων.

3ον. Στο πεδίο του Πρωτογενούς Τομέα:

Στροφή της παραγωγής σε προϊόντα ποιότητας που συσχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία, διεθνώς ζητούμενα, καθώς και ανάπτυξη της μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

4ον. Στα πεδία του Τουρισμού, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού:

  • Η δημιουργία ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας, οργανωμένου σύμφωνα με σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα.
  • Η ανάδειξη και αξιοποίηση, ως προτεραιότητα, του ιστορικού τριγώνου Θερμοπύλες – Αλαμάνα – Γοργοπόταμος.
  • Η προώθηση σε κατάλληλο κοινό, με βάση το φυσικό περιβάλλον, θέσεων ιστορικού ή/και θρησκευτικού ενδιαφέροντος πανελλαδικής ή/και παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.
  • Η ανάληψη πολιτιστικών δράσεων με προστιθέμενη αξία.
  • Η συνεχής συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών τόσο στη Λαμία, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
  • Η ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών που είναι σε εκκρεμότητα.
  • Η παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση ημιορεινών περιοχών για ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων καλοκαιρινής αθλητικής προετοιμασίας.
  • Η ανάδειξη περιοχών ως ευρωπαϊκών προορισμών αθλημάτων.

5ον. Στις Υποδομές, στα Δίκτυα, στις Μεταφορές, στην Ενέργεια και στον Χωροταξικό Σχεδιασμό:

Η ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων.

Στόχος πρέπει να είναι η επιχειρηματική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για συνδυασμένες μεταφορές προϊόντων, στον ελλαδικό και διεθνή χώρο.

Επίσης, η προώθηση της υλοποίησης ενεργειακών δικτύων, η ενεργειακή αξιοποίηση των ευρύτερων γεωθερμικών περιοχών, ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των λιμενικών υποδομών για επιχειρηματικές και τουριστικές δραστηριότητες, η αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής της Λαμίας για προσέλκυση επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν την εγγύτητα με το δίκτυο μεταφορών.

Τέλος, στόχος πρέπει να είναι η αξιοποίηση των διευρυμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης εκθεσιακών δραστηριοτήτων, μετά την τροποποίηση του ιδρυτικού Νόμου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας το 2014, κάτι που η Κυβέρνηση δεν είναι ικανή να κάνει. Απόδειξη αυτού, φέτος η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν πραγματοποιήθηκε.

Στόχος αυτών των πολιτικών είναι να στραφούμε στην παραγωγή σε όλα τα πεδία, με ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και εξωστρεφή προσανατολισμό, να εδραιώσουμε τη συμμετοχή όλων σε παραγωγικές διαδικασίες και την αλληλεγγύη προς τους πραγματικά αδύναμους.

Από την πλευρά μου, έχοντας κάνει την επιλογή να συμμετέχω στις δημιουργικές και ουσιαστικά προοδευτικές δυνάμεις της περιοχής μας, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω, συντεταγμένα, για να προωθήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ευημερία, με αποτελεσματικότητα, διεθνή ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και ποιότητα.

Κύριε Σταϊκούρα, τόσο οι εταίροι όσο και η Κυβέρνηση προσανατολίζονται στο κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης στο τέλος του 2017. Θεωρείτε εφικτό αυτόν τον στόχο; Και εάν αυτό επιτευχθεί, δεν θα πρόκειται για επιτυχία της Κυβέρνησης;

Ο στόχος, με βάση τις καλοκαιρινές γραπτές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, ήταν για τέλος Οκτωβρίου. Ήδη αυτός ο στόχος έχει μετατεθεί για το τέλος του έτους.

Ενώ ακόμη δεν έχει εκταμιευθεί η 2η υποδόση της 2ης αξιολόγησης, διαθέσιμη από αρχές Σεπτεμβρίου.

Δηλαδή η Κυβέρνηση συνεχίζει να αποτυγχάνει σε όλα τα χρονοδιαγράμματα που  θέτει.

Το κόστος όμως της καθυστέρησης έχει αποδειχθεί σημαντικό για την οικονομία και εξαιρετικά επώδυνο για την κοινωνία.

Εύχομαι τουλάχιστον να κλείσουν την αξιολόγηση μέχρι το τέλος του έτους.

Τελικά, μήπως ως ΝΔ «κινδυνολογείτε» ακόμα και σε θέματα που και το ΔΝΤ διαβεβαιώνει για το αντίθετο; Για παράδειγμα, η ΝΔ μιλά για νέα μέτρα το 2018. Ωστόσο, με πρόσφατη δήλωσή της η κ. Βελκουλέσκου εκτίμησε ότι «δεν περιμένουμε νέα μέτρα».

Τις κινδυνολογίες και τις καταστροφολογίες θα τις εντοπίσετε στην αντιπολίτευση που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο απώτατο και το πρόσφατο παρελθόν.

Επί του συγκεκριμένου απαντώ καθαρά: η Κυβέρνηση προσθέτει επιβαρύνσεις στους πολίτες, ύψους 1,9 δισ. ευρώ για το 2018, με νέες μειώσεις στο ενιαίο μισθολόγιο, πρόσθετες περικοπές στις συντάξεις και στα οικογενειακά επιδόματα, κατάργηση του ΕΚΑΣ, κατάργηση φοροαπαλλαγών όπως είναι η έκπτωση φόρου για ιατρικές εξετάσεις, μείωση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και σε άλλα νησιά, φόρο διαμονής, πρόσθετες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σε ότι αφορά το ΔΝΤ, η εκτίμησή του είναι ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2018 θα είναι χαμηλότερο από τους στόχους του Προγράμματος.

Ευελπιστώ αυτή η εκτίμηση να μην επαληθευθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η μη λήψη νέων μέτρων διευκολύνεται από την επίτευξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης της οικονομίας.

Κάτι που μέχρι σήμερα η παρούσα Κυβέρνηση αδυνατεί να επιτύχει.

Αλήθεια, εσείς ως ΝΔ είστε σίγουροι ότι θα μπορέσετε να πείσετε τους εταίρους για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018;

Εμείς με σχέδιο και αξιοπιστία θα προτείνουμε, θα διεκδικήσουμε και τελικά θα επιτύχουμε μια νέα ρήτρα μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης.

Θα δεσμευθούμε στην υλοποίηση ενός συνεκτικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων – εντός και εκτός του Προγράμματος – για μετά το 2018, η επιτυχής υλοποίηση του οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης από τις σημερινές εκτιμήσεις των θεσμών (1%), που θα προσεγγίζουν ή/και θα υπερβαίνουν την αναπτυξιακή δυναμική που καταγραφόταν στις δικές τους εκθέσεις το 2014 (1,9%).

Η αύξηση του πλούτου θα οδηγήσει στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Και αυτή με τη σειρά της, στη σταδιακή μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Η πρόταση είναι συνεκτική, ρεαλιστική, ιστορικά επιβεβαιωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το 2018 θα είναι έτος εξόδου από τα Μνημόνια. Μία τέτοια εξέλιξη σημειολογικά και ουσιαστικά δεν θα είναι θετική για τη χώρα;  

Πόσο ουσιαστική έξοδος από τα Μνημόνια μπορεί να υπάρξει όταν η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στην εφαρμογή μνημονιακής πολιτικής και για μετά το 2018, με πρόσθετα μέτρα λιτότητας και με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μακρά περίοδο; Το περιτύλιγμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ζήτημα;

Η Κυβέρνηση, σε επίπεδο ουσίας, έχει εγκλωβίσει τη χώρα σε αέναη λιτότητα και τους πολίτες σε πρόσθετες θυσίες, χάνοντας δε με τις παλινωδίες της πολύτιμο χρόνο, της έχει στερήσει βαθμούς ελευθερίας.

Βεβαίως, κατά την προσφιλή τακτική της θα προσπαθήσει, σε επίπεδο επικοινωνίας, με κάθε τρόπο να «πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Εν τούτοις, η Κυβέρνηση «διέψευσε» τις προγνώσεις σας για πρόωρες εκλογές. Μήπως ισχύσει και κάτι παρόμοιο με την έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια;

Η ΝΔ δεν έκανε προγνώσεις. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, αφού δεν εξαρτάται από αυτήν ο χρόνος διενέργειας εκλογών.

Ζητούσε όμως, και συνεχίζει να το πράττει, πολιτική αλλαγή. Ώστε να υπάρξει μία νέα, μεταρρυθμιστική, φιλελεύθερη με κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξιόπιστη και συνεκτική Κυβέρνηση.

Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή του δεσμεύθηκε σε βαρύγδουπες προγνώσεις, όπως αυτές για το σκίσιμο των Μνημονίων, για το τέλος της λιτότητας, για υψηλή ανάπτυξη, για γρήγορη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, για χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, για άμεση ρύθμιση του χρέους, για ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Και ως γνωστόν δεν τήρησε καμία δέσμευση, ενώ σε όλες τις προγνώσεις έχει πέσει έξω. Επομένως, η Κυβέρνηση κάθε φορά διαψεύδει τον εαυτό της.

Τονίζετε συνεχώς στις δηλώσεις σας τη σημασία αποπληρωμής των «ληξιπρόθεσμων  οφειλών των Δημοσίου προς τους ιδιώτες». Τι γίνεται με αυτό το θέμα;

Κα. Αδηλίνη, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου αποτελούν για την Κυβέρνηση, «Λερναία Ύδρα».

Ενώ έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα, για την μερική αποπληρωμή τους, πόροι ύψους 4,3 δισ. ευρώ, αυτές οι υποχρεώσεις, αντί να μειώνονται, αυξάνονται.

Σήμερα, ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 57% από το τέλος του 2014.

Αυτό οφείλεται στο ότι η Κυβέρνηση, με «εσωτερική στάση πληρωμών», «γεννάει» νέες οφειλές, όσο και στην ανικανότητα της να αντλήσει και να διοχετεύσει τους διαθέσιμους πόρους στην πραγματική οικονομία.

Αποτέλεσμα; Η πλήρης εκκαθάρισή τους παραπέμπεται στις «αριστερές καλένδες».

Είναι γεγονός, συνεπώς, ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα στην οικονομία.

Αλήθεια, ασπάζεστε την άποψη που εκφράζεται από σημαντικά στελέχη της ΝΔ ότι ο κ. Τσίπρας απολαμβάνει της εύνοια των εταίρων γιατί κάνει τη «βρώμικη δουλειά»;

Η αλήθεια είναι ότι η «δίψα» του κ. Τσίπρα, και του «παρτενέρ» του, για εξουσία είναι τέτοια, που τον οδηγεί να αποδέχεται και να «περνάει» ότι του ζητηθεί.

Χωρίς ιδεολογικές και πολιτικές σταθερές, ηθικές αναστολές και δεσμεύσεις.

Την ίδια ώρα, για εσωτερική κατανάλωση, επιδιώκει να παρουσιάζεται ως «σκληρός διαπραγματευτής». Όμως, οι πολίτες έχουν κατανοήσει πλέον το έργο. Δεν τρώνε «κουτόχορτο».

Το πολιτικό κεφάλαιο «κ. Τσίπρας», στην πολιτική συνείδηση των πολιτών, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για πολιτικό, είναι σε πτωτική και μη αναστρέψιμη πορεία.

Είναι σε αποδρομή.

Τι θα σημάνει η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού ΔΝΤ;

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση αποκάλυψε ελλείμματα στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και λάθη στα βήματα συγκρότησής τους.

Τώρα, με νέες γνώσεις και εμπειρίες, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στην εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, στην εναρμόνιση των πολιτικών σε όλα τα πεδία, με στόχο την ισόρροπη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, σε όλες τις χώρες-μέλη.

Απαιτείται η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με την λειτουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα εγγύησης των καταθέσεων, η προώθηση της ένωσης των κεφαλαιαγορών για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, η βελτίωση του πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης, με έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με τη διατήρηση υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό κύκλο και εφαρμόζοντας το κατάλληλο μίγμα πολιτικής, η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με την πιθανότητα να μετεξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό ΔΝΤ.

Η Ελλάδα, σε αυτές τις διεργασίες, πρέπει να είναι ισχυρά παρούσα.

Κύριε Σταϊκούρα, η πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο, εντός του Οκτωβρίου, δεν είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα;

Κάθε επίσημη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι σημαντική.

Και από εμάς αντιμετωπίζεται θετικά, εκτιμώντας ότι αυτή θα ενισχύσει τις ήδη στενές σχέσεις των δύο χωρών.

Ευχόμαστε αυτή η επίσκεψη να έχει ουσιαστικό, θετικό αποτέλεσμα.

Υπάρχει θέμα «δεδηλωμένης» για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ μετά την ψηφοφορία για την «αλλαγή φύλου»;

Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει θέμα Κυβερνητικής συνοχής.

Αποδείχθηκε ότι η μόνη συγκολλητική ουσία αυτής της ετερόκλητης Κυβέρνησης, είναι η «δίψα» για παραμονή, όσες περισσότερες ημέρες είναι δυνατόν, στην εξουσία.

Αλήθεια, πως θα χαρακτηρίζατε τη ΝΔ σήμερα, «φιλελεύθερη» ή «συντηρητική», αναφορικά με την «ταυτότητα φύλου» στην οποία είπε «όχι»;

H ΝΔ, εκ κατασκευής, είναι κοινωνικά φιλελεύθερη, ριζοσπαστική και ουσία προοδευτική. Αυτός ο ιδεολογικοπολιτικός πυρήνας της έχει επιβεβαιωθεί διαχρονικά. Οι ιδεολογικές περιπλανήσεις και οι πολιτικές αντιφάσεις χαρακτηρίζουν άλλα πολιτικά κόμματα.

Επί του θέματος που θέσατε, η ΝΔ έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνω ενδεικτικά, ότι το 1976, με διορατικότητα έφερε τη ρύθμιση για τη δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου, και το 2005, έθεσε το θεσμικό πλαίσιο ίσης ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσδιορισμού.

Σήμερα, αναγνωρίζουμε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται καιροσκοπικά και επιπόλαια. Χωρίς προϋποθέσεις και υποστηρικτικές δομές, όπως δυστυχώς πράττει η σημερινή Κυβέρνηση.

Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και τις πρόσφατες αλλαγές στη ΝΔ κυρίως στο επίπεδο αλλαγής Εκπροσώπου Τύπου. Είχε έλλειμμα επικοινωνίας η ΝΔ εκτιμάτε;

Οι εσωτερικές αλλαγές προσώπων και οργανογραμμάτων πάντα γίνονταν και θα γίνονται. Δεν συναρτώνται απαραίτητα με έλλειμμα σε κάποιο πεδίο.

Αποτελούν μέρος της συνεχούς και αναγκαίας προσπάθειας επικαιροποίησης και προσαρμογής της πολιτικής μας δράσης στις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες.

Κύριε Σταϊκούρα, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018. Ποια είναι τα σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κανείς ώστε να έχει μια ενδεικτική εικόνα της πορείας της οικονομίας το 2017;

Στον χαμηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, σε ένα μάλιστα ευνοϊκότερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σε σχέση με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει. Και τούτο εξαιτίας κυρίως, αλλά όχι μόνο, των μειωμένων επενδύσεων και της χαμηλής ιδιωτικής κατανάλωσης.

Και στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε ένα δυσμενέστερο, σε σχέση με τις εκτιμήσεις, οικονομικό περιβάλλον, εξαιτίας των νέων – κυρίως έμμεσων – φόρων, των εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, των περικοπών στις συντάξεις και στα κοινωνικά επιδόματα, των κατασχέσεων και της εσωτερικής στάσης πληρωμών, ιδιαίτερα με το πάγωμα των συντάξεων.

Το αποτέλεσμα αυτής της ανερμάτιστης πολιτικής είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να έχει συρρικνωθεί, η φοροδοτική τους ικανότητα να έχει εξαντληθεί, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα αλλά και του Δημοσίου να έχουν διογκωθεί, η ανταγωνιστικότητα να έχει υποχωρήσει, η αναπτυξιακή απόσταση από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να έχει διευρυνθεί και κεφαλαιακοί περιορισμοί να συνεχίζουν να υφίστανται.

Το 2018 θα υπάρξουν νέα μέτρα και νέες περικοπές;

Ναι, θα υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας, ύψους 1,9 δισ. ευρώ.

Μέτρα όπως είναι οι νέες περικοπές στο ενιαίο μισθολόγιο, οι πρόσθετες περικοπές στις συντάξεις και στα οικογενειακά επιδόματα, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η κατάργηση φοροαπαλλαγών όπως είναι η έκπτωση φόρου για ιατρικές εξετάσεις, η μείωση του επιδόματος θέρμανσης, η επέκταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και σε άλλα νησιά, ο φόρος διαμονής, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Και ακολουθούν και άλλα μέτρα μετά το 2018, με την περαιτέρω περικοπή κύριων και επικουρικών συντάξεων και την μεγάλη μείωση του αφορολόγητου ορίου.

Ας περάσουμε στο θέμα των γερμανικών εκλογών. Τα αποτελέσματα και το γεγονός ότι ο κ. Σόιμπλε δεν θα είναι πλέον Υπουργός Οικονομικών, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν τη χώρα μας; Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί από εδώ και στο εξής για το χρέος;

Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τη σύνθεση της νέας Κυβέρνησης, τις προτεραιότητές της και τις πολιτικές της, και στη συνέχεια προχωράμε σε αξιολογική κρίση.

Σίγουρα υπάρχουν ανοικτά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη χώρα μας και εγείρουν προβληματισμό, όπως είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της 3ης αξιολόγησης, η ρύθμιση του χρέους, το μεταναστευτικό/προσφυγικό πρόβλημα, οι ευρωπαϊκές σχέσεις με την Τουρκία κ.α.

Σε ότι αφορά ειδικότερα το ζήτημα του χρέους, σας θυμίζω ότι η αναγκαία και ουσιαστική ρύθμισή του έχει μετατεθεί, με ευθύνη Κυβέρνησης και δανειστών, για μετά τη λήξη του 3ου Μνημονίου. Και προφανώς, θα συνδυάζεται με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

Το μετεκλογικό τοπίο στη Γερμανία, αν ειδικά συμμετάσχει το FDP, πιστεύετε ότι ακυρώνει το αφήγημα Μαξίμου για το τέλος των Μνημονίων;

Το αφήγημα της Κυβέρνησης είναι απλά ένα ακόμη αφήγημα. Ίσως σε αυτό το έργο να παίξουν περισσότεροι του ενός.

Επί της ουσίας, η Κυβέρνηση έχει ήδη υπογράψει και η χώρα θα τελεί υπό «στενό κορσέ», όπως και αν αυτός ονομασθεί, επί μακρά σειρά ετών.

Σημασία έχει αν θα βαπτισθεί 4ο Μνημόνιο ή θα δοθεί άλλο όνομα;

Υπενθυμίζω ότι η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, με την καταστροφική διαπραγμάτευση του 1ου εξαμήνου του 2015, οδήγησε τη χώρα στο 3ο αχρείαστο Μνημόνιο.

Και με την ανικανότητα, την ανευθυνότητα και την αναβλητικότητά της, την έχει δεσμεύσει με πρόσθετα μέτρα λιτότητας και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μακρά περίοδο, μετά το 2018.

Επίσης πόσο μπορεί να δυσκολέψει το κόμμα της ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη, αν γίνει Κυβέρνηση, στην πρόθεσή του για συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα 2%; Κι αν δεν δεχθούν οι εταίροι μια συμφωνία με πρωτογενή πλεονάσματα 2%, ποια είναι η εναλλακτική σας πρόταση;

Εμείς θα προτείνουμε, θα διεκδικήσουμε και τελικά εν πορεία θα επιτύχουμε μια νέα ρήτρα μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης.

Θα δεσμευθούμε στην υλοποίηση ενός συνεκτικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων – εντός και εκτός του Προγράμματος – για μετά το 2018, η επιτυχής υλοποίηση του οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης από τις σημερινές εκτιμήσεις των θεσμών, που θα προσεγγίζουν ή/και θα υπερβαίνουν την αναπτυξιακή δυναμική που καταγραφόταν στις δικές τους εκθέσεις το 2014.

Η αύξηση του πλούτου θα συμβάλει στην βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους, οδηγώντας στη σταδιακή μείωση των δημοσιονομικών στόχων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.

Ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί, θα χρησιμοποιηθεί, σταδιακά και σε βάθος τετραετίας, για την περαιτέρω μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Υπενθυμίζω ότι το 2014, η τότε Κυβέρνηση, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, επέτυχε τη μείωση φορολογικών συντελεστών, κάτι που δεν προβλεπόταν στο 2ο Μνημόνιο.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η 3η αξιολόγηση. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να το πετύχει η Κυβέρνηση;

Οι αξιολογήσεις δεν κλείνουν με δηλώσεις προθέσεων, αλλά με πράξεις.

Προσωπικά, εύχομαι η αξιολόγηση να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους.

Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση, πάλι θα υπάρχει καθυστέρηση, αφού σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Προγράμματος κατά το περασμένο καλοκαίρι, η αξιολόγηση θα πρέπει να κλείσει τέλος Οκτωβρίου.

Τέλος Οκτωβρίου όμως έχει μετατεθεί η εκταμίευση της 2ης υποδόσης της 2ης αξιολόγησης, διαθέσιμη από 1η Σεπτεμβρίου, απολύτως αναγκαία για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες πλέον έχουν «σκαρφαλώσει» στα 6 δισ. ευρώ.

Αντιλαμβάνεται κανείς τους χαλαρούς ρυθμούς και το «παιχνίδι» της Κυβέρνησης.

Όμως τα λάθη της κοστίζουν πολύ ακριβά στην Ελληνική κοινωνία.

Η επίτευξη ρευστότητας στην αγορά είναι το ζητούμενο για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Πώς θα το πετύχει αυτό μια Κυβέρνηση της ΝΔ;

Πράγματι ένας από τους πυλώνες της πρότασής μας είναι η ενίσχυση της ρευστότητας για να μπορέσει η πραγματική οικονομία να «ανασάνει» ξανά.

Αυτό μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών κονδυλίων των οποίων η απορροφητικότητα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου που διογκώνονται και με τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης. Θυμίζω ότι περίπου 6 δισ. ευρώ υποχρεώσεις πληρώθηκαν την περίοδο 2013-2014.

Αυτό που απαιτείται είναι η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης που θα επαναφέρει καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα και θα οδηγήσει στην κατάργηση των capital controls, η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας η οποία θα μειώσει το κόστος δανεισμού των τραπεζών και η ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όμως, όλα αυτά που είναι αναγκαία, η σημερινή Κυβέρνηση δεν τα κάνει.

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2019. Επίσης παρατηρούμε ότι η Κυβερνητική συμμαχία είναι αρραγής. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι παρέχεται αυτή η στήριξη;

Η ΝΔ διαχρονικά υποστηρίζει ότι η διενέργεια εκλογών είναι εσωτερική υπόθεση της κάθε χώρας, ορίζεται από το θεσμικό της πλαίσιο και δεν πρέπει να γίνεται κατόπιν επιθυμίας ή υπόδειξης έξωθεν.

Ως εκ τούτου καμιά δήλωση δεν επηρεάζει τη στρατηγική της ΝΔ και γι’ αυτό δεν έχει πρόβλημα με κανέναν.

Πρόβλημα σχέσεων με τους εκπροσώπους των εταίρων και δανειστών έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού για τρείς ημέρες την εβδομάδα τους βρίζει χωρίς να φέρνει καμιά αντίρρηση στις επιθυμίες τους, για τρεις τους υμνεί χωρίς να εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα, την δε έβδομη αυτοθαυμάζεται που τη «βγάζει καθαρή» βδομάδα-βδομάδα.

Τέλος, εκτιμώ ότι το «χέρι-χέρι» Τσίπρα – Καμμένου, «αγκαλιά με τις καρέκλες τους», θα συνεχιστεί μέχρι τελικής πτώσεως.

Πολιτικό σχόλιο από 20 λέξεις για τα 3 παρακάτω πρόσωπα:

Αλέξης Τσίπρας: Με υψηλές επιδόσεις στο λαϊκισμό και την ψευδολογία και χαμηλές επιδόσεις σε εθνική στρατηγική, ποιότητα και αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης.

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Με πληθώρα αντιφάσεων μεταξύ των εκ του ασφαλούς, επί δεκαετίες, θεωρητικών αναζητήσεων και της πολιτικής που εφαρμόζει. Τελικά ποιά οικονομική πολιτική ωφελεί και ποιά βλάπτει τη χώρα και τους πολίτες: η μαρξιστική ή η φιλελεύθερη; Εμείς έχουμε απαντήσει με σαφήνεια.

Πάνος Καμένος: Με πολιτική πορεία χωρίς κατεύθυνση και έρμα.

Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι αποκαθίσταται η κανονικότητα στη χώρα σταδιακά. Επικαλείται, μάλιστα, και την αύξηση των άμεσων επενδύσεων στη χώρα στο πρώτο επτάμηνο του 2017. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση;
Για την Κυβέρνηση κανονικότητα είναι η ολοκλήρωση – με μεγάλη καθυστέρηση και τεράστιο κόστος – της 2ης αξιολόγησης και η συνεπακόλουθη βελτίωση κάποιων μακροοικονομικών μεγεθών, σε σχέση όμως με το χειρότερο σημείο στο οποίο η οικονομία «κατρακύλησε» επί ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Δυστυχώς όμως, η χώρα δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί που ήταν το 2014.
Επιπροσθέτως, σε ποια κανονικότητα αναφέρεται η Κυβέρνηση όταν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται, το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου διευρύνονται, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχωρεί, η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης διαρκώς μετατίθεται και νέα μέτρα λιτότητας θα επιβληθούν τα επόμενα έτη;
Συνεπώς, η αποφυγή των χειρότερων δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή στην κανονικότητα.
Όσον αφορά στις επενδύσεις, η επίδοση του πρώτου επταμήνου οφείλεται ουσιαστικά σε μία και μόνη επένδυση, την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Επένδυση που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση, πολέμησε σφοδρά ο ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα «πανηγυρίζει» για το τίμημα που καταβλήθηκε επί των ημερών του.
Όσο όμως και αν προσπαθεί να ωραιοποιήσει την πραγματικότητα, η αλήθεια είναι μία: ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες ασύμβατες.

Ο κ. Ντάισελμπλουμ στην πρόσφατη επίσκεψή του τάχθηκε υπέρ της «καθαρής εξόδου» της χώρας από το τρίτο πρόγραμμα. Μήπως, όμως, Μαξίμου και θεσμοί ερμηνεύουν διαφορετικά την «καθαρή έξοδο»;
«Καθαρή έξοδος» δεν μπορεί να υπάρξει όταν η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στην εφαρμογή μνημονιακής πολιτικής μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος, με νέα, πρόσθετα μέτρα λιτότητας και με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μακρά περίοδο.
Ούτε όταν η όποια αναγκαία ρύθμιση για τη μείωση του χρέους έχει μετατεθεί για μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος και θα συνδυάζεται με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.
Ας αφήσουν συνεπώς κάποιοι στην άκρη τις όποιες λεκτικές ακροβασίες και επικοινωνιακές περιτυλίξεις, γιατί η πρόσκρουση με την πραγματικότητα θα είναι, και πάλι, οδυνηρή.

Σύντομα μπαίνουμε στην τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος. Εκτιμάτε πως μπορεί να κλείσει γρήγορα, όπως τουλάχιστον φαίνεται να επιθυμεί η Κυβέρνηση;
Πράγματι, η Κυβέρνηση, λεκτικά, επιθυμεί τη γρήγορη ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης. Πρακτικά όμως, με τους γνωστούς «χαλαρούς» ρυθμούς της, την έχει μεταθέσει για το τέλος του έτους. Όταν σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του Μνημονίου, θα πρέπει να κλείσει τέλος Οκτωβρίου.
Τέλος Οκτωβρίου όπου έχει μετατεθεί η 2η υποδόση της 2ης αξιολόγησης, διαθέσιμη από 1η Σεπτεμβρίου, απολύτως αναγκαία για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν μαθαίνει από τα λάθη της.
Προσωπικά, εύχομαι να κλείσει το δυνατόν συντομότερο.
Γιατί η όποια καθυστέρηση, όπως έχει αποδειχθεί, είναι επώδυνη για την κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για έναν μηχανισμό διασύνδεσης του ύψους του πλεονάσματος με συγκεκριμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από το 2018 και μετά. Τι θα γίνει, όμως, αν οι δανειστές εμμείνουν στους στόχους για το πλεόνασμα που έχουν συμφωνήσει προ ολίγων μηνών με την Κυβέρνηση;
Η ΝΔ πρότεινε, θα διεκδικήσει και τελικά θα επιτύχει μια νέα ρήτρα μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης.
Θα δεσμευθεί στην υλοποίηση ενός συνεκτικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων – εντός και εκτός του Προγράμματος – για μετά το 2018. Σχέδιο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, την πιο αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους, την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, τον ορυκτό πλούτο και τις υποδομές και, κυρίως, με την επένδυση στις νέες, ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία.
Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα οδηγήσει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης από τις σημερινές εκτιμήσεις των θεσμών (1%), που θα προσεγγίζουν ή/και θα υπερβαίνουν την αναπτυξιακή δυναμική που καταγραφόταν στις δικές τους εκθέσεις το 2014 (1,9%).
Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει στη σταδιακή μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση του ΦΠΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2014, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, η τότε Κυβέρνηση επέτυχε τη μείωση φορολογικών συντελεστών, κάτι που δεν προβλέπονταν στο 2ο Μνημόνιο.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ περιέγραψε ακόμα ένα συνολικό πλαίσιο μείωσης φορολογικών επιβαρύνσεων. Αυτό το σενάριο είναι συμβατό και με πλεονάσματα στο 3,5% ή προϋπόθεση είναι να μειωθεί ο στόχος του πλεονάσματος μετά το 2018;
Οι πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις συνδυάζονται με τη μείωση των δημοσιονομικών στόχων, και θα υλοποιηθούν σταδιακά και σε βάθος τετραετίας.
Οι στοχευμένες μειώσεις φόρων στις οποίες αναφερθήκαμε και στην περυσινή ΔΕΘ, δεν εξαρτώνται από τη μείωση των στόχων. Θα επιτευχθούν με τη χρήση ισοδυνάμων που θα προκύψουν, μεταξύ άλλων, από την αξιολόγηση των δαπανών, τη δημοσιονομική πειθαρχία σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την αυστηρότερη αναλογία προσλήψεων/αποχωρήσεων στο Δημόσιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, την παραχώρηση ορισμένων λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα μέσω συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους αυστηρότερους ελέγχους, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ένα επείγον αίτημα της αγοράς αυτή την περίοδο είναι η βελτίωση των συνθηκών για τη ρευστότητα. Μια Κυβέρνηση ΝΔ, τι μέτρα θα πάρει με σκοπό την ενίσχυσή της – και άρα την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας;
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση έχει οδηγήσει την πραγματική οικονομία σε «ασφυξία».
Βασικός πυλώνας της πρότασής μας είναι η ενίσχυση της ρευστότητας.
Αυτή μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών κονδυλίων των οποίων η απορροφητικότητα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου που έχουν διογκωθεί τα τελευταία χρόνια, και με τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.
Αυτό που απαιτείται είναι η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης που θα επαναφέρει καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα και θα οδηγήσει στην κατάργηση των capital controls, η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας η οποία θα μειώσει το κόστος δανεισμού των τραπεζών και η ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αυτά η σημερινή Κυβέρνηση ούτε ξέρει, ούτε μπορεί, ούτε θέλει να τα κάνει.