Ερώτηση σχετικά με στοιχεία για τη Φοροδιαφυγή και το Λαθρεμπόριο

Ερώτηση σχετικά με στοιχεία για τη Φοροδιαφυγή και το Λαθρεμπόριο

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 27.05.2017

Θέμα: «Στοιχεία για Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο»

Τον Οκτώβριο του 2016, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στοιχεία της τότε Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 19.10.2016, για την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο (επισυνάπτεται η πρώτη σελίδα της κατάθεσης των σχετικών στοιχείων).

Η ανάλυση επεκτείνονταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι τον Αύγουστο του 2016.

Με βάση αυτή την ανάλυση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι η σχετική εικόνα, συγκρίσιμη με τους πίνακες που είχε καταθέσει ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός, για το τέλος του 2016;

Να κατατεθούν τα στοιχεία υποθέσεων λίστας Λαγκάρντ, υποθέσεων σχετιζόμενων με τη λίστα Λαγκάρντ, υποθέσεων λίστας Μπόργιανς, υποθέσεων σχετιζόμενων με τη λίστα Μπόργιανς, υποθέσεων εμβασμάτων εξωτερικού, υποθέσεων σχετιζόμενων με τα εμβάσματα εξωτερικού, τελωνείων (καύσιμα και καπνικά) κ.α.

Να γίνει η σχετική κατάθεση των ίδιων κατηγοριών στοιχείων για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2016.

Να υπάρχει ανάλυση των εισπραχθέντων ποσών, ανά έτος, την τελευταία πενταετία, για την κάθε κατηγορία.

Για όσα στοιχεία, υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα και για το 2017, να ενσωματωθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας