Tags Posts tagged with "Αγροτική Ανάπτυξη"

Αγροτική Ανάπτυξη

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώ τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση που μου απηύθυναν και τους συγχαίρω για τη δημιουργική πρωτοβουλία τους σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αμηχανίας και κατήφειας.

Θα καταθέσω, συνοπτικά, τις θέσεις μου για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις προοπτικές του.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα σε τραπεζοκεντρικές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική κατανομή των – σε κάθε περίπτωση –  περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Είναι, επίσης, γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης, εγχώριων δημοσιονομικών ανισορροπιών αλλά και δικών τους σφαλμάτων, κυρίως στο σκέλος των χορηγήσεων, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μεγάλες και διευρυνόμενες προκλήσεις.

Προκλήσεις, που απέρρεαν:

 • Από την επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας.
 • Από τη συρρίκνωση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, με τον περιορισμό τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς τραπεζικών πιστώσεων.
 • Από τη χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου τους.
 • Από την έντονη και συνεχή εκροή καταθέσεων.
 • Από την αναγκαιότητα να προσφέρουν, συστηματικά, «ενέσεις» ρευστότητας στο Ελληνικό Δημόσιο, συμμετέχοντας στην κάλυψη εκδόσεων βραχυπρόθεσμου χρέους.
 • Από τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους, που άσκησε πιέσεις στα μεγέθη και στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Από τις συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης, ως αποτέλεσμα αντίστοιχων υποβαθμίσεων της χώρας.
 • Από τον αποκλεισμό τους από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων.

Οι προκλήσεις αυτές ήρθαν να προστεθούν στις σοβαρές, διαχρονικές, αδυναμίες της εγχώριας και διεθνούς αρχιτεκτονικής του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Αδυναμίες, όπως ήταν η υπερβολική μόχλευση, η υπέρμετρη πιστωτική επέκταση, οι ανεπαρκείς δομές εταιρικής διακυβέρνησης, τα υπεραισιόδοξα μοντέλα αποτίμησης κινδύνων, η περιορισμένη διαφάνεια καινοτόμων προϊόντων, οι αναξιόπιστες εκτιμήσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η προ-κυκλικότητα των λογιστικών συστημάτων και των μεθόδων υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας.

Όλες αυτές οι προκλήσεις και οι αδυναμίες είχαν ορατές και δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα, στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και στην κεφαλαιακή επάρκεια των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιπτώσεις που κατέστησαν αναγκαία τη διαμόρφωση πλαισίου στήριξής τους, με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης σε αυτό.

Πλαίσιο που ξεκίνησε να δημιουργείται έγκαιρα, από το 2008, με διορατικό και συστηματικό τρόπο, όταν ακόμη η Ευρώπη ήταν «ανοχύρωτη», χωρίς μηχανισμούς αντίδρασης και αντιμετώπισης των κινδύνων διάχυσης της κρίσης.

Ενδεικτικά:

 • Θεσπίστηκε, το 2008, ένα «πακέτο» κεφαλαιακής ενίσχυσης και χορήγησης εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ύψους, αρχικά, 28 δισ. ευρώ.

Αυτό το «πακέτο» αποτελεί, ακόμη και σήμερα, σημαντικό εργαλείο στήριξης του τραπεζικού συστήματος.

Ενώ, έχει συνεισφέρει στον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω μερισμάτων και προμηθειών, έσοδα ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ.

 • Ενισχύθηκε, το 2008, το καθεστώς εγγύησης καταθέσεων, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται στις 100.000 ευρώ, από τις 20.000.
 • Καλύφθηκαν οι βραχυχρόνιες ανάγκες ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της παροχής στα πιστωτικά ιδρύματα έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα.
 • Ενδυναμώθηκε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, συστάθηκε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας και ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 • Διαμορφώθηκε θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Εξασφαλίστηκαν επαρκείς πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών αλλά και της επίτευξης δημοσιονομικής ισορροπίας, ήταν η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος το 2014.

Έτσι οι τράπεζες:

 • Επανέκτησαν μικρό μέρος των καταθέσεων, ως αποτέλεσμα της εμπέδωσης κλίματος εμπιστοσύνης.
 • Πραγματοποίησαν επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με συμμετοχή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών.
 • Εξέδωσαν ομολογιακούς τίτλους, χωρίς εξασφαλίσεις, στις διεθνείς αγορές, αντλώντας ρευστότητα και μηδενίζοντας την εξάρτησή τους από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας.
 • Σταθεροποιήθηκε η ροή συσσώρευσης νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο πλαίσιο της σταδιακής ανάκαμψης της οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Δυστυχώς, η σταθεροποιητική διαδικασία ανεκόπη το 2015.

Η Κυβέρνηση, εξαιτίας των ιδεοληπτικών και ανερμάτιστων χειρισμών της στο πεδίο της οικονομίας, «έθεσε» το τραπεζικό σύστημα αντιμέτωπο με νέους κινδύνους.

Κίνδυνοι που διογκώθηκαν μετά την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων:

 • Οι καταθέσεις παρουσίασαν, το 2015, την μεγαλύτερη εκροή από την αρχή της κρίσης, ενώ οι απώλειες συνεχίζονται και το 2016, παρά τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.
 • Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε, ως αποτέλεσμα της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Η αξία των τραπεζικών μετοχών «κατέρρευσε», λόγω της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας.
 • Η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος στηρίχθηκε, σχεδόν αποκλειστικά, στον «ακριβό» για τα πιστωτικά ιδρύματα μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας.
 • Η οργανική κερδοφορία των τραπεζών παρέμεινε χαμηλή λόγω, κυρίως, του αυξημένου κόστους άντλησης κεφαλαίων.
 • Τα αδιάθετα κεφάλαια του ΤΧΣ επεστράφησαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Έτσι, οι τράπεζες χρειάστηκαν μια νέα ανακεφαλαιοποίηση.

Την αποκλειστική ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση αυτής της ανάγκης επιβεβαιώνουν οι πρόσφατες Εκθέσεις της ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ανακεφαλαιοποίηση που έχει επιφέρει μεγάλο κόστος στους φορολογούμενους, αβεβαιότητα στους εργαζόμενους και τεράστια ζημία στους μετόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων, μικρούς και μεγάλους, ιδιώτες και Δημόσιο, Έλληνες και ξένους.

Ενδεικτικά, η ανακεφαλαιοποίηση:

 • Προσέθεσε νέο κόστος στο Δημόσιο και αύξησε το δημόσιο χρέος.
 • Απαξίωσε τις προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
 • Σχεδόν εκμηδένισε την αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ, εξαιτίας τόσο της δραματικής μείωσης των ποσοστών συμμετοχής του στις τράπεζες όσο και της «εξαέρωσης» των τραπεζικών μετοχών.
 • Άλλαξε την ιδιοκτησιακή δομή των τραπεζών και συρρίκνωσε την Ελληνική ιδιωτική συμμετοχή.
 • Τροποποίησε, επί το δυσμενέστερο, τα σχέδια αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το αποτέλεσμα είναι, μεταξύ άλλων, να «χαθούν» αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, όπως είναι η περίπτωση της Finansbank, μιας αποδοτικής και με ισχυρό συμβολισμό επένδυσης της Εθνικής Τράπεζας το 2006.
 • Ενώ εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής.

Κυρίες και Κύριοι,

Τα πιστωτικά ιδρύματα έρχονται όμως αντιμέτωπα και με προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, στο σύνολό του, το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Προκλήσεις, όπως είναι:

 • Οι ανησυχίες για επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.
 • Σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως είναι η ανεπαρκής δαπάνη για επενδύσεις, ο χαμηλός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας και το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.
 • Η έκθεση σε συγκεκριμένες οικονομίες, όπως είναι οι αναδυόμενες οικονομίες, και κλάδους, όπως αυτοί που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από τις πρώτες ύλες, για παράδειγμα η ναυτιλία.
 • Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε αρκετές χώρες, κυρίως, του Ευρωπαϊκού Νότου και τα εμπόδια που υπάρχουν για τη γρήγορη επίλυση του προβλήματος.
 • Η αναιμική κερδοφορία αρκετών πιστωτικών ιδρυμάτων που οφείλεται, κυρίως, στο χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων.
 • Το αυξανόμενο σε έκταση και πολυπλοκότητα εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας.
 • Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι περιφερειακές συγκρούσεις, οι πολιτικές αβεβαιότητες, η ενδεχόμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαρκής απειλή της τρομοκρατίας, τα μεγάλα και διογκούμενα προσφυγικά ρεύματα που συρρέουν στην Ευρώπη.
 • Ο ανταγωνισμός από μη τραπεζικές εταιρείες, που αναμένεται να συρρικνώσουν περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας των τραπεζών.

Κυρίες και Κύριοι,

Σ’ αυτό το δυσμενές εγχώριο και εξωχώριο περιβάλλον, ποιές πρέπει να είναι οι απαντήσεις της Πολιτείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων;

Και πώς θα μπορέσουν τα πιστωτικά ιδρύματα να επιτελέσουν, εκ νέου και με μεγαλύτερη επιτυχία, τον ουσιαστικό διαμεσολαβητικό τους ρόλο;

Κατά την εκτίμησή μου, οι άμεσες προϋποθέσεις είναι:

1η. Η αποκατάσταση της σταθερότητας και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης.

Σταθερότητα και εμπιστοσύνη που προϋποθέτουν, βέβαια, Κυβερνητική αξιοπιστία και σοβαρότητα.

Η οποία σήμερα αποτελεί «αγαθό σε ανεπάρκεια».

Για παράδειγμα, η ανερμάτιστα σκηνοθετημένη «θεατρική παράσταση» που η Κυβέρνηση παίζει από το προηγούμενο Σάββατο, ζημίωσε τη χώρα.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση χάνει την ευκαιρία να αξιοποιήσει υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, υπαρκτές διαφορές στις θέσεις των εταίρων.

Και η χώρα συνεχίζει να «περιπλανάται βυθιζόμενη».

2η. Η ταχεία, αν και δυστυχώς όχι έγκαιρη, ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Προγράμματος.

Θυμίζω, αξιολόγηση που θα έπρεπε να είχε ήδη «κλείσει» από τον περυσινό Νοέμβριο.

Εξαιτίας όμως της Κυβερνητικής αναβλητικότητας και των παλινωδιών της, αυτό δεν έγινε.

Με αποτέλεσμα η ύφεση να βαθαίνει, η «εσωτερική στάση πληρωμών» να διευρύνεται, ο «λογαριασμός» των μέτρων να ανεβαίνει, ο κίνδυνος ασφυξίας να διογκώνεται.

Παρά ταύτα, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις:

 • στην επανένταξη των Ελληνικών τίτλων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις,
 • στην επιλεξιμότητα συμμετοχής των Ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων της ΕΚΤ και των Ελληνικών τραπεζών στα στοχευμένα προγράμματα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ΕΚΤ,
 • στη μείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες,
 • στην περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών,
 • στην αποπληρωμή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

3η. Η αξιολόγηση όμως, αν και μεγαλύτερο κόστος λόγω της κυβερνητικής αβελτηρίας, θα πρέπει τουλάχιστον να «κλείσει» με τον καλύτερο για την Ελληνική πλευρά τρόπο.

Η Κυβέρνηση οφείλει, χωρίς τυχοδιωκτισμούς, να λειτουργήσει σοβαρά και αξιόπιστα, συμβάλλοντας στο κλείσιμο της αξιολόγησης και εφαρμόζοντας πολιτικές συμβατές με τις υποδείξεις της επιστήμης και της διεθνούς καλής πρακτικής.

Η αριστερή ιδεοληπτική εμμονή στην αύξηση της φορολογίας είναι οικονομικά αναποτελεσματική και κοινωνικά άδικη.

4η. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Είναι αλήθεια ότι τόσο το ύψος όσο και το προφίλ του χρέους, μετά τη διπλή αναδιάρθρωση του 2012, βελτιώθηκαν.

Η μέση σταθμική υπολειπόμενη διάρκειά του έχει χρονικά υπερδιπλασιασθεί, το μέσο επιτόκιό του έχει μειωθεί, οι δαπάνες για τόκους έχουν σημαντικά υποχωρήσει.

Με αποτέλεσμα να έχει ενισχυθεί σημαντικά η βιωσιμότητά του.

Αυτές τις θετικές παρεμβάσεις τις έχει αποδεχθεί και ο κ. Πρωθυπουργός, προσυπογράφοντας την απόφαση της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου 2015, η οποία και τις επισημαίνει.

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι οι δανειστές δεν υλοποίησαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους, παρά το γεγονός ότι είχαν επιτευχθεί οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι, στη συνέχεια, με ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης, η βιωσιμότητα του χρέους επιβαρύνθηκε.

Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι η Κυβέρνηση, η οποία μετά τις «τζάμπα παλληκαριές» περί «κουρέματος» θεωρεί ως επιτυχία την εφαρμογή ρυθμίσεων που συζητούνται από το 2012, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα συντελέσουν στην έναρξη της συζήτησης για τη νέα αναδιάρθρωση του χρέους.

Και οι δανειστές, από τη μεριά τους, να τηρήσουν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις τους.

5η. Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων και η αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας.

Αυτές οι πρωτοβουλίες, μαζί με τις προηγούμενες προτεραιότητες, θα απελευθερώσουν μη παραγωγικά δεσμευμένους ή αδρανείς πόρους και θα βελτιώσουν το κλίμα, με πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις: νέες επενδύσεις, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

6η. Η αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η επιδείνωση ήταν εμφανής και σχετικά παρόμοια σε όλες τις κατηγορίες δανείων.

Το πρόβλημα αυτό παραμένει ένα από τα βασικότερα αίτια για την αδυναμία πιστωτικής επέκτασης, καθώς η ισχυροποίηση των τραπεζικού συστήματος περνά κυρίως μέσα από την αντιμετώπισή του.

Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο στρατηγικής και τεχνικής υλοποίησης των αποφάσεων, καλύτερη ενημέρωση των δανειοληπτών, προώθηση της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων, επίσπευση των διαδικασιών.

7η. Παράλληλα με τα ανωτέρω, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αναγκαία η προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενώ είναι σε εξέλιξη μια σειρά από πρωτοβουλίες σε θεσμικό και κανονιστικό επίπεδο που θα μειώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και θα μετριάσουν την επίπτωση από τυχόν κατάρρευσή τους.

Είναι σημαντικό το εγχείρημα να ολοκληρωθεί σύντομα, με την θέσπιση κοινοτικού φορέα για την εγγύηση των καταθέσεων.

Κυρίες και Κύριοι,

Δυστυχώς σήμερα, αυτές οι ενδογενείς προϋποθέσεις δεν υφίστανται και το χειρότερο είναι ότι η Κυβέρνηση δεν δείχνει ικανή να τις διαμορφώσει ώστε η χώρα να βγει πλήρως και οριστικά από την κρίση.

Κρίση που ταλανίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αποδυναμώνει τη χώρα στη διεθνή ανταγωνιστική σκηνή για πολύ χρόνο και για τον ερχομό της οποίας, από πολύ μακριά, έχουμε όλες και όλοι, λιγότερες ή περισσότερες, ευθύνες.

Σ’ αυτό το ορθολογικό πλαίσιο, με βάση την ιστορία, το σχέδιο, τις προσδοκίες για το μέλλον και τα μετρήσιμα απολογιστικά αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία είναι σαφώς σε πλεονεκτική θέση.

Η Νέα Δημοκρατία, διαθέτει στέρεο ιδεολογικοπολιτικό υπόβαθρο, πεπραγμένα, στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα και πολιτική βούληση να κινηθεί με γοργό βηματισμό, αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία.

Γι’ αυτό σήμερα αποτελεί τη νέα ελπιδοφόρο προοπτική διακυβέρνησης της χώρας.

Τα στοιχεία που διαβίβασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτησή μου (3408/23.02.2016) για τις δαπάνες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016, είναι αποκαλυπτικά.

Συγκεκριμένα, για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας:

1ον. Οι πιστώσεις, με βάση την κατανομή που προκύπτει από Υπουργικές Αποφάσεις, είναι χαμηλότερες το 2016 σε σχέση με το 2015.

2ον. Οι πιστώσεις, με βάση τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό, είναι χαμηλότερες το 2016 σε σχέση με το 2015.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός, όπως αναφέρει και η απάντηση του Υπουργείου, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του 2016 είναι αυξημένος σε σχέση με το 2015.

Και φυσικά ούτε λόγος από πλευράς Υπουργείου τόσο για τα κριτήρια κατανομής των πιστώσεων, όσο και για το γεγονός ότι στο σύνολο των λοιπών Περιφερειών έχει επέλθει αύξηση των πιστώσεων το 2016 σε σχέση με το 2015, με εξαίρεση την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εμφανίζει οριακή μείωση.

Ενδεικτικά αλλά χαρακτηριστικά, το ποσό, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τριπλασιάστηκε.

Η δε απάντηση του Υπουργείου περί ανάγκης εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για «τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση αυτών», εικάζουμε ότι ισχύει και για τις άλλες Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση, με ευθύνη της, θα οδηγήσει σε μείωση τον αριθμό των ψεκασμών στο Νομό και κατ’ επέκταση στην υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας καταπολέμησης της δακοκτονίας, με μεγάλο κόστος για τους παραγωγούς της περιοχής μας.

Ύστερα από σχετική δέσμευση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε πρόσφατη συνάντησή τους, δόθηκαν σήμερα στους εκπροσώπους των αγροτών οι προτάσεις του Κόμματος για τα αγροτικά ζητήματα.

Τις προτάσεις ανέπτυξαν – και παρέδωσαν εγγράφως – στην αντιπροσωπεία των αγροτών ο αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, η Συντονίστρια Παραγωγής και Εμπορίου, Βουλευτής Α’ Αθηνών, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Συντονιστής κοινωνικών Υποθέσεων, Βουλευτής Καβάλας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής, βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος ο Υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Κοζάνης, κ. Γιώργος Κασαπίδης και ο Υπεύθυνος του Τομέα Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βουλευτής Επικρατείας, κ. Βασίλης Οικονόμου.

Οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα αγροτικά ζητήματα προβλέπουν:

 1. Τη διατήρηση της αυτονομίας του Ο.Γ.Α. στο πλαίσιο της πρότασής μας για 3 Ασφαλιστικά Ταμεία (μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών-αυτοαπασχολουμένων και αγροτών).
 2. Τη διατήρηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 13%. Άλλωστε το δημοσιονομικό όφελος που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2016 είναι της τάξης των μόλις 32.100.000 ευρώ, υποπολλαπλάσιο δηλαδή της ζημίας που έχει ήδη προκληθεί στην ελληνική οικονομία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
 3. Το στενότερο ορισμό των κατ’ επάγγελμα αγροτών, εντός των ορίων που θέτει το κοινοτικό κεκτημένο.
 4. Την επανεξέταση των συντελεστών Φ.Π.Α., όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, στο πλαίσιο γενικότερης αναμόρφωσης του Φ.Π.Α..
 5. Την ταχύτερη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων μέσα από την απλούστευση διαδικασιών.
 6. Προτεραιότητά ακόμα είναι η ταχύτερη επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες, μέσα από τη ριζική απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας .
 7. Την ενίσχυση των εσόδων του Ο.Γ.Α. με την εφαρμογή των συμψηφισμών οφειλομένων εισφορών με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, ώστε να αποτραπεί η υπέρμετρη αύξηση των εισφορών.
 8. Την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου και τη μείωση του διοικητικού κόστους για την πρόσκληση αλλοδαπών εργατών γης και την καταβολή του εργόσημου που μειώνει το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών και επιφέρει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα.
 9. Η Νέα Δημοκρατία, θα προχωρήσει στον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ συντάξεων και πρόνοιας, εν συνεχεία θα επιδιώξει, με όλα τα διαθέσιμα μέσα και κυρίως τη συμβολή των φορέων των ίδιων των ασφαλισμένων αγροτών, να μειωθούν αισθητά οι απώλειες των ασφαλιστικών εισφορών. Αν συμβούν τα παραπάνω τότε μειώνεται ο κίνδυνος λελογισμένης αύξησης των εισφορών.
 10. Τη θέσπιση προαιρετικής παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών από την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων, ώστε να διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητα των αγροτών και να εξασφαλίζεται η είσπραξη των εισφορών από τον Ο.Γ.Α..
 11. Τέλος, η ενεργοποίηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής για την εκπόνηση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, η οποία θα εδράζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και στα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου θεωρείται απαραίτητη.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις δεν εξαντλούν, αλλά αποτελούν μέρος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την αγροτική πολιτική, που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θεμελιώδης επιδίωξη στο κοινωνικό Κράτος δικαίου είναι οι πολίτες να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους στα φορολογικά βάρη.

Η ανερμάτιστη και ανεύθυνη πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιδείνωσε την κατάσταση στην οικονομία. Η συμμετοχή όλων στη δημοσιονομική προσαρμογή είναι αναγκαία.

Η Νέα Δημοκρατία έχει ιστορικούς δεσμούς με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και σήμερα πρωτοστατεί στην αξιοποίησή τους για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας και είναι σε διαρκή διάλογο μαζί τους.

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

Θέμα: Δαπάνες Προγράμματος Δακοκτονίας 2016 στη Φθιώτιδα.

Στις 15.02.2016 υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το ΠΔ 107/2015, η κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών (προσωπικού, εργολάβων ψεκασμού και παγιδοθεσίας κ.λπ.) για την άμεση έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το ελαιοκομικό έτος 2016.

Σύμφωνα με τον συνημμένο στην απόφαση πίνακα και βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η πίστωση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 1.487.624 ευρώ, σημαντικά μειωμένη, κατά περίπου 570.000 ευρώ, από το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2015.

Αντιθέτως, στο σύνολο των λοιπών Περιφερειών έχει επέλθει αύξηση σε σχέση με το 2015 (ενδεικτικά για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το ποσό τριπλασιάζεται), με εξαίρεση την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εμφανίζει οριακή μείωση.

Ειδικότερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας το ποσό ανέρχεται στις 766.000 ευρώ, μειωμένο κατά 177.195 ευρώ από το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2015.

Πρόκειται για περιοχή που στηρίζεται στην παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς, και ιδιαιτέρως στην ποικιλία Καλαμών, το σύνολο σχεδόν της οποίας διατίθεται για εξαγωγή.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Με ποιά κριτήρια επήλθε η σημαντική μείωση αυτή της πίστωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, που οδηγεί εν πολλοίς στην μείωση του αριθμού των ψεκασμών και κατ’ επέκταση στην υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας καταπολέμησης της δακοκτονίας;

2ον. Πρόκειται να εξεταστεί, επί τα βελτίω όπως και θα έπρεπε, η αναπροσαρμογή της εισήγησης, ώστε να μην πληγεί εξ’ αυτής της αιτίας, η παραγωγή της ελιάς στην Φθιώτιδα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

xristos-staikouras-arxeiouΠραγματοποιήθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ νέα συμπληρωματική πληρωμή, ύψους 23 εκατ. ευρώ, για την ενιαία ενίσχυση του 2014, σε 38.864 δικαιούχους αγρότες, μετά από τον αναγκαίο έλεγχο των δηλώσεών τους.

Τα σχετικά ποσά πιστώθηκαν ήδη στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών.

Τακτοποιείται, έτσι, μία εκκρεμότητα που υπήρχε.

Με τη νέα συμπληρωματική πληρωμή, το συνολικό ποσό που εισέπραξαν οι Έλληνες αγρότες, μέσα στο τελευταίο δίμηνο, για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, ανέρχεται σε 1,823 δισ. ευρώ.

Ειδικά για τη Φθιώτιδα, οι δικαιούχοι αγρότες είναι 1.297 και το ποσό που πιστώθηκε ανέρχεται 1,054 εκατ. ευρώ.

Site_IMG_9289Ολοκληρώθηκε σήμερα, από την Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, η έγκριση της συμφωνίας μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας και των Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς και Αγροτική υπό Ειδική Εκκαθάριση Τράπεζα), κατόπιν αιτήματος το οποίο είχε υποβληθεί.

Η συμφωνία προβλέπει σχέδιο βελτίωσης της βιωσιμότητας του Συνεταιρισμού.

Σχέδιο βελτίωσης, το οποίο περιλαμβάνει τη ρύθμιση και ανακατανομή εξασφαλίσεων υφιστάμενων δανείων, τη λειτουργική αναδιάρθρωση του Συνεταιρισμού και νέα χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς.

Συνεπώς, η προσπάθεια που καταβλήθηκε, τους τελευταίους μήνες, από κοινού με τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού, και κυρίως τους εργαζόμενους, απέδωσε.

Ο Συνεταιρισμός των Αγροτών της Λαμίας μπαίνει πλέον σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στην έναρξη των εργασιών του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών στη Λαμία.

Άλλωστε όπως, ίσως, θυμούνται οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου (στην Πάτρα), είχα προτείνει ένα από τα επόμενα Συνέδρια να πραγματοποιηθεί στη Λαμία.

Στη Φθιώτιδα, που αποτελεί μια από τις περιοχές της χώρας μας με πολυδιάστατη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα.

Είναι αλήθεια και έχει πλήρως τεκμηριωθεί θεωρητικά και εμπειρικά, ότι η δυνητική συμβολή του αγροτικού τομέα στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι σημαντική.

Είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας, ο αγροτικός τομέας αποτέλεσε κατά το παρελθόν, τη ραχοκοκαλιά της εθνικής, αλλά και της περιφερειακής οικονομίας.

Αποτέλεσε μια από τις «λοκομοτίβες» ανάπτυξης της χώρας και της περιοχής.

Είναι επίσης αλήθεια ότι εν πορεία με ευθύνη, ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, δεν έγιναν στον αγροτικό τομέα και σε όλα τα επίπεδά του οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να επιτελέσει στο βέλτιστο επίπεδο το δυνητικό του ρόλο.

Έτσι, σε ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον ο αγροτικός τομέας της χώρας και της περιοχής προσήλθε με πολλές αγκυλώσεις και παθογένειες.

Αγκυλώσεις σε όλα τα πεδία: το αξιακό, το παραγωγικό, το διαχειριστικό.

Οφείλουμε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε, έστω με καθυστέρηση, ότι η περίοδος αυτή, με τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές της, εξήντλησε προ πολλού τα όριά της.

Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχύνουμε τις εξελίξεις.

Στο εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της περιοχής ο αγροτικός και ευρύτερα ο πρωτογενής τομέας πρέπει να αποτελέσει κεφάλαιο υψηλής προτεραιότητας.

Η Κυβέρνηση επιχειρεί, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή επαναφορά του πρωτογενούς τομέα στον ανταγωνιστικό παραγωγικό χάρτη της Ελληνικής οικονομίας.

Και έχει γίνει πρόοδος την τελευταία περίοδο προς την κατεύθυνση αυτή.

Το σχέδιο αυτό απαραιτήτως πρέπει να εστιάζει:

 • στην παραγωγή ποιοτικών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων,
 • στην εμπλοκή του παραγωγού στην τυποποίηση και την εμπορική προώθηση των προϊόντων,
 • στον εξωστρεφή προσανατολισμό της παραγωγής,
 • στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών παραγωγής,
 • στη θεσμοθέτηση «ενεργητικών» χρηματοδοτικών εργαλείων,
 • στον απεγκλωβισμό της αγροτικής παραγωγής από κοστοβόρες χρηματοδοτικές πρακτικές του παρελθόντος,
 • στη θεσμοθέτηση «οχημάτων» περαιτέρω προώθησης της εγχώριας παραγωγής σε αγορές του εξωτερικού,
 • στην περαιτέρω και συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης του δυναμικού του αγροτικού τομέα,
 • στον εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στις τρέχουσες ανάγκες του θεσμικού πλαισίου εργασίας στον πρωτογενή τομέα,
 • στην προώθηση έργων υποδομής που θα διευκολύνουν τόσο την παραγωγική όσο και την εμπορική δραστηριότητα του αγροτικού τομέα,
 • στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών του αγροτικού τομέα με άλλους δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

Είμαι βέβαιος ότι αν κινηθούμε με σχέδιο, σύστημα και αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση ο αγροτικός τομέας μας θα «αρπάξει» τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα υψηλής ασφάλειας, διατροφικής αξίας και ποιότητας, και θα διαδραματίσει το δυνητικό του ρόλο στο βέλτιστο σημείο στη νέα εποχή.

Η χώρα και η περιοχή είναι προικισμένες με πολλές από τις αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις για την επιτυχή ανασυγκρότηση του αγροτικού και ευρύτερα του πρωτογενούς τομέα σε σύγχρονες βάσεις και με σύγχρονες αντιλήψεις.

Πρώτη εξ αυτών είναι το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Νέοι Έλληνες Αγρότες που συνδυάζοντας το μεράκι και την αγάπη για τη γη, την έντονη διάθεση δημιουργίας, τις νέες τεχνολογίες και με την αρωγή της Πολιτείας δύναται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες μετάβασης στη σύγχρονη εποχή.

Καλώ τους νέους Αγρότες της περιοχής να αναλάβουν το σημαντικό ρόλο που τους ανήκει στην σύγχρονη ανασυγκρότησή της.

Το στοίχημα είναι ανοικτό.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και αναμένω με ενδιαφέρον τα πρακτικά του.

Ο Υποψήφιος Βουλευτής της ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας  έστειλε σήμερα, 28.05.2012 επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Θεόδωρο Σαρρή, σχετικά με τα έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης και χαλαζόπτωσης που έπληξαν στις 27.05.2012 περιοχές της Λοκρίδας. Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 και περί τις απογευματινές ώρες, σφοδρότατη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση έπληξαν βαρύτατα τις ευρύτερες περιοχές Αταλάντης, Μεγαπλατάνου, Γουλεμίου και Λιβανατών του νομού Φθιώτιδας. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή αγροτικών καλλιεργειών σε κηπευτικά, σιτηρά, ελαιόδεντρα και οπωροφόρα δέντρα.

Παρακαλώ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ να μεταβούν άμεσα, ει δυνατόν και εντός της ημέρας στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να διαπιστώσουν και στη συνέχεια να εκτιμήσουν τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειες των αγροτών».

Ο Υποψήφιος Βουλευτής Νομού Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, επισκέφθηκε σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Ξυνιάδας Δομοκού, όπου είχε συνάντηση και συζήτηση με κατοίκους της περιοχής.

Οι κάτοικοι εξέθεσαν στον κ. Χρήστο Σταϊκούρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο κύριο αντικείμενο ενασχόλησής τους, που είναι η αγροτική παραγωγή.

Η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής (λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ), η σημαντική κάμψη των τιμών, η απώλεια αγορών, η συρρίκνωση της ρευστότητας, οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων που καθιστούν τους αγρότες ευάλωτους απέναντι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και το σταθερά μειούμενο μερίδιο προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν οι αγρότες στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων έχουν οδηγήσει το καθαρό αγροτικό εισόδημα σε συρρίκνωση.

Ήταν κοινή διαπίστωση ότι ο αγροτικός τομέας, παρά τη φθίνουσα διαχρονικά συμμετοχή του στο εθνικό εισόδημα, συμβάλλει καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην τόνωση της απασχόλησης της χώρας μας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο αριθμός των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, αυξάνεται τα τελευταία 2 χρόνια.

O Ν. Φθιώτιδας, λόγω του εύρους και της ποικιλίας των προϊόντων που παράγει η περιοχή, δύναται να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και να αναπτυχθεί περαιτέρω, με την ενίσχυση της παραγωγικής του ικανότητας και την σωστή προβολή και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, απαιτείται μεταξύ άλλων:

 • η λήψη μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με το «ξεπάγωμα» των αγροτικών έργων υποδομής,
 • η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την παροχή της απαιτούμενης ρευστότητας στην αγροτική δραστηριότητα,
 • η προώθηση συγκροτημένων πρωτοβουλιών για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού «καλαθιού αγροτικών προϊόντων» του Νομού,
 • η δημιουργία προοπτικών εξωστρέφειας της τοπικής γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
 • Η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη βελτίωση της θέσης της τοπικής αγροτικής παραγωγής στις καταναλωτικές προτιμήσεις των πολιτών.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας κλείνοντας την παρέμβασή του τόνισε ότι «αυτό που πρέπει πρωταρχικά να αποφασιστεί στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς Πολιτείας όσο και από τους αγρότες και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, είναι το επιθυμητό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης για το μέλλον. Για τη Νέα Δημοκρατία, συνιστά πρωταρχική προτεραιότητα η “επένδυση” στο σύγχρονο αγρότη. Η μετεξέλιξή του από παραλήπτη και διαχειριστή επιδοτήσεων, σε δημιουργικό και εξωστρεφή επαγγελματία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας μακροχρόνιας και βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης της υπαίθρου που θα βασίζεται σε πολιτικές επενδύσεων και όχι επιδοτήσεων. Μια αναπτυξιακή πολιτική και όχι μια εισοδηματική πολιτική για τον αγροτικό τομέα».

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας είχε καταθέσει στις 18/1/2012, Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος για το έτος 2011, στους πληγέντες παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας, ανεξαρτήτως ηρτημένης παραγωγής.

Στην Απάντησή του το ΥΠΑΑ&Τ (647/12-3-2012) πληροφορεί για τα εξής:

«Α. Λόγω των πλημμυρών και των υπερβολικών βροχοπτώσεωv τον Μάιο 2011 σε· πολλές περιοχές της Περιφερειακής Eνότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας πολλές βαμβακοκαλλιέργειες επανασπάρθηκαν. Για τις ζημιές αυτές ο ΕΛ.Γ.Α. διενήργησε εξατομικευμένες εκτιμήσεις και παρακολούθησε την πορεία εξέλιξης των νέων φυτειών.

Επισημαίνεται ότι έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα των εκτιμήσεων, σύμφωνα με τα οποία δίδονται στους βαμβακοκαλλιεργητές τα έξοδα επανασπopάς. Στις περιπτώσεις, όμως, που διαπιστώθηκε μείωση του προσδοκόμενου εισοδήματος, ο ΕΛΓΑ, με συμπληρωματικό πόρισμα, κατέβαλλε τη διαφορά.

Β. Σύμφωνα με την αριθμ. 35235/26.04.10 ΚΥΑ «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης; για. το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του συσπόρου βάμβακος», η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς βάμβακος που καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις; ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστή στρεμματική .απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά καλλιεργητική ζώνη καθορίστηκε με βάση το μέσο όριο της πραγματικής στρεμματικής; απόδοσης κάθε ζώνης (2000/01 – 2003/04) μειωμένο κατά 30%.

Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους, αφού, προηγουμένως, διασταυρωθούν τα στοιχεία των παραδόσεων του συσπόρου βάμβακος κάθε παραγωγού, ·που ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου 2012, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η  συγκομιδή της καθορισμένης; κατά ζώνη ελάχιστης παραγωγής.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να διατηρούν τη φυτεία τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων (προσπαρτικές, φροντίδες, λίπανση, καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, άρδευση κλπ).

Στις περιπτώσεις που οι παραδοθείσες από τους παραγωγούς ποσότητες δεν καλύπτουν την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται η συνδεδεμένη ενίσχυση.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαιώσουν επίσημα την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών ή ζημιών από πράσινο σκουλήκι, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής του συσπάρτου βάμβακος σε επίπεδα κατώτερα από την προσδιορισθείσα ελάχιστη στρεμματική απόδοση, ο ΟΙΊΕΚΕΙΊΕ λαμβάνει υπόψη του τα ανωτέρω, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους παραγωγούς βάμβακος που υπέστησαν τη ζημία».