Στη Φθιώτιδα

Η 15η Μαρτίου, είναι ημέρα με συμβολικό χαρακτήρα. Έχει καθιερωθεί, προκειμένου να αναδείξει ένα καθολικό αίτημα των σύγχρoνων κοινωνιών σε όλον τον κόσμο. Είναι ημέρα αφιερωμένη στον καταναλωτή και τα δικαιώματά του. Δικαιώματα όπως:
  1. Ικανοποίηση των βασικών αναγκών.
  2. Ασφάλεια.
  3. Πληροφόρηση.
  4. Δυνατότητα επιλογής.
 
Δικαιώματα που παραμένουν επίκαιρα, και περιγράφουν τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στον πολίτη-καταναλωτή. Παράλληλα αποτελούν πυξίδα δράσης μιας ευνομούμενης πολιτείας που σέβεται τον πολίτη-καταναλωτή, με στόχο την προστασία του, αλλά και την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για αυτόν.
 
Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη μια κοινή ενεργοποίηση και δράση μεταξύ πολιτείας και καταναλωτή με έναν και μόνο σκοπό: Την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του πολίτη-καταναλωτή.
 
Η Ελληνική πολιτεία διαθέτει, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Απαιτείται όμως, και η συμβολή του πολίτη-καταναλωτή. Πιστεύουμε, πως ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο καταλύτης για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.
 
Εφαρμόζουμε λοιπόν ένα πλαίσιο δράσης που σκιαγραφείται από τις λέξεις: ενημέρωση, ασφάλεια, ανταγωνισμός, έλεγχος, καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση των συνθηκών που βιώνει καθημερινά ο πολίτης, αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας μας σε όρους ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.  Θέλουμε ο στόχος αυτός να αποτελέσει τη βάση μιας ευρείας συναίνεσης, μεταξύ κράτους, πολιτικών δυνάμεων, φορέων της αγοράς και του καταναλωτικού κινήματος, και να αποτελέσει την εγγύηση μιας πιο δίκαιης αγοράς για τον πολίτη-καταναλωτή.

agrotisa[1]Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Ημέρα τιμής για την πολύπλευρη και σημαντική προσφορά της στην ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας.
Η Βουλή των Ελλήνων αφιέρωσε εφέτος την ημέρα αυτή στην Ελληνίδα αγρότισσα.
Τιμούμε με αυτόν τον τρόπο τη διαχρονική συμμετοχή και συμβολή της Ελληνίδας αγρότισσας στους μεγάλους κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, στην εθνική παράδοση, στην πρόοδο της πατρίδας.
Η Ελληνική κοινωνία, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, πέρασε σε μιαπερίοδο που απαιτούσε τόλμη, διορατικότητα και προσαρμογές. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής εκείνης, ήταν και η θέση της Ελληνίδας στην κοινωνία. Ήταν οι διεκδικήσεις της για ισονομία, ισοτιμία και συμμετοχή. Στο Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώθηκε ρητά η αρχή της ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανάμεσα σ’ όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Τότε, αυτό αποτέλεσε μια πραγματική κατάκτηση. Ήταν ζήτημα δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ισοπολιτείας.
Στα χρόνια που πέρασαν καταφέραμε πολλά. Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα αγρότισσα κατακτά, στην πράξη, τη θέση που της αξίζει. Κερδίζει επάξια το ρόλο που δικαιούται. Το ρόλο της στην κοινωνία, στις επαγγελματικές ευκαιρίες, στα επιστημονικά επιτεύγματα, στο δημόσιο βίο.
Η σύγχρονη Ελληνίδα αγρότισσα, πέρα από τη συμμετοχή της στις καθαρά αγροτικές εργασίες, αποκτά ρόλους που, πριν χρόνια, φαίνονταν αδιανόητο να έχει. Αναπτύσσει την προσωπικότητά της αυτόνομα, εργάζεται μέσα, αλλά και έξω από το σπίτι, στο χωράφι, αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνεισφέρει στο οικογενειακό εισόδημα, αποκτά οικονομική αυτοτέλεια, ιδρύει συνεταιρισμούς και μετέχει ενεργά στα κοινά.
Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα αγρότισσα παραμένει, ταυτόχρονα, το κεντρικό πρόσωπο, το θεμέλιο, η ψυχή της οικογένειας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Γιατί η οικογένεια ήταν και είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Είναι θεσμός που αφορά την ίδια τη ζωή και την ποιότητά της. Θεσμός στον οποίο αναπτύσσονται θεμελιώδεις αξίες, όπως η συνεργασία, η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η αγάπη.
Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω το σεβασμό που τρέφω στην Ελληνίδα γυναίκα, στην Ελληνίδα αγρότισσα.
Για την διαχρονική προσφορά της την τιμώ και την ευχαριστώ.

Ο τομέας της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση και επιτάχυνση της αειφόρου ανάπτυξης, την τόνωση της απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί στους περισσότερους δείκτες που αποτιμούν και αξιολογούν τις επιδόσεις της χώρας στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, παρά τη βελτίωση των σχετικών δεικτών τα τελευταία χρόνια. Το ιστορικό περιορισμένης ερευνητικής και καινοτόμου δράσης στη χώρα σχετίζεται και αντικατοπτρίζει χρόνιες αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες του συστήματος. Και όμως! Η χώρα μας διαθέτει ένα υψηλής ποιότητας ερευνητικό δυναμικό, τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και στα ερευνητικά κέντρα. Πρόσφατη έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Επιστημονική Πληροφόρηση (Institute for Scientific Information (ISI)), κατατάσσει τη χώρα μας στις 30 πρώτες θέσεις του κόσμου σε ότι αφορά το μέγεθος, τη συχνότητα και την απήχηση της ερευνητικής δραστηριότητας την περίοδο 1996-2006. Συνεπώς δεν μας λείπουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου στελέχη, αλλά το πλαίσιο και το περιβάλλον που θα κάνει τα άτομα πιο παραγωγικά, μέσα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον. Αυτός είναι και ο θεμελιώδης στόχος του υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Βουλευτή Φθιώτιδας Ν.Δ., η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Microsoft στόχο έχει τη βελτίωση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα πλαίσια της Δημόσιας Διοίκησης και την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.
Η συμφωνία εκτιμάται ως χρήσιμη και επωφελής για τη χώρα αφού εξασφαλίζονται προνομιακοί οικονομικοί όροι απόκτησης λογισμικού για το Ελληνικό Δημόσιο, επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού στο Δημόσιο Τομέα, ενισχύεται η ασφάλεια και η διαφάνεια της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη Δημόσια Διοίκηση, επιταχύνονται οι στόχοι της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας για την περίοδο 2006-2013.
Παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας έχουν συνάψει και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η συμφωνία δεν αποτελεί αποκλειστική και δεσμευτική συνεργασία, προκύπτει από ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες και εξαρτάται από τις ανάγκες του Δημοσίου στο άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας η Ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών συνεργασίας με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πληροφορικής, ανοικτού ή κλειστού λογισμικού, εφ’ όσον εξασφαλίζονται πρόσθετα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, πληρούνται οι όροι του εκάστοτε ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, και δεν προκαλούνται δεσμεύσεις για το ελληνικό κράτος.

«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 ενσαρκώνει και αντανακλά την οικονομική φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διαπνέει τη λογική, τις επιλογές και τις πρακτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. Στόχος του Προϋπολογισμού είναι η διατήρηση του κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας στην οικονομία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Είναι ένας Προϋπολογισμός που βασίζεται στην πρόοδο που σταθερά σημειώνει η ελληνική οικονομία από το 2004, αφού επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, τονώνεται η απασχόληση και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.
Η ικανοποιητική αυτή πορεία της οικονομίας, όπως αναγνωρίζεται και από τους αρμόδιους διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.α.) δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν. Το διευρυμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η διατήρηση του πυρήνα του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, το υψηλό δημόσιο χρέος, η μειωμένη αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών και το έλλειμμα των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας απαιτούν λύσεις.
Τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Ν.Δ., πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2008, δείχνουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας:
1. Η ενίσχυση των εσόδων στηρίζεται, κατά βάση, στη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.
2. Δίνεται έμφαση στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών.
3. Διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα.
4. Ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
5. Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών.
6. Συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική των δομικών αλλαγών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αλλαγών και μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τις νέες πηγές ανάπτυξης, την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τη λειτουργία των αγορών και του κράτους.»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε την Τετάρτη (30.10.2007) στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στη συζήτηση για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η  πορεία επίτευξης των στόχων του Προϋπολογισμού του 2007 κρίνεται ικανοποιητική, καθώς τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις. Οι όποιες αποκλίσεις έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, οφείλονται σε έκτακτους παράγοντες και εκτιμάται ότι θα εξαλειφθούν στο υπόλοιπο του έτους. Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών και δράσεών της, κερδίζει το στοίχημα. Επιτυγχάνονται καλοί ρυθμοί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, ενισχύεται η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.

Η ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, υστερήσεις, αγκυλώσεις και παθογένειες, πολλές από τις οποίες έρχονται από το παρελθόν, όπως είναι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ο υψηλός πυρήνας του πληθωρισμού, και το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος.

Τα δείγματα γραφής που εμπεριέχονται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2008 δείχνουν ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας.

Πρώτον, η ενίσχυση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στηρίζεται, κατά βάση, στην ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Δεύτερον, δίνεται έμφαση στη μείωση του ρυθμού αύξησης και στη βελτίωση της διάρθρωσης των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, με την περικοπή των λειτουργικών δαπανών. Τρίτον, διανέμεται σημαντικό κοινωνικό μέρισμα. Τέταρτον, ενισχύεται το δημοσιονομικό όφελος της χώρας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πέμπτον, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας κατέληξε χαρακτηριστικά: «Η εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα όμως και με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, αυτή η δημοσιονομική εξυγίανση δεν αρκεί. Απαιτείται η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που να επενδύουν στους νέους δυνητικούς συντελεστές ανάπτυξης. Η επένδυση στη γνώση, η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και των νέων τεχνολογιών, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και δίκαιου κράτους έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, αντιμετωπίζουν την ανεργία, προωθούν την κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση με εφαλτήριο τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, και με τη δράση που ήδη αναπτύσσει, έχει εγκαίρως αντιληφθεί την αναγκαιότητα υιοθέτησης και υλοποίησης αυτών των πολιτικών. Απαιτείται όμως ένταση των προσπαθειών. Χρειάζεται να κάνουμε και άλλα, πολλά, σταθερά, αποφασιστικά, υπεύθυνα βήματα προόδου. Σ’ αυτή τη κατεύθυνση οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε, στηρίζοντας με πνεύμα συνεννόησης, σύνθεσης και συναίνεσης αυτή τη στρατηγική, η οποία άλλωστε και πρόσφατα έχει επικαιροποιηθεί από τον ελληνικό λαό».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες εκπληρώνει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και δίνει περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή συγκροτημένου σχεδίου με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Η σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής ενδυναμώνει το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Στοχεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και αποτελεί μια πρώτη παρέμβαση εισοδηματικής ενίσχυσης με αποκλειστικό κριτήριο το εθνικό όριο της φτώχειας.
Δεν αρκούν όμως μόνο οι μηχανισμοί εισοδηματικής υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια. Ειδικά όταν αυτοί λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργούν «παγίδες χρόνιας φτώχειας» και μεγάλης «εξάρτησης». Συνεπώς, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα πρέπει να συνδεθεί και να συνδυασθεί με την αναπτυξιακή πολιτική, τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις πολιτικές υγείας και τις περιφερειακές πολιτικές με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, την τόνωση της κοινωνικής κινητικότητας, την πρόσβαση όλων των δικαιούχων στους πόρους, στα δικαιώματα, στα αγαθά και στις υπηρεσίες, και την αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου μακροχρονίως.
Η κυβέρνηση, με τη στρατηγική και το μίγμα των πολιτικών της, κινείται προς αυτή την ορθή κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας σύνθετης, σφαιρικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης κατά της φτώχειας που εδράζεται στο τρίπτυχο ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή.»