Στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη

Διαβάστε για τις συνεδριάσεις του ΕΛΚ και εργασίες στις οποίες συμμετέχω

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία, αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα να διαμορφωθεί και να εγκριθεί ένας κοινά αποδεκτός, ρεαλιστικός, Προϋπολογισμός για το 2014, υποστηρίζει την πρόταση της Προεδρίας, κατανοώντας, βεβαίως, προβληματισμούς που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος όμως, εκτιμώ, είναι κοινός: η στήριξη πολιτικών που προωθούν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Πολιτικές που επενδύουν, μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως, στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης: στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στην επιχειρηματικότητα. Με σεβασμό, βεβαίως, στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και στην αναγκαιότητα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και αυτό γιατί μόνο ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να βγάλει την Ευρώπη από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και να δημιουργήσει ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Κάτι που γίνεται αντιληπτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να πω, στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ιδίως για την Ελλάδα, χώρα η οποία έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη, διαχρονικά, δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τη βαθύτερη, ιστορικά, ύφεση καθώς και την υψηλότερη ανεργία, ιδίως των νέων.

Αντί να προωθήσει συγκεκριμένες αντισταθμιστικές πρωτοβουλίες τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση της ύφεσης και των επιπτώσεών της και την κινητοποίηση λιμναζουσών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, επιλέγει την καθήλωση της αγοράς με την υπερ-φορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οφείλουμε να παλέψουμε για μια πιο συνεκτική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που άμεσα, και μέσα από αυτή την κρίση, θα επανεκκινήσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σφυρηλατώντας την υπευθυνότητα όλων των κρατών και την αλληλεγγύη μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως «η επένδυση στις νέες πηγές ανάπτυξης [γνώση, έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.α.] σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική προσαρμογή δύναται να συμβάλλουν καθοριστικά στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των περιστάσεων, στη θετική και υπεύθυνη στάση που θα ακολουθήσει η Ν.Δ. ως Αξιωματική Αντιπολίτευση παρακολουθώντας την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την εφαρμογή στην πράξη των Κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους.

Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα και διορατικότητα, σε κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, τις προκλήσεις της νέας εποχής, θέτοντας τις βάσεις για την ανάκαμψη και τη διατηρήσιμη πρόοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μία διαδικασία ανάκαμψης και προόδου, ευθυγραμμισμένη στις αρχές και αξίες της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ευημερία για όλους τους πολίτες της Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ψηφίστηκε το κείμενο “Η Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον”, στη διαπραγμάτευση του οποίου συμμετείχε ο κ. Σταϊκούρας τους προηγούμενους μήνες, ως εκπρόσωπος της Ν.Δ. στην Ομάδα Εργασίας Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Ε.Λ.Κ.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία που θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά, στο Εκλογικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα διεξαχθεί στη Βόννη στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2009.

Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν, αφενός στο Ιδεολογικό Κείμενο, του επικείμενου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναφορικά με την σημασία της φιλοσοφίας της «Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς» σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, και αφετέρου στις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στο υπό διαβούλευση κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το ιδεολογικό υπόβαθρο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και για τις πολιτικές που εκπορεύονται από αυτή, εστιάζοντας στην ανάγκη για τη μακροοικονομική και νομισματική σταθερότητα, τη διασφάλιση του ελεύθερου εμπορίου, τη συνεχή επένδυση στη γνώση και τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.