Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση συστήματος καταγραφής σημάτων GPS...

Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση συστήματος καταγραφής σημάτων GPS σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 16.11.2017

Θέμα: Λειτουργία και χρήση συστήματος καταγραφής σημάτων GPS σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων

Στις αρχές του 2013, ακολουθώντας τη σχετική ΚΥΑ, η Κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, στην προμήθεια του συστήματος καταγραφής σημάτων GPS σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων, θέλοντας να περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Το Δεκέμβριο του 2013 το εν λόγω σύστημα παραδόθηκε επίσημα στη ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), έτοιμο προς λειτουργία.

Στη συνέχεια, η λειτουργία του συστήματος παρατάθηκε για λίγους μήνες και τελικά αναβλήθηκε, λόγω της αλλαγής Κυβέρνησης, από τις αρχές του 2015.

Σήμερα, το σύστημα παραμένει ανενεργό και η Κυβέρνηση αδυνατεί ή αποφεύγει να επιβάλλει τη χρήση του, που θα περιόριζε σημαντικά τη λαθρεμπορία καυσίμων η οποία ζημιώνει με μεγάλα ποσά, κάθε χρόνο, την οικονομία της χώρας.

Θυμίζω, ότι η Κυβέρνηση υποσχόταν, στα λόγια, 3 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο μέσα σε 6 μήνες, και τελικά «κατάφερε», σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, να εισπράξει πολύ λιγότερα από 100 εκατ. ευρώ μέσα σε 30 μήνες.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σύστημα καταγραφής σημάτων GPS θα μπορούσε να επιτρέψει την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις ατυχημάτων, όπως του πλωτού μέσου μεταφοράς καυσίμου, Αγία Ζώνη ΙΙ, όπου δεν υπήρχε ακριβής καταγραφή του όγκου του καυσίμου που μετέφερε, αλλά και του σκοπού διακίνησης αυτού, με συνέπεια την τεράστια οικολογική καταστροφή στις ακτές του Σαρωνικού.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Για ποιούς λόγους δεν έχει ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή του συστήματος καταγραφής σημάτων GPS σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας