Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο Βουλευτής της ΝΔ και Αναπληρωτής Τομεάρχης για τον τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 22.11.2011 ερώτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας στο Ν. Φθιώτιδας».

Στην ερώτηση του, ο Βουλευτής αναφέρει τα κάτωθι:

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προχωρά σε συγχωνεύσεις ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο, όπως ισχυρίζεται, εξορθολογισμού της λειτουργίας αυτών. Στα κριτήρια συγχώνευσης, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψιν η δικαστηριακή ύλη, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι συνθήκες προσβασιμότητας στις ως άνω υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, και συγκεκριμένα για το Ν. Φθιώτιδας, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει και τη συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας.

Το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας λειτουργεί πάνω από 150 χρόνια, με πλήρες αρχείο δικαστικών υποθέσεων από το 1832.

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, ποινικών (μεταβατικά μονομελή) υποθέσεων, προανακρίσεων, πταισμάτων, διαταγών πληρωμής και πάσης φύσεως διοικητικών υποθέσεων πολιτών του νέου καλλικρατικού Δήμου, Αμφίκλειας–Ελάτειας, της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Λοκρίδας, αλλά και περιοχών της όμορης Φωκίδας (π.χ. Πολύδροσο).

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του αρμόδιου Υπουργείου (δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό με υπέρογκα έξοδα ενοικίου) και στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό.

Σημειώνεται δε, ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία του, δεδομένων των δυσκολιών στις συνθήκες προσβασιμότητας σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες του Νομού.

Από τα ως άνω, συνάγεται ότι το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας πληρεί τα κριτήρια βιωσιμότητας και τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή τη διατήρησή του στην περιοχή».

Κατόπιν τούτων, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά: «Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο  σχετικά με το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας; Εξετάζεται το ενδεχόμενο να διατηρηθεί;».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προχωρά σε συγχωνεύσεις ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο, όπως ισχυρίζεται, εξορθολογισμού της λειτουργίας αυτών. Στα κριτήρια συγχώνευσης, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψιν η δικαστηριακή ύλη, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι συνθήκες προσβασιμότητας στις ως άνω υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, και συγκεκριμένα για το Ν. Φθιώτιδας, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει και τη συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας.

Το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας λειτουργεί πάνω από 150 χρόνια, με πλήρες αρχείο δικαστικών υποθέσεων από το 1832.

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, ποινικών (μεταβατικά μονομελή) υποθέσεων, προανακρίσεων, πταισμάτων, διαταγών πληρωμής και πάσης φύσεως διοικητικών υποθέσεων πολιτών του νέου καλλικρατικού Δήμου, Αμφίκλειας–Ελάτειας, της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Λοκρίδας, αλλά και περιοχών της όμορης Φωκίδας (π.χ. Πολύδροσο).

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του αρμόδιου Υπουργείου (δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό με υπέρογκα έξοδα ενοικίου) και στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό.

Σημειώνεται δε, ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία του, δεδομένων των δυσκολιών στις συνθήκες προσβασιμότητας σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες του Νομού.

Από τα ως άνω, συνάγεται ότι το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας πληρεί τα κριτήρια βιωσιμότητας και τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή τη διατήρησή του στην περιοχή.

Κατόπιν τούτων,

 Ερωτάται

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας; Εξετάζεται το ενδεχόμενο να διατηρηθεί;

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ο ΦΔΕΔ Παρνασσού αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση του.

Σύμφωνα με δηλώσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Lamia FM-1 στις 25.10.2011, oι εργαζόμενοι του φορέα παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 18 μήνες εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης από τους, δεσμευθέντες για την λειτουργία του, πόρους του  ΕΣΠΑ. Από τις 05.10.2011 τα γραφεία τους παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνο ενώ ο Φορέας χρωστά ενοίκια στέγασης δέκα μηνών. Αν και τα παραπάνω φαινόμενα δεν θα έπρεπε να υφίστανται, εν τούτοις συνεχίζουν να καθιστούν το έργο του φορέα δύσκολο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων στις 24.10.2011, αν και το Τεχνικό Δελτίο κατατέθηκε στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας στις 09.09.2010, ωστόσο το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης μόλις στις 12.09.2011.

Επίσης, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες δηλώσεις, ο φορέας δικαιούται σημαντικό ποσό χρημάτων από τους πόρους του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Ωστόσο, προκειμένου να παραλάβει το χρηματικό ποσό που δικαιούται οφείλει να προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Όμως, βάσει νόμου, είναι αδύνατον να αποκτήσει τα παραπάνω έγγραφα καθώς, σαν Νομικό Πρόσωπο, ήδη χρωστάει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Είναι προφανές ότι ο προαναφερθείς οργανισμός έχει εμπλακεί σε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα, το οποίο παρακωλύει την λειτουργία του σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος όπως προβλέπεται από σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Έχει λάβει γνώση για το εν λόγω ζήτημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα του ΦΔΕΔ Παρνασσού;

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελάτειας σχετικά με την επικείμενη υποβάθμιση/υπολειτουργία του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Ελάτειας.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Φθιώτιδας κ. Χρήστου Σταϊκούρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009, συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, κ.κ. Χρήστου Αυγουλά και Κωνσταντίνου Σκιαδά, Υπηρεσιακών Παραγόντων του Υπουργείου, των Προέδρων των ΟΠΑΚ Λαμίας, Αταλάντης, Αμφίκλειας, του Προέδρου της ΕΑΣ Αταλάντης και του κ. Βουλευτή.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η διασφάλιση και ο τρόπος επιστροφής των 567εκατ. ευρώ στους καπνοπαραγωγούς της χώρας. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβεβαίωσε τη βούληση και τη δημόσια διακήρυξη της Κυβέρνησης ότι αυτό το ποσό έχει διασφαλιστεί πλήρως και πως τα χρήματα αυτά θα δοθούν στους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς (υπήρξε και σχετική ανακοίνωση του κ. Υπουργού στις 13.07.2009).
Στη διάθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ήδη το τελευταίο σχέδιο πρωτοβουλιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που περιλαμβάνει δέσμη στοχευμένων μέτρων για την ενίσχυση των καπνοπαραγωγών (στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πρόωρη συνταξιοδότηση, διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, πρώτη δάσωση γεωργικής γης).
Το Υπουργείο συνεχίζει την προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση της τελικής δέσμης μέτρων, πιθανόν με την προσθήκη και άλλων δράσεων ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ενίσχυση όλων των καπνοπαραγωγών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των καπνοπαραγωγών έθεσαν ερωτήματα, κατέθεσαν προβληματισμούς, διατύπωσαν προτάσεις.
Ο κ. Σταϊκούρας δεσμεύτηκε να καταθέσει και εγγράφως τους προβληματισμούς των εκπροσώπων των 2.654 δικαιούχων των δικαιωμάτων παραγωγών καπνού του Νομού μας, ώστε να υπάρξουν οι σχετικές διευκρινίσεις και βελτιώσεις από την πλευρά του Υπουργείου, στη βάση του υπάρχοντος σχεδίου, και να αναλάβει την πρωτοβουλία για πραγματοποίηση αντίστοιχων συναντήσεων, πριν την ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της τελικής πρότασης.

O Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες στις έδρες των Δήμων του Νομού.
Στόχος των επισκέψεων είναι η ενίσχυση της αμφίδρομης και εποικοδομητικής επικοινωνίας του Βουλευτή με την τοπική κοινωνία, η ενημέρωση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και η παρουσίαση των δράσεων και πρωτοβουλιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθιστώντας του πολίτες της Φθιώτιδας κοινωνούς του μεγάλου ευρωπαϊκού εγχειρήματος για μία ισχυρή Ευρώπη που θα στοχεύει στην ευημερία όλων των πολιτών της.
Αναλυτικότερα, το αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες επισκέψεις:
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009, ώρα 8.00μ.μ – Δήμος Αγ. Κων/νου
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009, ώρα 8.00μ.μ – Δήμος Μακρακώμης
Κυριακή, 17 Μαΐου 2009, ώρα 10.30 π.μ Δήμος Μώλου
Κυριακή, 17 Μαΐου 2009, ώρα 8.30μ.μ – Δήμος Ελάτειας

O Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες στις έδρες των Δήμων του Νομού.
Στόχος των επισκέψεων είναι η ενίσχυση της αμφίδρομης και εποικοδομητικής επικοινωνίας του Βουλευτή με την τοπική κοινωνία, η ενημέρωση των πολιτών για το κυβερνητικό έργο και η παρουσίαση των δράσεων και πρωτοβουλιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθιστώντας του πολίτες της Φθιώτιδας κοινωνούς του μεγάλου ευρωπαϊκού εγχειρήματος για μία ισχυρή Ευρώπη που θα στοχεύει στην ευημερία όλων των πολιτών της.
Αναλυτικότερα, το αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες επισκέψεις:
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009, ώρα 8.00μ.μ – Δήμος Τιθορέας (Κ. Τιθορέα)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009, ώρα 8.00μ.μ – Δήμος Εχιναίων (Παραλία Ραχών)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2009, ώρα 11.00 π.μ – Δήμος Λιανοκλαδίου (Λιανοκλάδι)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2009, ώρα 8.30μ.μ – Δήμος Μαλεσίνας (Μαλεσίνα)

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του σημερινού Συνεδρίου για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να παραστώ και να χαιρετίσω τις εργασίες του.
Να τους συγχαρώ για την άρτια οργάνωσή του, αλλά και για το αντικείμενό του.
Καταρχήν, θα ήθελα, και εγώ με τη σειρά μου, να καλωσορίσω στο Νομό Φθιώτιδας, στο Δήμο Αμφίκλειας, την Επίτροπο κα Viviane Reding.
Nα την ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνει να παρευρίσκεται σήμερα στις εργασίες του Συνεδρίου και να εγκαινιάσει μία ιδιαιτέρα αξιέπαινη και καινοτόμο πρωτοβουλία.
Κυρία Reding,
 Η παρουσία σας υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδετε στην ανάληψη συλλογικών δράσεων και επιτυχημένων συνεργασιών από τους ενδιαφερομένους φορείς σε έναν τομέα, που σταδιακά, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική σημασία.
Τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι μάρτυρες μιας μεγάλης ψηφιακής επανάστασης που συντελείται σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Μια επανάσταση που καθιστά τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας καθοριστικό συστατικό της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και απαραίτητο μέσο και προϋπόθεση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας και την ανάπτυξη των κοινωνιών μας.
Ωστόσο, στις μέρες μας, και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια από την ΕΕ, περίπου 200.000 Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, δημιουργώντας μία κατάσταση «ψηφιακού αποκλεισμού».
Μία κατάσταση που μπορεί, σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, να οδηγήσει σε αναγκαστική περιθωριοποίηση μίας «ψηφιακά καθυστερημένης» χώρας και να στερήσει από τους πολίτες ευκαιρίες, διευκολύνσεις και προοπτικές για τη καθοριστική βελτίωση της ζωής τους.
 
Την τελευταία πενταετία, η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο συντονισμένων και ευθυγραμμισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών, έχει προωθήσει μέτρα και πρωτοβουλίες για να οδηγήσει τη χώρα σ’ αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Ενδεικτικά, τα τελευταία 4 χρόνια:
 • έχει αυξηθεί κατά 80% η πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο,
 • έχει επεκταθεί κατά 2150% (είκοσι φορές) το ευρυζωνικό δίκτυο,
 • έχει αυξηθεί κατά 20% η εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Βέβαια, υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος και απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να συγκλίνουμε στα επίπεδα της ΕΕ και να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.
Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες της κοινωνίας της πληροφορίας είναι η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών υγείας (ή αλλιώς e-health), καθώς:
 • χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
 • παρέχει δυνατότητα προληπτικής ιατρικής,
 • επιτυγχάνει τη διάγνωση από απόσταση, την τηλε-συμβουλευτική, και τη γρηγορότερη αποκατάσταση,
 • προσφέρει, κυρίως, σε μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες και περιοχές εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, αντιμετωπίζοντας με αποτελεσματικότητα φαινόμενα «κοινωνικού αποκλεισμού».
Όλες αυτές οι σκέψεις και προκλήσεις υλοποιούνται στο καινοτόμο εγχείρημα του Τηλεϊατρικού Κέντρου στο Αγρόκτημα «Αμφίκαια».
Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕ, που αναμένεται να βελτιώσει καθοριστικά το επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης των ηλικιωμένων, των νέων και των επισκεπτών της περιοχής.
Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, η επιτυχία της οποίας έγκειται και στην αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, και ειδικότερα:
 • της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
 • του Δήμου Αμφίκλειας,
 • της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • του τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης του «ΙΑΣΩ GENERAL»,
 • και φυσικά του αγροκτήματος «Αμφίκαια».
Τους συγχαίρω όλους αυτούς και δηλώνω ότι θα είμαι αρωγός σ’ αυτή και σε αντίστοιχες αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Στο πλαίσιο του σημερινού Συνεδρίου και των σχετικών εκδηλώσεων, ο Δήμος Αμφίκλειας τιμά και ανακηρύσσει ως Επίτιμη Δημότισσα την Επίτροπο Reding, αναγνωρίζοντας την προσήλωση της στις ιδέες, αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη μεγάλη συνεισφορά της στο ευρωπαϊκό πολιτικό και κοινωνικό στερέωμα.
Η σημαντική συνεισφορά της Επιτρόπου Reding στην ενοποιητική διαδικασίας της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας καθίσταται εύκολα αντιληπτή από:
 • την επιτυχημένη πορεία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας,
 • το σημαντικό και καθολικά αναγνωρίσιμο έργο της για την προώθηση και εδραίωση μίας ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας, και
 • την ιδιαίτερη αρωγή της στις εκσυγχρονιστικές και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας προς την κατεύθυνση αυτή.
Εύχομαι, και είμαι σίγουρος, πως θα συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και αποτελεσματικότητα το έργο της.
Ένα έργο καθοριστικής σημασίας για την εκσυγχρονιστική πορεία της χώρας μας, αλλά και την ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας.
Ένα έργο για το οποίο όλοι την ευχαριστούμε.

Θέμα: Ένταξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας στο Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Στο Δήμο Αμφίκλειας του Νομού Φθιώτιδας έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), το οποίο αναμένεται να παραληφθεί από τη Δημοτική Αρχή στα τέλη του Ιανουαρίου του 2009.
Το εν λόγω έργο αποτελεί μία αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Δήμου με σημαντικές κοινωνικές, παιδαγωγικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις για την Αμφίκλεια και την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. Ειδικότερα, με κτιριακές εγκαταστάσεις 979,15m² και οικοπεδική έκταση 24.246,45m², το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας:
 • Είναι το μοναδικό σε ακτίνα μεγαλύτερης των 70 χιλιομέτρων από άλλα αντίστοιχα και καλύπτει μία ευρύτερη περιοχή μεταξύ των νομών Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας.
 • Προσφέρεται για υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς βρίσκεται πλησίον προστατευμένων περιοχών απαράμιλλου φυσικού κάλλους (Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, Περιοχή NATURA στο Καλλίδρομο, Προστατευτικό διάταγμα Οίτης και Προστατευτικό διάταγμα Σπερχειού) και άλλων σημαντικών οικολογικών και πολιτιστικών πεδίων.
 • Βρίσκεται στον Παρνασσό σε μεγάλο οικόπεδο και μπορεί να γίνει πεδίο μελετών και έρευνας από ομάδες ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
 • Είναι άμεσα προσβάσιμο από την πρωτεύουσα και από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως η Αμφίκλεια είναι περιοχή με ανερχόμενη τουριστική κίνηση (παραδοσιακός οικισμός, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, περιοχές ορειβασίας, θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία), η οποία, πέρα από τη διατήρηση του όμορφου φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλει και τη βελτίωσή του.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σκοπεύει να αξιοποιήσει την πρωτοβουλία του Δήμου Αμφίκλειας και να εντάξει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του εν λόγω Δήμου στο Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λαογραφικό Σύλλογο Αμφίκλειας «Η Δαδιώτικη Εστία» για την πρόσκληση που μου απηύθυνε να παραστώ και να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση και να τους συγχαρώ για το ενδιαφέρον αντικείμενο της συζήτησης, για την Πορεία της Αμφίκλειας στο Χρόνο.
 
Μία διαχρονική πορεία που ξεκινά από τα βάθη της Μυθικής Ελλάδας (όπως θα αναλύσει καλύτερα ο κ. Μπακάλης) και με έντονο το ιστορικό, πνευματικό και κοινωνικό αποτύπωμα της στο χρόνο καταλήγει στην αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη πόλη του σήμερα.
 
Μία πορεία στο χρόνο με χαρακτηριστικό πολιτιστικό και λαογραφικό χρώμα που αντανακλάται στο σήμερα μέσα από τις σχετικές εκδηλώσεις αναβίωσης εθίμων και παραδόσεων.

Η έντονη αυτή πολιτιστική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τη φυσική θέση και ομορφιά της, έχουν καταστήσει την Αμφίκλεια – και την ευρύτερη περιοχή – ένα πόλο τουριστικής ανάπτυξης με πολλές προσδοκίες και προοπτικές. Προσδοκίες και προοπτικές που οφείλουμε όλοι μας να ανταποκριθούμε