Tags Posts tagged with "Δήμος Δαφνουσίων"

Δήμος Δαφνουσίων

Στον Κόλπο Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών (Οπούντιος Κόλπος) λειτουργούν σήμερα πέντε ιχθυοτροφικές μονάδες. Συγκεκριμένα, λειτουργούν δύο στη Νήσο Γάϊδαρος, δυναμικότητας 350 τόνων, και τρεις στη Νήσο Αταλαντονήσι δυναμικότητας 750 τόνων, ετησίως.

 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην εν λόγω περιοχή, απορρίπτονται από τα Εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων (Λιβανάτες), οπότε και προτείνεται η απομάκρυνση των υπαρχόντων μονάδων, καθώς η θαλάσσια περιοχή έχει κορεστεί από την εικοσάχρονη λειτουργία των ιχθυοτροφείων.

 

Σύμφωνα με έγγραφο του Συλλόγου για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας, η θαλάσσια περιοχή του κόλπου για δύο δεκαετίες πλήττεται από τη λειτουργία μονάδων εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα το θαλάσσιο περιβάλλον να έχει καταντήσει «βούρκος» και εστία μόλυνσης από τους χιλιάδες τόνους αποβλήτων, υπολειμμάτων τροφών των ψαριών και φαρμάκων.

 

Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στους παράκτιους δήμους, καταστρέφοντας τη μοναδική δυνατή μορφή ανάπτυξης για την περιοχή, τον τουρισμό. Από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15267Β/11.4.2003 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος), προκύπτει ότι «στη μελέτη του Περιφερειακού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδος, οι Δήμοι Αταλάντης και Μαλεσίνας συγκαταλέγονται στους προτεινόμενους κατά προτεραιότητα Δήμους για ανάπτυξη παραθεριστικού τουρισμού».

 

Είναι γεγονός, ότι οι Δήμοι περιμετρικά του Κόλπου Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών, αποτελούν περιοχές απολύτου τουριστικού ενδιαφέροντος και στηρίζονται, οικονομικά, αποκλειστικά από τον τουρισμό, με βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες παραλίες, με θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας (Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλα Αταλάντης, Λιβανάτες) και ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα (ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης), που δύναται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών.

 

Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας στον Κόλπο Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών είναι ασύμβατη με την ευρύτερη περιοχή, που είναι κατεξοχήν περιοχή τουρισμού – παραθερισμού και αντιβαίνει το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 παρ. 2, σελ. 38-39, «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες», αναφέρεται σαφέστατα ότι: «στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται μόνο σε τμήματά τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον».

 

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω, και σύμφωνα με έγγραφα τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, η χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών στον Κόλπο Θεολόγου –  Αταλάντης – Λιβανατών, έρχεται σε σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία των κατοίκων, των επισκεπτών και των τουριστών που επισκέπτονται τους Δήμους Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων (Λιβανάτες) και για το λόγο αυτό ζητείται η χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών να σχεδιαστεί εκτός του Κόλπου Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται

η κ. Υπουργός:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να σχεδιαστεί η χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών εκτός του Κόλπου, προκειμένου να εξυγιανθεί η θαλάσσια περιοχή και να επιτευχθούν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μαλεσίνας, Αταλάντης και Δαφνουσίων (Λιβανάτες);

Σε συνέχεια ερωτήσεων που έχω ήδη καταθέσει προς το Υπουργείο Οικονομικών (Επίκαιρη Ερώτηση 597/01.03.2010, Ερώτηση 6702/26.02.2010, Επίκαιρη Ερώτηση 280/15.01.2010) επανέρχομαι για μια ακόμη φορά στο θέμα που αφορά τη μεταλλευτική επιχείρηση ΛΑΡΚΟ, και μάλιστα την παρούσα χρονική στιγμή κυρίως λόγω της αυξητικής τάσης των τιμών του Νικελίου τους τελευταίους μήνες, γεγονός που δίνει ενθαρρυντικά σημάδια για τη βιωσιμότητα και κερδοφορία της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, η παρατηρούμενη σημαντική αύξηση των τιμών του Νικελίου τους δύο τελευταίους μήνες, καθώς και η πτώση της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου οδηγούν στη διαπίστωση ότι μια καλύτερα οργανωμένη διοικητικά εταιρία θα παρήγαγε με τις ισχύουσες συνθήκες περίπου στα ιστορικά δυνητικά της επίπεδα (1.600 τόνοι ανά μήνα) και θα μπορούσε να ήταν κερδοφόρος επιχείρηση. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2010 η μέση τιμή του Νικελίου έφτασε τα 18.500 $/ton Ni, το Φεβρουάριο ανήλθε σε 19.052 $/ton Ni, ενώ στις 04.03.2010 έφτασε τα 22.975 $/ton Ni. Οι παραπάνω προσαρμογές στις τιμές, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες που ίσχυαν τον Μάρτιο του 2009 (9.791 $/ton Ni) διευκολύνει την Κυβέρνηση ώστε να προωθήσει την εξυγίανση της εταιρίας μέσω διορατικών αλλαγών που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, τις θέσεις απασχόλησης αλλά και την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός

Τι προτίθεται η Κυβέρνηση να κάνει για τη ΛΑΡΚΟ;

Στη θέση Καναπίτσα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων του Ν. Φθιώτιδας εκτείνεται σε μήκος 300 μέτρων και ύψος 80 μέτρων ένα γεωλογικό φαινόμενο παγκοσμίου ερευνητικού ενδιαφέροντος, ο λεγόμενος «Καθρέπτης» της Αρκίτσας. Η κατοπτρική αυτή επιφάνεια αποτελεί εμφάνιση του σεισμικού ρήγματος Αρκίτσας – Καμένων Βούρλων, ενός ρήγματος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από γεωλόγους ως το παλαιότερο ενεργό. Παρότι αποτελεί γεώτοπο διεθνούς σημασίας, εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων.

Συνεπώς επιβεβλημένη κρίνεται η ανάγκη διατήρησης, προστασίας και  ανάδειξης του γεωτόπου Καναπίτσας ως στοιχείου γεωλογικής κληρονομιάς και μορφοτεκτονικής ιστορίας και φυσικό αγαθό για την έρευνα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το γεωτουρισμό με κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά για την περιοχή. Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί μέρος της φυσιογνωμίας της περιοχής, καθώς είναι ένα καθοριστικό τοπίο αλλά η άκριτη χρήση του το υποβαθμίζει, πόσο μάλιστα αφού βρίσκεται σε κεντρική θέση, πολύ κοντά στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Ανάλογο ζήτημα περιβαλλοντικού χαρακτήρα αντιμετωπίζει και ο «Καθρέπτης» των Τραχίνιων Βράχων στο Δήμο Γοργοποτάμου. Το πρόβλημα εδώ σχετίζεται με την εναπόθεση απορριμμάτων και μπαζών σε ένα από τα πιο ιστορικά μέρη της περιοχής, όπου ήταν χτισμένη η Ομηρική πόλη Τραχίνα και όπου διαδραματίστηκε η σχετική τραγωδία του Σοφοκλή «Τραχίνιαι». Στον «Καθρέπτη» των Τραχίνιων Βράχων, με μια σειρά αρχαίων τάφων που είναι λαξευμένοι πάνω του, αποτυπώνονται ίχνη της ιστορίας, καθώς και η γεωλογική του σημασία. Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής, επιτάσσουν ως αναγκαία, την προστασία του εν λόγω ιστορικού χώρου και την ανάδειξή του ως μνημείο της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

Κατόπιν τούτων, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

Τί προτίθεται να κάνει  το Υπουργείο για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του  γεωτόπου του «Καθρέπτη» της Αρκίτσας και του φυσικού – ιστορικού χώρου του «Καθρέπτη» των Τραχίνιων Βράχων;

Ο Υποψήφιος Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο των περιοδειών του σε περιοχές του Νομού Φθιώτιδας επισκέφθηκε, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, τους Δήμους Λαμιέων και Δαφνουσίων. Ειδικότερα, το πρωί, επισκέφθηκε τα Καλύβια και το Παγκράτι, και συνομίλησε με πολίτες για τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των εν λόγω συνοικιών της Λαμίας.
 
Στη συνέχεια της περιοδείας του, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας επισκέφθηκε τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αρκίτσας, Γουλεμίου, Μεγαπλατάνου και Λιβανατών, όπου και πραγματοποίησε την κεντρική του ομιλία.
 
Στην κεντρική του ομιλία στις Λιβανάτες, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 
«Η κυβέρνηση, με το ξέσπασμα της κρίσης, προσπάθησε και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, μέσα σε ένα δυσμενές πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον, να θωρακίσει την οικονομία και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Προχώρησε, σε συντονισμό και ευθυγράμμιση με την ΕΕ, στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου με βασικούς στόχους τη διατήρηση των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, τη στήριξη της απασχόλησης, τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και την ενίσχυση των περισσότερο ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών ομάδων και παραγωγικών κλάδων. Παραγωγικών κλάδων, όπως ο τουριστικός και ο αγροτικός, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δαφνουσίων.
Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να μετατρέψουμε τη διεθνή κρίση σε εθνική ευκαιρία. Να εκσυγχρονίσουμε τις δομές και τις λειτουργίες του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού μας συστήματος, και να εναρμονίσουμε πλήρως την πατρίδα μας με τις χώρες του σκληρού πυρήνα της ΕΕ.
Σ’ αυτή την κρίσιμη για τον τόπο στιγμή, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την ανεύθυνη υποσχεσιολογία και τον ανέξοδο λαϊκισμό. Ο κ. Παπανδρέου, ενώ ισχυρίζεται ότι η ελληνική οικονομία έχει χρεοκοπήσει, στο πρόγραμμα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ και επανέλαβε κατά τη διάρκεια των δυο δημοσίων συζητήσεων δεν αναφέρθηκε σε κανένα απ’ τα αναγκαία μέτρα για την έξοδο από την κρίση.»

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας του Δήμου Γοργοποτάμου αναφορικά με το πρόβλημα που προέκυψε στα ελαιόδεντρα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Γοργοποτάμου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στους ελαιώνες της Λοκρίδας και γενικότερα του Νομού Φθιώτιδας, όπως αποτυπώνεται και από σχετικό αίτημα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αταλάντης που σας έχω μεταφέρει με προηγούμενη αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 2 Ιουλίου 2009.
 
Ειδικότερα, τα ελαιόδεντρα της περιοχής του Γοργοποτάμου, ενώ κατά την περίοδο της ανθοφορίας τους ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, παρουσίασαν ιδιαίτερα μεγάλη απώλεια όταν έφτασε η εποχή της καρπόδεσης, καθώς, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κατά τους ανοιξιάτικους μήνες, προκάλεσαν την καρπόπτωση των ελαιοδέντρων, η οποία ξεπερνά το 70%. Συνεπώς, οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής, αν και ανέμεναν μια ικανοποιητική ελαιοπαραγωγική χρονιά, καλούνται να αντιμετωπίσουν τη συρρίκνωση της παραγωγής τους και, κατά συνέπεια, της μείωσης του εισοδήματός τους.
 
Έπειτα από τα ανωτέρα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Ηράκλειας του Δήμου Γοργοποτάμου και οι ελαιοπαραγωγοί της ευρύτερης περιοχής επιθυμούν να επισκεφθούν την περιοχή οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να διαπιστώσουν και να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηριχθεί οικονομικά ο ελαιοπαραγωγός.
 
Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε την κατάσταση και να με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης των παραπάνω ζητημάτων.
 

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση του επενδυτικού έργου “Atalanti Hills” στην περιοχή του Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας.
 
Με το παρόν έγγραφο θα ήθελα να σας μεταφέρω τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των τοπικών φορέων και μεγάλης μερίδας των πολιτών της επαρχίας Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας αναφορικά με το τουριστικό επενδυτικό έργο στην περιοχή του Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης με την επονομασία «Atalanti Hills». Πρόκειται για μία επένδυση, η οποία, σύμφωνα με την άποψη των τοπικών φορέων, προσδοκάται να επηρεάσει θετικά την αειφόρο ανάπτυξη της περιφέρειας, να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας την πλούσια ιστορία και κληρονομιά της.
 
Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, τυγχάνει της ομόφωνης αποδοχής και στήριξης του Δήμου Αταλάντης (και ιδιαίτερα του Δημοτικού Διαμερίσματος Εξάρχου), καθώς και όμορων Δήμων (Δήμου Δαφνουσίων), όπως καταδεικνύεται και από τα επισυναπτόμενα ψηφίσματα των προαναφερθέντων τοπικών αρχών, τονίζοντας την υποστήριξή τους για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού επενδυτικού έργου για το Νομό Φθιώτιδας.
    
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
 
Ποιές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της αδειοδότησης του επενδυτικού έργου “Atalanti Hills” στην περιοχή του Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας και σε ποιο χρονικό ορίζοντα εκτιμάτε πως θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία;
 

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αταλάντης αναφορικά με πρόβλημα που πρόεκυψε στα ελαιόδεντρα επιτραπέζιας ελιάς στην επαρχία Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας για πρώτη φορά στα χρονικά της βρώσιμης ελιάς της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα ελαιόδεντρα την εποχή της αναπαραγωγής και ειδικότερα στην ανθοφορία τους ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, όταν έφτασε η εποχή της καρπόδεσης, στο μεγαλύτερο μέρος των ελαιώνων η απώλεια ήταν αρκετά μεγάλη. Οι ελαιοπαραγωγοί, αν και ανέμεναν μια ικανοποιητική ελαιοπαραγωγική χρονιά, οδηγούνται σε μείωση της παραγωγής.
Όμως εκτός από την καταστροφή του καρπού το μεγαλύτερο ποσοστό των ελαιόδεντρων επλήγει με πτώση του ελαιοκάρπου, όταν έχει διαμορφωθεί ο καρπός, γεγονός το οποίο συνέβη για πρώτη φορά στους ελαιώνες της περιοχής. Η απώλεια στο μεγαλύτερο μέρος του ελαιώνα, και ειδικότερα στην ποικιλία κονσερβολιά τύπου Αμφίσσης, αγγίζει το 100%, με συνέπεια από μια αρκετά καλή ελαιοπαραγωγική χρονιά οι περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί να συζητούν σήμερα ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν καθόλου με τη συλλογή του ελαιοκάρπου.
Έπειτα από τα ανωτέρω, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αταλάντης και οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής επιθυμούν να επισκεφθούν την περιοχή οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να διαπιστώσουν και να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηριχθεί οικονομικά ο ελαιοπαραγωγός.
  
Επίσης ζητούν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ώστε το έργο της δακοκτονίας να είναι περισσότερο αποτελεσματικό συντελώντας και αυτό στο όποιο ελάχιστο ποσοστό ελαιοκάρπου έχει μείνει.
Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε την κατάσταση και να με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης των παραπάνω ζητημάτων.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ κ. Χρήστος Σταïκούρας μετά από συνάντηση που είχε με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κουμαντάνο Κωνσταντίνο και τον Αστυνομικό Διευθυντή Φθιώτιδας κ. Πατίτσα Δημήτριο, θέλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του για το ενδιαφέρον και την συνεργασία τους στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής της Λοκρίδας.
Συγκεκριμένα, με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας:
1) Αποσπάστηκε, πριν από δύο μέρες, ένας επιπλέον Ανθυπαστυνόμος στον Αστυνομικό Σταθμό Μαλεσίνας.
2) θα διατεθούν, από 1-6-2009, τρεις Δόκιμοι Αστυφύλακες στο Α.Τ. Αταλάντης, οι οποίοι θα ενισχύουν τους Αστυνομικούς. Σταθμούς της Λοκρίδας.
3) Θα διατίθενται καθημερινά, και κυρίως τις νυκτερινές ώρες, πέντε άνδρες της Β΄ΟΠΚΕ στην ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας.

Θέμα: Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του Αστυνομικού Σταθμού Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων του Νομού Φθιώτιδας
 
Τα τελευταία χρόνια ο Νομός Φθιώτιδας (ιδιαίτερα η Επαρχία Λοκρίδος, και ειδικότερα ο Δήμος Δαφνουσίων) παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τους οικονομικούς μετανάστες της περιοχής και τη συνεχώς αυξανόμενη παραβατικότητα αυτών (ανάλογο θέμα είχα θέσει και με σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  για το Δήμο Μαλεσίνας στις 28.05.2008).
Ειδικότερα, το Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων απαριθμεί 3.500 κατοίκους, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί και περίπου 1.500 οικονομικούς μετανάστες, των οποίων η ανεξέλεγκτη διαμονή έχει δημιουργήσει, τόσο στο Δήμο όσο και την ευρύτερη περιοχή, προβλήματα μείζονος σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια.
Σε κύρια ζητήματα ανάγονται:
  • τα αυξανόμενα κρούσματα κλοπών στην περιοχή,
  • τα περιστατικά βίαιων επεισοδίων, όπως ξυλοδαρμοί μεταξύ των μεταναστών σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, εκκλησίες κ.α.) και
  • η πορνεία και η διακίνηση ναρκωτικών.
Τα ως άνω ζητήματα αποτελούν για τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Δαφνουσίων καθημερινά προβλήματα.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού Λιβανατών με την απόσπαση αστυνομικών στον εν λόγω Αστυνομικό Σταθμό.
Είναι γεγονός ότι, σύμφωνα και με το Τριετές Πρόγραμμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την περίοδο 2008-2010 που παρουσιάστηκε στη Λαμία (20.02.2009) «…για την περιοχή του Δήμου Δαφνουσίων έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δημόσιας τάξης και ασφάλειας που προκύπτουν από τη διαβίωση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών».
Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής και την άμεση καταστολή περιστατικών που μόνο αρνητικές επιπτώσεις επιφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός Δήμου που βασίζεται ιδιαίτερα στον τουρισμό.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
 Ο κ. Υπουργός:
 
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής και την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του Αστυνομικού Σταθμού Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων του Νομού Φθιώτιδας;
 

Με την παρούσα αναφορά σας καταθέτω το από κοινού αίτημα του Δήμου Δαφνουσίων του Νομού Φθιώτιδας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου, αναφορικά με τη χορήγηση 5 ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Δημοτικό Σχολείο και 10 ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Γυμνάσιο – Λύκειο Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων.
Οι ήδη υπάρχοντες ηλεκτρονικοί υπολογιστές είτε είναι παλαιάς τεχνολογίας είτε παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η εύρυθμη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Γνωρίζοντας την ανάγκη εκμάθησης στους νέους τη σωστή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ζητώ την παρέμβασή σας ώστε οι μαθητές του σχολείου να αποκτήσουν τους απαραίτητους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων τους.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.