Συμμετοχή στο Ένα Κεντρικής Ελλάδας με τον Γ. Στεργιόπουλο

Συμμετοχή στο Ένα Κεντρικής Ελλάδας με τον Γ. Στεργιόπουλο

Δείτε το βίντεο.