Απόσπασμα ομιλίας στο 3ο Συνέδριο Ανάπτυξης στο Βόλο

Απόσπασμα ομιλίας στο 3ο Συνέδριο Ανάπτυξης στο Βόλο

Διαβάστε εδώ το απόσπασμα.