Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Θέμα: Προβλήματα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Σύμφωνα με υπόμνημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στη Φθιώτιδα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην Π.Υ. Λαμίας εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκείς, συσσωρεύονται προβλήματα πιστώσεων, όπως αυτές για αντικατάσταση ελαστικών των οχημάτων.

Στην Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας υπάρχει έλλειψη προσωπικού οδηγών οχημάτων, καθώς και τα ελαστικά τους χρήζουν αντικατάστασης.

Στην ευαίσθητη υπηρεσία της 7ης ΕΜΑΚ, ο εξοπλισμός χρήζει αντικατάστασης λόγω παλαιότητας, ενώ και εδώ υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

Στην ΠΕ.ΚΕ. Στερεάς Ελλάδας σημειώνεται επίσης έλλειψη προσωπικού, φαινόμενο που αναμένεται να ενταθεί λόγω της αναμενόμενης έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Στην Π.Υ. Μακρακώμης παρουσιάζεται έλλειψη οχήματος προσωπικού, δεδομένης της μεγάλης δασικής έκτασης της συγκεκριμένης περιοχής.

Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίου Κωνσταντίνου επίσης παρουσιάζεται έλλειψη προσωπικού, που αναμένεται να οξυνθεί με την αναμενόμενη λειτουργία του Π.Κ. Εθνικής Οδού της Κνημίδας. Η πυροσβεστική κάλυψη δε, της σήραγγας των Καμένων Βούρλων και Αγίου Κωνσταντίνου γίνεται χωρίς να έχει κατασκευαστεί κτίριο διαμονής προσωπικού, παρά τη σχετική πρόβλεψη από διαταγές του Πυροσβεστικού Σώματος. Παρόμοια προβλήματα έλλειψης προσωπικού παρουσιάζουν και τα Π.Κ. Δομοκού, Αμφίκλειας και Αταλάντης.

Σε όλα τα ανωτέρω, προστίθεται το ενδεχόμενο κατάργησης του Π.Κ. Στυλίδας, παρόλη τη μεγάλη σε έκταση κάλυψη της ανατολικής Φθιώτιδας, τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο άξονα, τα δύο λιμάνια της περιοχής, και την ΠΑΘΕ με τρεις σήραγγες σε λειτουργία.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο τα συσσωρευμένα προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας;

2ον. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί σε κατάργηση του Π.Κ. Στυλίδας;

3ον. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την κατασκευή κτιρίου στην Κνημίδα για στέγαση του Κλιμακίου Εθνικών Οδών; Πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση κατασκευής του;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας