Tags Posts tagged with "Αγροτική Ανάπτυξη"

Αγροτική Ανάπτυξη

Η αντιμετώπιση του αγροτικού ζητήματος στη χώρα μας πρέπει να έχει βραχυχρόνιο και μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή τις διαστάσεις του αγροτικού προβλήματος (μείωση του καθαρού αγροτικού εισοδήματος λόγω μεγάλης αύξησης του κόστους παραγωγής και κάμψης των τιμών σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων), και στο πλαίσιο των δυνατότητων και των περιορισμών της οικονομίας, προχώρησε στη λήψη στοχευμένων δράσεων για την άμεση ανακούφιση του αγροτικού κόσμου. Στις δράσεις αυτές θα πρέπει, φυσικά, να προσθέσουμε και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν το Δεκέμβριο και ήδη υλοποιήθηκαν, για την έγκαιρη καταβολή επιδοτήσεων και ενισχύσεων, την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης, και την ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών.
Όμως, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, θεωρώ πως είναι η ώρα, αλλά και η ευκαιρία, να αντιμετωπίσουμε, με υπευθυνότητα και διορατικότητα, και τα διαχρονικά αγροτικά προβλήματα της χώρας μας.
Προβλήματα πολλά, υπαρκτά, μεγάλα και ανοικτά, λειτουργικά, δομικά και θεσμικά, τα οποία, έχουν ενταθεί λόγω της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Προβλήματα που οφείλονται σε αδυναμίες και παθογένειες του αγροτικού τομέα (όπως είναι η στήριξή του, με νόμιμο ή νομιμοφανή τρόπο, σε παροχές και επιδοτήσεις και η επανάπαυσή του σε αυτές κ.α.), αλλά και σε χρόνιες υστερήσεις της ασκούμενης αγροτικής πολιτικής (όπως είναι η ελλειπής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση των αγροτών για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών κ.α.).
Αυτή η πραγματικότητα έχει δημιουργήσει μια επιδοματική γεωργία με χρονικό ορίζοντα την εκάστοτε τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
Αυτός ο φαύλος κύκλος που έχει ως πρωταγωνιστές την Ελληνική πολιτεία και τους Έλληνες αγρότες πρέπει να σπάσει.
Με αναπτυξιακές πολιτικές και όχι με πολιτικές επιδοτήσεων.
Η ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής είναι η ευκαιρία ώστε να δρομολογηθούν συγκροτημένες μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και για την πραγματοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης της αγροτικής περιφέρειας.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, λοιπόν, μετά και την εισοδηματική ενίσχυση που θα προκύψει από τα μέτρα που κατέθεσε η Κυβέρνηση, πρέπει όλοι μας να συμμετέχουμε στην προσπάθεια που θα καταβληθεί, μέσα από ένα γόνιμο, ειλικρινή, ανοικτό και εκτεταμένο εθνικό διάλογο, ώστε να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί μία μακροχρόνια και βιώσιμη πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.
Απαιτείται συνεπώς άμεση έναρξη του διαλόγου, χωρίς παρωπίδες και εκβιασμούς, μακριά από μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, χωρίς να τίθεται η χώρα σε ομηρία, χωρίς να κόβεται η Ελλάδα στα δύο.
Πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση, της οποίας η ένταση, η έκταση και το βάθος δεν μπορούν με επάρκεια να προσδιοριστούν.
Οι επιπτώσεις της είναι ήδη ορατές και στη χώρα μας, με ορισμένους κλάδους και τομείς, όπως είναι ο αγροτικός τομέας, να πλήττονται περισσότερο.
Τομέας ο οποίος, παρά τη φθίνουσα, διαχρονικά, συμμετοχή του στο εθνικό εισόδημα, συμβάλλει καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην τόνωση της απασχόλησης της χώρας μας.
Είναι γεγονός ότι αδυναμίες και παθογένειες του αγροτικού τομέα, σε συνδυασμό με χρόνιες υστερήσεις της ασκούμενης αγροτικής πολιτικής, υπό το πρίσμα της τρέχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, έχουν επηρεάσει δυσμενώς το καθαρό αγροτικό εισόδημα.
Η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, συνοδευόμενη από σημαντική κάμψη των τιμών σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων, έχουν οδηγήσει, όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το καθαρό αγροτικό εισόδημα σε συρρίκνωση (μειωμένο κατά 7,1% στην Ελλάδα το 2008 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας). 
Η δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, υπαγορεύει έκτακτες κρατικές παρεμβάσεις και νέες προτεραιότητες.
Η Κυβέρνηση, μακριά από εύκολες και ανέξοδες δόσεις παροχολογίας και υποσχεσιολογίας, με δεδομένες τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της οικονομίας, έχει ήδη αναλάβει, με υπευθυνότητα, στοχευμένες δράσεις για την άμεση ανακούφιση του αγροτικού κόσμου (π.χ. έγκαιρη καταβολή επιδοτήσεων και ενισχύσεων, καταβολή εξισωτικής αποζημίωσης, ενίσχυση αγροτικών συνεταιρισμών, έκτακτες αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέσω της δανειοδότησης του ΕΛΓΑ, έκτακτες ενισχύσεις με ταμειακή διευκόλυνση μέσω της ΑΤΕ, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.α.).
Όμως, τα αγροτικά προβλήματα είναι πολλά, μεγάλα και ανοικτά, διαχρονικά και διακομματικά.
Εκτός όμως από τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις απαιτούνται και συγκροτημένες μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, για την πραγματοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης της αγροτικής περιφέρειας, και για τη συνέχιση της ΚΑΠ και τη διατήρηση του δημοσιονομικού της φακέλου και μετά το 2013.
Στα δίκαια συλλογικά αιτήματα των αγροτών, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, είμαι αρωγός και συμπαραστάτης.
Απαιτείται συνέχιση του διαλόγου, χωρίς παρωπίδες και εκβιασμούς, χωρίς να τίθεται η χώρα σε ομηρία, χωρίς να κόβεται η Ελλάδα στα δύο.

Ο καθοριστικός ρόλος του αγροτικού τομέα στην πρόοδο και αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας είναι καθολικά αναγνωρισμένος.Ωστόσο αδυναμίες και παθογένειες του αγροτικού τομέα, σε συνδυασμό με χρόνιες υστερήσεις της ασκούμενης αγροτικής πολιτικής, υπό καθεστώς διεθνοποιημένων και έντονα ανταγωνιστικών αγορών, έχουν επηρεάσει δυσμενώς το αγροτικό εισόδημα, θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας του Έλληνα αγρότη.

Ιδιαίτερα σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, η διόγκωση του κόστους παραγωγής λόγω της ενίσχυσης των τιμών των πρώτων υλών (πετρέλαιο, λιπάσματα κ.α.) υπερβαίνει τις όποιες αυξήσεις στο εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών.
Η Κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, στοχεύει στη στήριξη και την ενίσχυση του αγροτικού τομέα και στη θωράκιση των αγροτικών νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας που διανύουμε.
Στην κατεύθυνση αυτή, έμπρακτα, η Κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε δέσμη μέτρων και πρωτοβουλιών, όπως είναι:
 • η έγκαιρη καταβολή επιδοτήσεων και αποζημιώσεων (ύψους 170 εκατ. ευρώ),
 • η βέλτιστη λειτουργία των τοπικών κέντρων αγροτικής ανάπτυξης,
 • η ένταξη στο Δ’ Κ.Π.Σ. αγροτικών έργων υποδομής και προγραμμάτων,
 • η ενίσχυση των ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων με ονομασία προέλευσης,
 • η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αγρότες,
 • η άτοκη χρηματοδότηση των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που συγκεντρώνουν δημητριακά, έτσι ώστε να δοθεί η προκαταβολή στους παραγωγούς και να διατεθεί το προϊόν αργότερα με πιο ικανοποιητικούς όρους (ύψους 150 εκατ. ευρώ).
Παράλληλα, στην ίδια κατεύθυνση, η Αγροτική Τράπεζα προχώρησε:
 • στη μείωση κατά 0,5% του κυμαινόμενου επιτοκίου του προγράμματος στεγαστικών δανείων αγροτών,
 • στο πάγωμα της καταβολής των δόσεων για ένα χρόνο των επενδυτικών-μεσοπρόθεσμων δανείων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, με παράλληλη παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως 2 χρόνια,
 • στην αύξηση έως 20% του ορίου των ενήμερων κεφαλαίων κίνησης των αγροτών, προσφέροντας την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των αναγκών τους,
 • στην αυτόματη, για μια τριετία, ανανέωση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Δάνειου Αγροτών, χωρίς υποχρέωση καταβολής κεφαλαίου και μόνο με εξόφληση των τόκων, μετά από αίτηση του αγρότη.
Βέβαια, τα αγροτικά προβλήματα είναι πολλά, μεγάλα και ανοικτά, και μεγεθύνονται από τις ιδιαιτέρως αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Ένα από αυτά, ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας, αφορά το προϊόν του καπνού, και πιο συγκεκριμένα τη μεταφορά στο 2ο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 50% των άμεσων ενισχύσεων των καπνοπαραγωγών από το 2010 και μετά.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, δια του Αρμοδίου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία και συντονισμό και με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, επιδιώκει την παραμονή σε ισχύ μέχρι το 2013 των σημερικών σχημάτων στήριξης με την ολοκλήρωση των συνομιλιών για την Κατάσταση της Υγείας (HealthCheck) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι αρωγοί και συμπαραστάτες.
Η μη τροποποίηση των σημερινών νομοθετικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι η Ελληνική πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει άμεσα εκείνες τις δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων προς όφελος όλων των καπνοπαραγωγών.
Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι κοινός, και σε ότι με αφορά, ξεκάθαρος: στήριξη όλων των καπνοπαραγωγών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής συνάντησης για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να συμμετάσχω και να χαιρετίσω την εκδήλωση, και να τους συγχαρώ για το αντικείμενο της συζήτησης.
Ο τομέας της κτηνοτροφίας στη χώρα μας είναι στενά συνδεδεμένος με την ελληνική ύπαιθρο, με τους ανθρώπους της, με την ίδια την κοινωνική της οργάνωση.
Στις ημέρες μας, χιλιάδες οικογένειες της ελληνικής επαρχίας έχουν ως κύριο ή αποκλειστικό επάγγελμα την κτηνοτροφία, διατηρώντας τον κοινωνικό ιστό σε άγονες, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.
Σημαντική είναι, συνάμα, και η συνεισφορά της κτηνοτροφίας στην αγροτική οικονομία, καθώς τα παραδοσιακά προϊόντα της ζωικής παραγωγής αποτελούν έναν ανεκτίμητο διατροφικό θησαυρό, λόγω της ποιότητάς τους, της διατροφικής τους αξίας, αλλά και της γαστρονομικής υπεροχής τους.
Ενδεικτικά να αναφέρω, πως – πέραν της διεθνώς γνωστής και κατοχυρωμένης ελληνικής φέτας – 20 ακόμα ελληνικά τυριά είναι κατοχυρωμένα ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως.
 
Κυρίες και κύριοι,
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της κτηνοτροφίας στην κοινωνικοοικονομική διαδικασία ανάπτυξης, η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει επικεντρώσει την προσοχή της στη προσπάθεια μεγέθυνσης του κλάδου, λαμβάνοντας σημαντικά μέτρα για την πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση της δυναμικής του κλάδου.
Μέτρα και πρωτοβουλίες σε συνεννόηση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ως σύμμαχοι σε ένα δύσκολο αγώνα.
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι: 
 • Προχωρήσαμε στην προπληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης το 2007 συνολικού ποσού 150.000.000 ευρώ σε ενενήντα χιλιάδες δικαιούχους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και αυτή η πληρωμή έγινε δέκα μήνες νωρίτερα από την κανονική ημερομηνία της πληρωμής.
 • Προωθήσαμε τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 300.000.000 ευρώ στους κτηνοτρόφους μας.
 • Συνεχίζουμε τη μελέτη που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα την αξιοποίηση των υποπροϊόντων των εργοστασίων παραγωγής βιοκαυσίμων για ζωοτροφές.
Ενώ από το 2000 έως το Μάρτιο του 2004 εγκρίθηκαν 390 επενδυτικά σχέδια κτηνοτροφικών μονάδων ύψους 25.000.000 ευρώ,
από τον Απρίλιο του 2004 έως το 2007 εγκρίθηκαν περίπου 4.000 επενδυτικά σχέδια ύψους 350.000.000 ευρώ!!!.
 • Επιτύχαμε ένα γενναίο βήμα στήριξης των κτηνοτρόφων με το νόμο 3698/2008 που προσφάτα ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο:
α) επιλύοντας σειρά προβλημάτων του κλάδου,
β) καλύπτοντας ελλείψεις χρόνων που ταλαιπωρούσαν τους Έλληνες κτηνοτρόφους, 
γ) δίνοντας την κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας.
Συγκεκριμένα, με το Νόμο 3698:
1) Συστάθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), ένας οργανισμός που πραγματικά στηρίζει και προστατεύει τα ελληνικά προϊόντα, καλύπτοντας πλέον όλο τον κλάδο, τόσο από πλευράς ελέγχων όσο και από πλευράς ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων της κτηνοτροφίας.
2) Επιβλήθηκε – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος – ειδική εισφορά 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος, ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να στελεχωθεί, και με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού να λειτουργήσει καλύτερα.
3) Καθορίστηκε υπέρ του Οργανισμού ειδική εισφορά 0,5% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος που διακινούνται από τις ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, εισφορά που μέχρι πρότινος πλήρωναν μόνο στη διακίνηση του ελληνικού γάλακτος.
4) Καθορίστηκε εκ νέου η διαδικασία έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκοπό την ευχερέστερη και ταχύτερη έκδοσή τους.
5) Υλοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων κτηνοτρόφων για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης κατά τη λιανική πώληση κρέατος στις ετικέτες που εκδίδουν οι ζυγιστικές μηχανές στα κρεοπωλεία αποτρέποντας τις ελληνοποιήσεις.
6) Ορίστηκε ότι η αρμοδιότητα για την κυκλοφορία και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών μεταβιβάζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς ο πολυκερματισμός των αρμοδιοτήτων δυσχέραινε τον έλεγχο των ζωοτροφών δημιουργώντας προβλήματα λόγω επικάλυψης των αρμοδιοτήτων.
7) Δημιουργήθηκε κέντρο εφαρμοσμένης εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά.
8) Θεσμοθετήθηκε κτηνιατρικό γραφείο παραγωγικών ζώων το οποίο θα παρέχει άμεσα στους κτηνοτρόφους συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ορθή κτηνιατρική και υγειονομική διαχείριση των εκτροφών τους.
 
Κυρίες και κύριοι,
Όλοι αναγνωρίζουμε το νευραλγικό και καθοριστικό ρόλο της κτηνοτροφίας
α) στη μεγέθυνση της αγροτικής οικονομίας, 
β) στη βιωσιμότητα και πρόοδο της Ελληνικής περιφέρειας, και
γ) στην αειφόρο ανάπτυξη του Νομού Φθιώτιδας – ως μέρος αυτής.
Όμως αναγνωρίζουμε, συνάμα, πως στην Ελλάδα η ζωική παραγωγή αντιπροσωπεύει αρκετά μικρό ποσοστό της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής και παρά τη βελτίωσή της, παραμένουν ακόμα διαρθρωτικές αδυναμίες και δυσκαμψίες από το παρελθόν που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της.
Σε μία διεθνοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός και η καθυστέρηση της ελληνικής παραγωγής, αλλά επιβάλλεται έγκαιρος σχεδιασμός και συνεχής προσπάθεια από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Σχεδιασμός και προσπάθεια για την επίτευξη:
 • οικονομιών κλίμακας στην κτηνοτροφική παραγωγή,
 • τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας,
 • παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντος σε μεγάλες ποσότητες,
 • εκμετάλλευσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος σε σχέση με άλλες χώρες, όσο αφορά την βιολογική κτηνοτροφία λόγω των ευνοϊκών εδαφο-κλιματικών συνθηκών,
 • ικανοποίησης των απαιτήσεων των διεθνών αγορών και σύγχρονων καταναλωτών,
 • μείωσης του κόστους παραγωγής και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας,
 • εξασφάλισης του εισοδήματος του παραγωγού και της ευημερίας στην Ελληνική περιφέρεια.
Για να παραμείνει η κτηνοτροφία σημαντικό αναπτυξιακό συστατικό των περιφερειακών – αγροτικών περιοχών και ο στυλοβάτης της παράδοσης του Νομού μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής ημερίδας για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να συμμετάσχω και να χαιρετίσω την εκδήλωση, και να τους συγχαρώ για το αντικείμενο της συζήτησης.
Αντικείμενο με εξαιρετικό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Νομό μας, το Νομό Φθιώτιδας.
Τους τυποποιητές ελαιολάδου, τους ελαιοτριβείς, τους ελαιοπαραγωγούς, τους εμπόρους ελαιολάδου.
 
Κυρίες και κύριοι,
Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου.
Το αποτέλεσμα είναι η διεθνής ζήτηση για τα εν λόγω αγροτικά προϊόντα να έχει αυξηθεί, καθιστώντας την ελιά βασικό συστατικό ανάπτυξης του ελληνικού αγροτικού τομέα ή, για να δανειστώ τον τίτλο προ μηνών σχετικής ημερίδας, καθιστώντας την εθνικό θησαυρό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία:
1. Ο τομέας του ελαιολάδου προσφέρει απασχόληση σε περισσότερες από 450.000 οικογένειες και συνεισφέρει στην εθνική μας οικονομία με περίπου 1,5 δις ευρώ.
2. Στη χώρα μας έχουμε περίπου 30 εκατομμύρια καλλιεργούμενα ελαιόδεντρα επιτραπέζιας ελιάς σε έκταση περίπου 1,5 εκ. στρεμμάτων.
3. Το μερίδιο της ελληνικής παραγωγής επί της παγκόσμιας παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται 2η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5η παγκοσμίως αναφορικά με την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς.
4. Η ετήσια παραγωγή κυμαίνεται στους 120.000 τόνους, απ’ τους οποίους εξάγονται οι 80.000 σε περίπου 80 χώρες.
5. Η αξία της εξαγόμενης επιτραπέζιας ελιάς, αντιστοιχεί στο 6,5% περίπου των εξαγόμενων ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στο 1,3% όλων των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων.
 
Φυσικά, η ελιά και το ελαιόλαδο έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και για το Νομό μας, καθώς:
1. Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί το 26% της καλλιεργούμενης γης του Νομού μας και καλύπτει έκταση περί τα 380.000 στρέμματα με 6.500.000 ελαιόδεντρα.
2. Τα τελευταία χρόνια (με την κατάργηση των επιδοτήσεων) οι ελαιοπαραγωγοί εφαρμόζουν νέες μεθόδους καλλιέργειας, με αποτέλεσμα 500 παραγωγοί να ασχολούνται με τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς – καλύπτοντας περίπου 20.000 στρέμματα.
3. Η μέση παραγωγή ελαιολάδου (της τελευταίας δεκαετίας) είναι 9.000 τόνοι εκ των οποίων το 80% είναι εξαίρετο παρθένο ελαιόλαδο.
4. Στην παραγωγή αυτής της εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου συμβάλλουν τα, περίπου, 45 σύγχρονα ελαιοτριβεία του Νομού μας.
5. Παράλληλα, περίπου 15 επιχειρήσεις ασχολούνται με την επεξεργασία της ελιάς και της εξαγωγής της.
6. Ο ετήσιος όγκος εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών του Νομού μας αυξήθηκε το 2007 σε σχέση με το 2004 κατά 127% – από 2.550 τόνους σε 5.800 τόνους.
 
Η Ελληνική Πολιτεία στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τον ελαιοκομικό τομέα,
 • ενισχύοντας τη βιολογική καλλιέργεια,
 • προωθώντας τις δράσεις των τριετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών ελαιουργικών φορέων (έχουν υποβληθεί 26 προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται με περίπου 33 εκατ. ευρώ την τριετία),
 • προωθώντας δράσεις στον τομέα της επικοινωνίας για την προβολή του ελαιόλαδου και την αύξηση του μεριδίου αγοράς στο εσωτερικό και σε τρίτες χώρες,
 • επιδοτώντας φορείς για ελαιόλαδο ποιότητας Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης,
 • διευρύνοντας τον εξαγωγικό ορίζοντα της ελιάς και του ελαιολάδου προς νέες κερδοφόρες αγορές, όπως αυτή της Κίνας.
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ελληνικού ελαιολάδου στην Ασία. Οι ελληνικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου προς την Κίνα παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή άνοδο. Το 2007, η αξία των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου προς την κινεζική αγορά ανήλθε σε 1,725 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 22,7% σε σχέση με το 2006.
Τέλος προωθούνται οι άξονες δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013»,τα οποία στοχεύουν
α) στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
β) στην αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων,
γ) στη συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα των τροφίμων,
δ) στην ενημέρωση-προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων,
ε) στην ενίσχυση των γεωργών ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα, και
ζ) στις γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις.
 
Κυρίες και κύριοι,
Αυτή η διεθνοποιημένη και έντονα ανταγωνιστική διάσταση της αγοράς δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό της ελληνικής παραγωγής, αλλά επιβάλλει έγκαιρο σχεδιασμό και συνεχή προσπάθεια από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη διασφάλιση:
της παραγωγής ποιοτικού προϊόντος,
της ομαλής απορρόφησης της παραγωγής και κυρίως της υπερβάλλουσας προσφοράς,
της τυποποίησης όλου του παραγομένου προϊόντος, της προώθησης αυτού στην εσωτερική και εξωτερική αγορά,
της διείσδυσης του ελληνικού ελαιολάδου σε καινούργιες αγορές ή σε αγορές που παραδοσιακά εξυπηρετούνταν από την Ισπανία και την Ιταλία,
της μείωσης του κόστους παραγωγής, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, της εξασφάλισης του εισοδήματος του παραγωγού, και τέλος
της ικανοποίησης της απαίτησης του καταναλωτή για προϊόν άριστης ποιότητας.
 
Για να παραμείνει η ελιά βασικό αναπτυξιακό συστατικό των περιφερειακών – αγροτικών περιοχών, ο εθνικός μας πλούτος χωρίς ημερομηνία λήξης και ο στυλοβάτης της παράδοσης Νομού μας.

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραστώ και να καταθέσω χαιρετισμό κατά την έναρξη των Εργασιών του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Αγροτών. Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, να συγχαρώ την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών για την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου. Πρόκειται για αξιέπαινη πρωτοβουλία η οποία έχει καταστεί πλέον θεσμός, και μάλιστα σε μια εποχή που η θεματική της δοκιμάζει τις δυνατότητές της. Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και για τους εισηγητές του Συνεδρίου που με τις τοποθετήσεις τους θα συμβάλλουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία του Ελληνικού αγροτικού τομέα και τις προκλήσεις που αναδύονται γι’ αυτόν μετά το 2013.
Είναι γεγονός ότι ο Ελληνικός αγροτικός τομέας βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης από μια κατάσταση με όρους παρελθόντος σε μια σύγχρονη. Μάλιστα η διαδικασία αυτή στη χώρα μας έχει χρονικά καθυστερήσει. Κατά τη μετάβαση ανακύπτουν προβλήματα. Προβλήματα που είναι πολλά, μεγάλα και ανοικτά. Προσωπικά, τα κατανοώ και σέβομαι τα συλλογικά αιτήματα που διατυπώνουν οι αγρότες, ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες.
Πρέπει όμως να εκτιμηθεί ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις στην κατεύθυνση επίλυσης των βασικών προβλημάτων των αγροτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, έχει θέσει ως βασικούς στόχους τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενεργοποίηση των συλλογικών θεσμών μέσω συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, την παραγωγή ασφαλών τροφίμων με υιοθέτηση συστημάτων βελτίωσης της ποιότητας, την εφαρμογή νέων καλλιεργειών, την προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της γης, και τέλος τη στήριξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην αγροτική περιφέρεια.
Οι προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα είναι ορατές. Οφείλουμε όλοι μας να συμβάλλουμε ώστε να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που συνοδεύουν την περίοδο μετά τα 2013.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και αναμένω με ενδιαφέρον τα πρακτικά του.
Είμαι δε στη διάθεσή σας προκειμένου να οργανώσουμε το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών σε κάποια περιοχή του Νομού Φθιώτιδας, ενός νομού που συμβάλλει σημαντικά στον πρωτογενή τομέα της χώρας και διαθέτει μεγάλο αριθμό νέων, ικανών αγροτών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση που μου έκαναν να παραστώ στην ημερίδα και να καταθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με την θέμα των βιολογικών και ενεργειακών καλλιεργειών.
Μια ιδιαιτέρως αξιέπαινη πρωτοβουλία στα πλαίσια ενημέρωσης των αγροτών του Νομού μας για τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών τους, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διάδοση των σύγχρονων τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων.
Πράγματι, σε αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια, οι βιολογικές και ενεργειακές καλλιέργειες συνιστούν δυναμικούς αγροτικούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αποτελούν ελκυστική εναλλακτική πρόταση για τις αγροτικές οικονομίες.
Συνιστούν στροφή προς καλλιέργειες – δραστηριότητες που:
 • ανταποκρίνονται στην αυξημένη εσωτερική και εξωτερική ζήτηση,
 • προσφέρουν υψηλή ακαθάριστη πρόσοδο,
 • είναι επικερδείς,
 • μπορούν να προσαρμοστούν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες, και
 • αξιοποιούν το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.
Φίλες και φίλοι,
Από τη θέση σε ισχύ των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία το 1992, δεκάδες χιλιάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων μετατράπηκαν προς αυτό το σύστημα, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της ζήτησης για προϊόντα που καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους.
Σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό (Ε.Ε. 2092/91), η βιολογική γεωργία μπορεί να ορισθεί ως ένα σύστημα διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που συνεπάγεται σημαντικούς περιορισμούς στη χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών λιπασμάτων ή φαρμάκων.
Είναι η παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων με ήπια μέσα καλλιέργειας, φυτοπροστασίας και λίπανσης, και με όσο το δυνατόν φυσικές διεργασίες, χωρίς τη χρήση ουσιών όπως είναι τα λιπάσματα, τα χημικά γεωργικά φάρμακα, οι συνθετικές ζωοτροφές και οι ρυθμιστικές ουσίες.
Η βιολογική καλλιέργεια αποσκοπεί:
 • στην αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης,
 • στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας,
 • στη μείωση της ρύπανσης γεωργικής προέλευσης,
 • στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων,
 • στην αειφορική διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων και
 • στη διασφάλιση της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
Η κατάσταση της αγοράς των βιολογικών προϊόντων μάλιστα αναμένεται να βελτιωθεί αφού από την 1η Ιανουαρίου 2009 θα τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος στοχεύει στην εναρμόνιση, την απλοποίηση και την ενίσχυση της διαφάνειας των κανόνων στη βιολογική καλλιέργεια.
 
Φίλες και φίλοι,
Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς, όπως παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων κτλ.
Τα οφέλη της ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών είναι:
 • η θετική συνεισφορά σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
 • η προστασία έναντι της διάβρωσης του εδάφους,
 • η διαχείριση νερού,
 • οι χαμηλές εισροές σε λιπάσματα,
 • η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η εκμετάλλευση εδαφών χαμηλής γονιμότητας,
 • η προσφορά εναλλακτικών καλλιεργητικών λύσεων,
 • η ενδυνάμωση του γεωργικού ιστού,
 • η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγμένων γεωργικών οικονομιών,
 • η εξασφάλιση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.
Φίλες και φίλοι,
Αμφότερες οι βιολογικές και ενεργειακές καλλιέργειες αποτελούν εναλλακτική πρόταση για τους αγρότες του Νομού Φθιώτιδας.
Από την 1/1/2007 μέχρι τέλους του έτους ισχύουν 877 συμβάσεις από ισάριθμους παραγωγούς για 56.775 στρέμματα τα οποία κατανέμονται κατά καλλιέργεια ως εξής:
 • Ελιές:  20.038 στρέμματα
 • Δενδρώδη:  652 στρέμματα
 • Αρδευόμενες αροτραίες: 22.091 στρέμματα
 • Αμπέλια: 853 στρέμματα
 • Σιτηρά, όσπρια κ.α.:  13.140 στρέμματα
 
Η ελιά θεωρείται εύκολη καλλιέργεια για τη μετατροπή της από συμβατική σε βιολογική, γιατί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα λίπανσης.
Ήδη, στο Νομό Φθιώτιδας δραστηριοποιούνται 500 βιοκαλλιεργητές ελιάς με περίπου 20.000 στρέμματα έκταση, οι οποίοι παράγουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τις τοπικές ποικιλίες ελιάς.
Σύμφωνα με Μελέτη του Ινστιτούτου Γεωργικοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών (2007) με τίτλο: «Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις», οι προτεινόμενες καλλιέργειες για την παραγωγική στροφή των καπνοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας είναι οι βιολογικές καλλιέργειες των κτηνοτροφικών φυτών, της βρώσιμης ελιάς και του ελαιολάδου.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2006 και 2007) είναι πολύ ενθαρρυντικά αναφορικά με την προσαρμοστικότητα, παραγωγικότητα και οικονομικότητα της καλλιέργειας του φυτού Stevia rebaudiana, σε αντικατάσταση του καπνού, σε δέκα αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Λαμία και η Τιθορέα.
Αποτελεί μία καινοτόμο και εναλλακτική καλλιέργεια, αποφέρει ικανοποιητικά εισοδήματα στους καλλιεργητές του, καλλιεργείται με μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές (νερό, λιπάσματα, κανένα φυτοφάρμακο), προσιδιάζει στη βιολογική γεωργία.
Σε ότι αφορά τις ενεργειακές καλλιέργειες, μελέτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Εφαρμογή της Κ.Α.Π. (2007) υποστηρίζει ότι  η Στερεά Ελλάδα μπορεί να καλύψει το 17,5% των εγχώριων απαιτήσεων για την παραγωγή βιοντίζελ, δηλαδή περίπου 350.000 στρέμματα.
Έτσι προτείνεται η καλλιέργεια σιτηρών και ζαχαρότευτλου για παραγωγή βιοαιθανόλης, προκειμένου να τροφοδοτηθούν αντίστοιχα εργοστάσια.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή σας ημερίδα.
 

agrotisa[1]Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Ημέρα τιμής για την πολύπλευρη και σημαντική προσφορά της στην ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας.
Η Βουλή των Ελλήνων αφιέρωσε εφέτος την ημέρα αυτή στην Ελληνίδα αγρότισσα.
Τιμούμε με αυτόν τον τρόπο τη διαχρονική συμμετοχή και συμβολή της Ελληνίδας αγρότισσας στους μεγάλους κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, στην εθνική παράδοση, στην πρόοδο της πατρίδας.
Η Ελληνική κοινωνία, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, πέρασε σε μιαπερίοδο που απαιτούσε τόλμη, διορατικότητα και προσαρμογές. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής εκείνης, ήταν και η θέση της Ελληνίδας στην κοινωνία. Ήταν οι διεκδικήσεις της για ισονομία, ισοτιμία και συμμετοχή. Στο Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώθηκε ρητά η αρχή της ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανάμεσα σ’ όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Τότε, αυτό αποτέλεσε μια πραγματική κατάκτηση. Ήταν ζήτημα δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ισοπολιτείας.
Στα χρόνια που πέρασαν καταφέραμε πολλά. Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα αγρότισσα κατακτά, στην πράξη, τη θέση που της αξίζει. Κερδίζει επάξια το ρόλο που δικαιούται. Το ρόλο της στην κοινωνία, στις επαγγελματικές ευκαιρίες, στα επιστημονικά επιτεύγματα, στο δημόσιο βίο.
Η σύγχρονη Ελληνίδα αγρότισσα, πέρα από τη συμμετοχή της στις καθαρά αγροτικές εργασίες, αποκτά ρόλους που, πριν χρόνια, φαίνονταν αδιανόητο να έχει. Αναπτύσσει την προσωπικότητά της αυτόνομα, εργάζεται μέσα, αλλά και έξω από το σπίτι, στο χωράφι, αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνεισφέρει στο οικογενειακό εισόδημα, αποκτά οικονομική αυτοτέλεια, ιδρύει συνεταιρισμούς και μετέχει ενεργά στα κοινά.
Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα αγρότισσα παραμένει, ταυτόχρονα, το κεντρικό πρόσωπο, το θεμέλιο, η ψυχή της οικογένειας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Γιατί η οικογένεια ήταν και είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Είναι θεσμός που αφορά την ίδια τη ζωή και την ποιότητά της. Θεσμός στον οποίο αναπτύσσονται θεμελιώδεις αξίες, όπως η συνεργασία, η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η αγάπη.
Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω το σεβασμό που τρέφω στην Ελληνίδα γυναίκα, στην Ελληνίδα αγρότισσα.
Για την διαχρονική προσφορά της την τιμώ και την ευχαριστώ.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν και συνυπογράφηκαν και από τον Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα έχουν ως εξής:

1. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας ασφαλισμένης στον ΟΓΑ σταδιακά από το 65ο έτος στο 60ο, αρχής γενομένης από το 2009 μέχρι το 2017, δηλαδή τα έτη 2009-2010 το όριο στο 64ο έτος, τα έτη 2011-2012 το όριο στο 63ο έτος, τα έτη 2013-2014 το όριο στο 62ο έτος, τα έτη 2015-2016 το όριο στο 61ο έτος και από το 2017 το όριο να είναι το 60ο έτος της ηλικίας της.
Έτσι, με δεδομένο ότι οι αγρότες και οι αγρότισσες από το 1998 πληρώνουν εισφορές για την ένταξη τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, συμπληρώνουν από 12-20 χρόνια καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι με 15 χρόνια κάποια ασφαλισμένη γυναίκα αποκτά «ώριμα» πλέον δικαιώματα πλήρους ασφάλισης, οι γυναίκες αγρότισσες που θα συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας τους θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ, ενώ οι αγρότισσες που θα συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος της ηλικίας τους ,το 2017, θα έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ.
2. Σχετικά με την μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης του άνδρα αγρότη ασφαλισμένου στον ΟΓΑ, αυτή μπορεί να επέλθει σταδιακά από το 65ο έτος της ηλικίας του στο 62ο έτος, ξεκινώντας από το 2009 μέχρι το 2013, δηλαδή τα έτη 2009-2010 το όριο στο 64ο έτος, τα έτη 2011-2012 το όριο στο 63ο έτος, το 2013 στο 62ο έτος.
Θα έχουν συμπληρώσει οι αγρότες αυτοί το 2013,15 χρόνια καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
3. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης: α) για τις αγρότισσες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ από το 65ο έτος της ηλικίας τους στο 62ο έτος από το 2013, χρονιά κατά την οποία θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια καταβολής εισφορών και μείωση από το 62ο στο 60ο έτος της ηλικίας από το 2017, έχοντας συμπληρώσει αυτές οι αγρότισσες 20 έτη ασφάλισης στο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. β) για τους αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ , μείωση από το 65ο έτος, στο 62ο έτος το 2015, όταν οι αγρότες θα έχουν συμπληρώσει 17 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης στον ΟΓΑ.
4. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας και του αγρότη από το 65ο έτος στο 62ο αρχής γενομένης από το 2013, όταν θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
5. Εάν ισχύσουν για τις εργαζόμενες γυναίκες να συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος της ηλικίας τους με 25 χρόνια ασφάλισης και για τους εργαζόμενους άνδρες να συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης,τα όρια αυτά θα πρέπει να ισχύσουν και για τους αγρότες και τις αγρότισσες.
Τέλος το όριο των 37 χρόνων ασφάλισης για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας θα πρέπει να ισχύσει και για τους αγρότες και τις αγρότισσες.