Εμφάνιση στην εκπομπή “day2day” στο κανάλι SBC

Εμφάνιση στην εκπομπή “day2day” στο κανάλι SBC

Δείτε την εκπομπή.