Ερωτήσεις
Διαβάστε τις ερωτήσεις μου στην κυβέρνηση

Η ελληνική ύπαιθρος μέσα από την ιστορική πορεία της συγκρότησε ένα μοντέλο κοινωνικοοικονομικής επιβίωσης το οποίο βοήθησε στη συγκράτηση του πληθυσμού και στην παραγωγή πολιτισμού κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Οι σύγχρονοι όμως όροι εμπορευματικής παραγωγής και το εντελώς διαφοροποιημένο σύστημα μεταφορών και επικοινωνιών μετέβαλαν ριζικά τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί και παγιωθεί για αιώνες, με αποτέλεσμα να δείχνει σημάδια εγκατάλειψης και μαρασμού. Η ελληνική ύπαιθρος χρειάζεται ενίσχυση για να ξεφύγει από τις συνέπειες της αστυφιλίας και να ξαναζωντανέψει. Τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν είναι πολλαπλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη δρομολογήσει αρκετούς τρόπους, όπως τα ολοκληρωμένα προγράμματα στον αγροτικό χώρο, τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου «LEADER», η λεγόμενη «άλλη γεωργία», το πρόγραμμα ανάπτυξης του ορεινού όγκου της Πίνδου και σειρά άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της χώρας, αλλά και τα σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν μέσω του 3ου και του 4ου Κ.Π.Σ.
Ένα σημαντικό κίνητρο για την παραμονή των κατοίκων αλλά και την επιστροφή τους από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο, είναι η δυνατότητα έκδοσης δωρεάν ή χαμηλού κόστους οικοδομικής άδειας για κατοικίες στα χωριά, εξαιρουμένων των τουριστικών, ώστε να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν στην ανέγερση κατοικίας, μόνιμης ή εξοχικής στον τόπο καταγωγής τους.
 
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στην απαραίτητη ρύθμιση για την παροχή δωρεάν ή χαμηλού κόστους οικοδομικών αδειών στην ύπαιθρο, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να επιδιώξουν την ανέγερση κατοικίας, απαλλαγμένοι από το κόστος έκδοσης της οικοδομικής άδειας; Θεωρούμε, στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ότι το μέτρο αυτό θα τονώσει και τον οικοδομικό τομέα, ο οποίος απασχολεί 168 επαγγέλματα και χιλιάδες εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ελλάδα

Θέμα: Κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) του Νοσοκομείου Λαμίας

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας αποτελεί το μόνο τμήμα του Νοσοκομείου που δε μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο και εξακολουθεί να στεγάζεται στο υπόγειο του παλαιού Σανατορίου της Λαμίας.
Οι ασθενείς της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετούνται από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου ανέρχονται στους 90, ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά λόγω της εγκατάστασης της μονάδας στο παλαιό κτίριο είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα τη δυσχερή κάλυψη των ασθενών από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, την αδυναμία τήρησης των συνθηκών υγιεινής, τη στενότητα των αιθουσών αιμοκάθαρσης, την έλλειψη βοηθητικών χώρων, την απαξίωση του ιατρικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα και με την ενημέρωση του Συλλόγου Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση του Νομού Φθιώτιδας, η μελέτη κατασκευής καθώς και όλες οι συμπληρωματικές μελέτες του νέου κτιρίου που θα στεγάσει μεταξύ άλλων τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το Νεφρολογικό Τμήμα, είναι έτοιμες και έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο.
Κατόπιν τούτου,
  
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
 
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την ταχύτερη υλοποίηση της κατασκευής του νέου κτιρίου για την στέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού;
Έχει προβλεφθεί κάποιος χρονικός ορίζοντας των ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο;  

Θέμα: Αποζημίωση για απώλεια παραγωγής των φυστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας
 
Στο Νομό Φθιώτιδας και ειδικότερα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μάκρης, Αρχανίου και Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης, καλλιεργείται φυστίκι τύπου Αίγινας με την επωνυμία Κελυφωτό Φυστίκι Φθιώτιδας και με σήμανση Π.Ο.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/1996 (L.148/21.06.96).
Η σημασία του προϊόντος είναι ιδιαίτερα υψηλή για το Νομό Φθιώτιδας και μάλιστα σε κάποιες περιοχές του Νομού η καλλιέργεια φυστικιάς αποτελεί μονοκαλλιέργεια και το κύριο γεωργικό εισόδημα των παραγωγών της. Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης υπάρχει έκταση 3.000 στρεμμάτων συμπαγούς φυστικεώνα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο της Νότιας Ευρώπης.
Η ετήσια παραγωγή του Νομού, σύμφωνα με την εκτίμηση των φυστικοπαραγωγών, υπήρξε φέτος μειωμένη κατά 45% σε σχέση με το παρελθόν εξαιτίας κυρίως της ανομβρίας. Επιπλέον, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αλλά και της πρώιμης άνθησης, το ποσοστό ανοιχτού-κλειστού κυμάνθηκε φέτος κλειστό προς ανοιχτό σε αναλογία 1:2, ενώ η συνηθισμένη τιμή άλλων χρήσεων είναι περίπου 1:3,5. Ειδικότερα, στο Δήμο Μακρακώμης και ύστερα από τις εκτιμήσεις των πωλήσεων των παραγωγών, η παραγωγή του 2008 δεν έφτασε τα 300.000 κιλά, ενώ η ετήσια παραγωγή είναι 500.000 κιλά κάθε χρόνο.
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν απόφαση 44/12-02-2009 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., για την κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο του 2008, ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. της μειωμένης παραγωγής (σε αμυγδαλιές, κερασιές, μηλιές κτλ) δεν περιλαμβάνεται η καλλιέργεια φυστικιάς στις προς αποζημίωση καλλιέργειες.  
Κατόπιν τούτου,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
 
Θα ενταχθεί η ζημία των φυστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας στις αποζημιωθείσες καλλιέργειες με ζημιογόνο αίτιο «Φυλλοβόλα δένδρα – κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη» με κωδικό 109; 

Θέμα: Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του Αστυνομικού Σταθμού Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων του Νομού Φθιώτιδας
 
Τα τελευταία χρόνια ο Νομός Φθιώτιδας (ιδιαίτερα η Επαρχία Λοκρίδος, και ειδικότερα ο Δήμος Δαφνουσίων) παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τους οικονομικούς μετανάστες της περιοχής και τη συνεχώς αυξανόμενη παραβατικότητα αυτών (ανάλογο θέμα είχα θέσει και με σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  για το Δήμο Μαλεσίνας στις 28.05.2008).
Ειδικότερα, το Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων απαριθμεί 3.500 κατοίκους, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί και περίπου 1.500 οικονομικούς μετανάστες, των οποίων η ανεξέλεγκτη διαμονή έχει δημιουργήσει, τόσο στο Δήμο όσο και την ευρύτερη περιοχή, προβλήματα μείζονος σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια.
Σε κύρια ζητήματα ανάγονται:
 • τα αυξανόμενα κρούσματα κλοπών στην περιοχή,
 • τα περιστατικά βίαιων επεισοδίων, όπως ξυλοδαρμοί μεταξύ των μεταναστών σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, εκκλησίες κ.α.) και
 • η πορνεία και η διακίνηση ναρκωτικών.
Τα ως άνω ζητήματα αποτελούν για τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Δαφνουσίων καθημερινά προβλήματα.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού Λιβανατών με την απόσπαση αστυνομικών στον εν λόγω Αστυνομικό Σταθμό.
Είναι γεγονός ότι, σύμφωνα και με το Τριετές Πρόγραμμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την περίοδο 2008-2010 που παρουσιάστηκε στη Λαμία (20.02.2009) «…για την περιοχή του Δήμου Δαφνουσίων έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δημόσιας τάξης και ασφάλειας που προκύπτουν από τη διαβίωση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών».
Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής και την άμεση καταστολή περιστατικών που μόνο αρνητικές επιπτώσεις επιφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός Δήμου που βασίζεται ιδιαίτερα στον τουρισμό.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
 Ο κ. Υπουργός:
 
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής και την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του Αστυνομικού Σταθμού Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων του Νομού Φθιώτιδας;
 

Θέμα: Χαρακτηρισμός των ελαιώνων του Νομού Φθιώτιδας στη δήλωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης σε ελαιώνες για παραγωγή ελιάς επιτραπέζιας χρήσης

Η καλλιέργεια ελιάς αποτελεί βασικό αναπτυξιακό συστατικό των περιφερειακών αγροτικών περιοχών και στυλοβάτης της παράδοσης πολλών Νομών της χώρας μας.

Περίπου 30 εκατομμύρια ελαιόδεντρα επιτραπέζιας ελιάς καλλιεργούνται σε έκταση 1,5 εκατομμυρίου στρεμμάτων, ενώ το μερίδιο της ελληνικής παραγωγής επί της παγκόσμιας έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται 2η στην ΕΕ και 5η παγκοσμίως αναφορικά με την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς. Η επιτραπέζια ελιά αποτελεί σημαντικό ελληνικό εξαγωγικό προϊόν και η αξία της αντιστοιχεί στο 6,5 % περίπου των εξαγόμενων ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στο 1,3% όλων των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων.

Η σημασία αυτού του προϊόντος είναι ιδιαίτερα υψηλή και για το Νομό Φθιώτιδας όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί το 26% της καλλιεργούμενης γης και καλύπτει έκταση περί τα 380.000 στρέμματα με 6.500.000 ελαιόδεντρα στηρίζοντας την οικονομία και την παράδοση του Νομού. Συγκεκριμένα, στο Νομό Φθιώτιδας παράγεται το 60% της εγχώριας βρώσιμης ελιάς, ενώ κατά κύριο λόγο καλλιεργείται η επιτραπέζια ελιά σε ποσοστό που αγγίζει και το 99%.
Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος των ελαιοπαραγωγών βρώσιμης ελιάς του Νομού Φθιώτιδας, εδώ και αρκετά έτη, στη δήλωση του ΟΣΔΕ εμφανίζονται ως ελαιοπαραγωγοίδιπλής κατεύθυνσης (κωδικός 15.3) και όχι ως επιτραπέζιας χρήσης (κωδικός 15.2).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία αυτή στον ελαιοπαραγωγό;

Θέμα: Ένταξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας στο Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Στο Δήμο Αμφίκλειας του Νομού Φθιώτιδας έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), το οποίο αναμένεται να παραληφθεί από τη Δημοτική Αρχή στα τέλη του Ιανουαρίου του 2009.
Το εν λόγω έργο αποτελεί μία αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Δήμου με σημαντικές κοινωνικές, παιδαγωγικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις για την Αμφίκλεια και την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. Ειδικότερα, με κτιριακές εγκαταστάσεις 979,15m² και οικοπεδική έκταση 24.246,45m², το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας:
 • Είναι το μοναδικό σε ακτίνα μεγαλύτερης των 70 χιλιομέτρων από άλλα αντίστοιχα και καλύπτει μία ευρύτερη περιοχή μεταξύ των νομών Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας.
 • Προσφέρεται για υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς βρίσκεται πλησίον προστατευμένων περιοχών απαράμιλλου φυσικού κάλλους (Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, Περιοχή NATURA στο Καλλίδρομο, Προστατευτικό διάταγμα Οίτης και Προστατευτικό διάταγμα Σπερχειού) και άλλων σημαντικών οικολογικών και πολιτιστικών πεδίων.
 • Βρίσκεται στον Παρνασσό σε μεγάλο οικόπεδο και μπορεί να γίνει πεδίο μελετών και έρευνας από ομάδες ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
 • Είναι άμεσα προσβάσιμο από την πρωτεύουσα και από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως η Αμφίκλεια είναι περιοχή με ανερχόμενη τουριστική κίνηση (παραδοσιακός οικισμός, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, περιοχές ορειβασίας, θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία), η οποία, πέρα από τη διατήρηση του όμορφου φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλει και τη βελτίωσή του.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σκοπεύει να αξιοποιήσει την πρωτοβουλία του Δήμου Αμφίκλειας και να εντάξει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του εν λόγω Δήμου στο Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
 

Οι λόγοι που υπαγορεύουν επιτακτικά την αλλαγή της παραγράφου 1, του άρθρου 53, του Νόμου 3518/06, είναι:
α) Σήμερα δεν μπορούν να «κολλήσουν» ένσημα οι εποχιακά εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.
Ποιοι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που έχουν λίγα στρέμματα, κτήματα ή και καθόλου, αλλά για να έχουν κάποια ασφάλιση ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. Για να επιβιώσουν όμως, εργάζεται εποχιακά είτε το ένα μέλος είτε τα δύο μέλη της οικογένειας (ανδρόγυνο) σε εποχιακές εργασίες, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα και να «μπουν» στο ταμείο ανεργίας.
β) Οι εργοδότες βιομήχανοι θέλουν την ρύθμιση ως έχει, διότι θα επιλέγουν ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., στους οποίους δεν θα «κολλούν» ένσημα, με αποτέλεσμα και οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. να μην ωφελούνται απόλυτα, αλλά και οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. να εξοβελίζονται κυριολεκτικά από τις εποχιακές εργασίες και το Ι.Κ.Α. να χάνει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.
γ) Για την ένταξη των ασφαλισμένων στο Ταμείο Ανεργίας, πρέπει να απαιτούνται 100 ένσημα, ώστε να υπάρχει πρόνοια για τους εργαζόμενους και να μην δημιουργούνται κοινωνικές αδικίες. 
 
Επιβάλλεται για τους παραπάνω κοινωνικούς λόγους να αλλάξει η ρύθμιση αυτή και να επανέλθει η προηγούμενη, που έδινε το δικαίωμα να «κολλούν» ένσημα και οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. και να μπορούν να δικαιούνται επίδομα ανεργίας.
  
Ερωτάστε Κυρία Υπουργέ,
Τι προτίθεστε να πράξετε για τη άρση της παραπάνω αδικίας σε βάρος των εποχιακά εργαζομένων, ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. και του Ι.Κ.Α.;
 

 

Θέμα: Μετατροπή του Αστυνομικού Σταθμού Μαλεσίνας σε Αστυνομικό Τμήμα
  
Αυτή τη στιγμή στο Νομό Φθιώτιδας λειτουργούν 10 Αστυνομικά Τμήματα στους Δήμους Αμφίκλειας, Αταλάντης, Δομοκού, Καμ. Βούρλων, Λαμιέων, Μακρακώμης, Μώλου, Σπερχειάδας, Στυλίδας και Υπάτης, με ταυτόχρονη ύπαρξη σε αυτούς Αστυνομικών Σταθμών (εκτός των Δήμων Μώλου και Σπερχειάδας).
Στο Δήμο Μαλεσίνας λειτουργεί μόνο ένας Αστυνομικός Σταθμός με 3 υπηρετούντες (2 με οργανική θέση και 1 με απόσπαση).
 
Ο Δήμος Μαλεσίνας όμως έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
 • Έχει μεγάλο αριθμό μονίμων κατοίκων, ο οποίος και παρουσιάζει αυξητική τάση.
 • Παρουσιάζει, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, σημαντική αύξηση του πληθυσμού του λόγω των παραθεριστικών κατοικιών στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) και της έντονης τουριστικής κίνησης στις τοποθεσίες Θεολόγος και Λεκούνα.
 • Λειτουργεί στα γεωγραφικά του όρια, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, μεγάλος αριθμός καταστημάτων (κυρίως ψαροταβέρνες, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης).
 • Διαθέτει τον 4ο και 3ο μεγαλύτερο αριθμό μαθητών στις Λυκειακές και Γυμνασιακές αντίστοιχα τάξεις του Νομού Φθιώτιδας [εκτός του Δήμου Λαμιέων], αριθμός ο οποίος διαχρονικά ενισχύεται (βλέπετε συνημμένο πίνακα).
 • Εμφανίζει έντονη, εισαγόμενη από όμορους νομούς, εγκληματικότητα και παρουσιάζει μεγάλο αριθμό υποθέσεων κλοπής, κυρίως στις παραθεριστικές κατοικίες κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών (σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας).
 • Η χιλιομετρική απόσταση από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ. Αταλάντης) ειναι αρκετά μεγάλη (περίπου 25 χιλιόμετρα) με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση τις απογευματινές και βραδινές ώρες που ο Αστυνομικός Σταθμός δεν λειτουργεί.
Το ενδιαφέρον για τη μετατροπή του Αστυνομικού Σταθμού Μαλεσίνας σε Αστυνομικό Τμήμα έχει εκδηλωθεί από τους πολίτες του Δήμου Μαλεσίνας, τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαλεσίνας, την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας και την Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής και την δυνατότητα μετατροπής του Αστυνομικού Σταθμού Μαλεσίνας σε Αστυνομικό Τμήμα.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν και συνυπογράφηκαν και από τον Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα έχουν ως εξής:

1. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας ασφαλισμένης στον ΟΓΑ σταδιακά από το 65ο έτος στο 60ο, αρχής γενομένης από το 2009 μέχρι το 2017, δηλαδή τα έτη 2009-2010 το όριο στο 64ο έτος, τα έτη 2011-2012 το όριο στο 63ο έτος, τα έτη 2013-2014 το όριο στο 62ο έτος, τα έτη 2015-2016 το όριο στο 61ο έτος και από το 2017 το όριο να είναι το 60ο έτος της ηλικίας της.
Έτσι, με δεδομένο ότι οι αγρότες και οι αγρότισσες από το 1998 πληρώνουν εισφορές για την ένταξη τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, συμπληρώνουν από 12-20 χρόνια καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι με 15 χρόνια κάποια ασφαλισμένη γυναίκα αποκτά «ώριμα» πλέον δικαιώματα πλήρους ασφάλισης, οι γυναίκες αγρότισσες που θα συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας τους θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ, ενώ οι αγρότισσες που θα συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος της ηλικίας τους ,το 2017, θα έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ.
2. Σχετικά με την μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης του άνδρα αγρότη ασφαλισμένου στον ΟΓΑ, αυτή μπορεί να επέλθει σταδιακά από το 65ο έτος της ηλικίας του στο 62ο έτος, ξεκινώντας από το 2009 μέχρι το 2013, δηλαδή τα έτη 2009-2010 το όριο στο 64ο έτος, τα έτη 2011-2012 το όριο στο 63ο έτος, το 2013 στο 62ο έτος.
Θα έχουν συμπληρώσει οι αγρότες αυτοί το 2013,15 χρόνια καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
3. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης: α) για τις αγρότισσες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ από το 65ο έτος της ηλικίας τους στο 62ο έτος από το 2013, χρονιά κατά την οποία θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια καταβολής εισφορών και μείωση από το 62ο στο 60ο έτος της ηλικίας από το 2017, έχοντας συμπληρώσει αυτές οι αγρότισσες 20 έτη ασφάλισης στο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. β) για τους αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ , μείωση από το 65ο έτος, στο 62ο έτος το 2015, όταν οι αγρότες θα έχουν συμπληρώσει 17 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης στον ΟΓΑ.
4. Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας και του αγρότη από το 65ο έτος στο 62ο αρχής γενομένης από το 2013, όταν θα έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
5. Εάν ισχύσουν για τις εργαζόμενες γυναίκες να συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος της ηλικίας τους με 25 χρόνια ασφάλισης και για τους εργαζόμενους άνδρες να συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης,τα όρια αυτά θα πρέπει να ισχύσουν και για τους αγρότες και τις αγρότισσες.
Τέλος το όριο των 37 χρόνων ασφάλισης για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας θα πρέπει να ισχύσει και για τους αγρότες και τις αγρότισσες.

Λειτουργία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 191/2003, για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Άρθρο 63 προβλέπεται η λειτουργία, με έδρα την πόλη της Λαμίας, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας. Η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για τους Νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την σύσταση και λειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας; Έχει προβλεφθεί κάποιος χρονικός ορίζοντας των ενεργειών στις οποίες θα προβεί το Υπουργείο;