Στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη

Διαβάστε για τις συνεδριάσεις του ΕΛΚ και εργασίες στις οποίες συμμετέχω

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ψηφίστηκε το κείμενο “Η Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον”, στη διαπραγμάτευση του οποίου συμμετείχε ο κ. Σταϊκούρας τους προηγούμενους μήνες, ως εκπρόσωπος της Ν.Δ. στην Ομάδα Εργασίας Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Ε.Λ.Κ.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία που θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά, στο Εκλογικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα διεξαχθεί στη Βόννη στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2009.

Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν, αφενός στο Ιδεολογικό Κείμενο, του επικείμενου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναφορικά με την σημασία της φιλοσοφίας της «Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς» σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, και αφετέρου στις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στο υπό διαβούλευση κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το ιδεολογικό υπόβαθρο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και για τις πολιτικές που εκπορεύονται από αυτή, εστιάζοντας στην ανάγκη για τη μακροοικονομική και νομισματική σταθερότητα, τη διασφάλιση του ελεύθερου εμπορίου, τη συνεχή επένδυση στη γνώση και τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας, συναντήθηκε, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, με τον Πρέσβη της Μολδαβίας στην Ελλάδα, κ. Ion Ursu.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε και διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που ήταν αφιερωμένο στην εξέλιξη των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών, διπλωματικών και εκκλησιαστικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας κατά την τελευταία χιλιετία.

Επίσης, στο τελικό κείμενο ενσωματώνεται πρόταση του κ. Σταϊκούρα για την προσθήκη αναφοράς σχετικά με την προώθηση κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου για τη λειτουργία των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating agencies), αποτρέποντας τη σύγκρουση συμφερόντων που εντοπίστηκε σε μεγάλο βαθμό ως πρόβλημα κατά τη δημιουργία της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και των επιπτώσεων αυτής στην πραγματική οικονομία, δημιουργεί ένα πεδίο ανάπτυξης μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συζήτησης αναφορικά με την ανταπόκριση του κράτους και της αγοράς, των βασικών δομικών συστατικών του συστήματος οικονομικής οργάνωσης, στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνάντησης, η Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης της Γαλλίας, κα. Christine Lagarde, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις πρωτοβουλίες που προωθεί η Γαλλική Προεδρία προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης, εστιάζοντας, κυρίως, στο τρίπτυχο ενίσχυση της μεγέθυνσης των εθνικών οικονομιών, τόνωση της αυτοπεποίθησης των αγορών και σύγκλιση των ρυθμιστικών πλαισίων.

The current European People’s Party (E.P.P.) Draft Paper is a well balanced document. It captures pretty well the large consensus we have achieved on both the causes and implications of the recent financial turmoil and the recommendations for increasing the resilience of markets and institutions going forward.