Στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη

Διαβάστε για τις συνεδριάσεις του ΕΛΚ και εργασίες στις οποίες συμμετέχω

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., παρευρέθηκε, σήμερα, στην Άτυπη Συνάντηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο. Κατά την τοποθέτηση του και αφού ανέπτυξε το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. κατά την Ελληνική Προεδρία, ανέλυσε τη θεματολογία της Άτυπης Συνάντησης. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι οι δύο θεματικές ενότητες της Συνάντησης, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αντιμετώπιση της ανεργίας, συνιστούν βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε εχθές, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην τριμερή συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις κατευθυντήριες γραμμές για τον Προϋπολογισμού της ΕΕ του 2015. Κατά την τοποθέτηση του υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι ο δεύτερος Προϋπολογισμός για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα πρέπει να κινηθεί με ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των πολιτικών με έμφαση στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, κυρίως των νέων, καθώς και στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσίασε, σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της EE, στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Κείμενο της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕ του 2012. Ζήτημα μεγάλης σημασίας για τα Ευρωπαϊκά όργανα. Κατά την τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι οι διαστάσεις της αποδοτικότητας των πόρων και της λογοδοσίας των ευρωπαϊκών οργάνων σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση συνιστούν ζητήματα ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας είχε σήμερα συναντήσεις με αξιωματούχους των οργάνων της ΕΕ που σχετίζονται με θέματα Προϋπολογισμού της. Ειδικότερα, συναντήθηκε με το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, αρμόδιο για θέματα Οικονομικών Σχέσεων και Ανταγωνιστικότητας, κ. Carsten Pillath, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2014, των κατευθυντήριων γραμμών του Προϋπολογισμού του 2015 και της μεταρρύθμισης του συστήματος Ιδίων Πόρων. Επίσης, συναντήθηκε και τον Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής “Ελέγχου του Προϋπολογισμού” κ. Michael Theurer, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του οικονομικού έτους 2012, αλλά και με τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο της υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία, αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα να διαμορφωθεί και να εγκριθεί ένας κοινά αποδεκτός, ρεαλιστικός, Προϋπολογισμός για το 2014, υποστηρίζει την πρόταση της Προεδρίας, κατανοώντας, βεβαίως, προβληματισμούς που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος όμως, εκτιμώ, είναι κοινός: η στήριξη πολιτικών που προωθούν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Πολιτικές που επενδύουν, μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως, στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης: στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στην επιχειρηματικότητα. Με σεβασμό, βεβαίως, στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και στην αναγκαιότητα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και αυτό γιατί μόνο ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να βγάλει την Ευρώπη από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και να δημιουργήσει ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Κάτι που γίνεται αντιληπτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να πω, στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ιδίως για την Ελλάδα, χώρα η οποία έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη, διαχρονικά, δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τη βαθύτερη, ιστορικά, ύφεση καθώς και την υψηλότερη ανεργία, ιδίως των νέων.

Αντί να προωθήσει συγκεκριμένες αντισταθμιστικές πρωτοβουλίες τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση της ύφεσης και των επιπτώσεών της και την κινητοποίηση λιμναζουσών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, επιλέγει την καθήλωση της αγοράς με την υπερ-φορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οφείλουμε να παλέψουμε για μια πιο συνεκτική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που άμεσα, και μέσα από αυτή την κρίση, θα επανεκκινήσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σφυρηλατώντας την υπευθυνότητα όλων των κρατών και την αλληλεγγύη μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως «η επένδυση στις νέες πηγές ανάπτυξης [γνώση, έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.α.] σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική προσαρμογή δύναται να συμβάλλουν καθοριστικά στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των περιστάσεων, στη θετική και υπεύθυνη στάση που θα ακολουθήσει η Ν.Δ. ως Αξιωματική Αντιπολίτευση παρακολουθώντας την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την εφαρμογή στην πράξη των Κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους.

Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα και διορατικότητα, σε κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, τις προκλήσεις της νέας εποχής, θέτοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη και τη διατηρήσιμη πρόοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μία διαδικασία ανάκαμψης και προόδου, ευθυγραμμισμένη στις αρχές και αξίες της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ευημερία για όλους τους πολίτες της Ε.Ε.