Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Υγείας

Αθήνα, 27.05.2017

Θέμα: «Προβλήματα στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας»

Σύμφωνα με επιστολή του Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, η Κλινική αντιμετωπίζει προβλήματα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό της τα οποία δημιουργούν δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των χειρουργίων και άλλων επείγοντων οφθαλμολογικών περιστατικών.

Συγκεκριμένα, το Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο, το οποίο και παλαιότερα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, παρουσίασε, στις 21 Φεβρουαρίου 2017, νέα βλάβη, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Διευθυντής της Κλινικής, στην επιστολή του, επισημαίνει ότι το μηχάνημα είναι παρωχημένης τεχνολογίας και αποδοτικότητας και πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο σύγχρονης τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα, η σύμβαση με την οποία είχε παραχωρηθεί στο Νοσοκομείο το μηχάνημα φακοθρυψίας έληξε και ζητήθηκε από την εταιρεία να επιστραφεί. Σύμφωνα με την επιστολή του Διευθυντή το μηχάνημα φακοθρυψίας είναι πρωταρχικής σημασίας για χειρουργικές επεμβάσεις οπότε επιβάλλεται η ανανέωση σύμβασής του.

Κατόπιν των ανωτέρων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να δοθεί λύση τόσο στο θέμα της αντικατάστασης του Χειρουργικού Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου όσο και στην ανανέωση της σύμβασης του μηχανήματος φακοθρυψίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας