Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας

Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας.

Με την παρούσα Ερώτηση επανέρχομαι στο θέμα της λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας, καθώς η Υπηρεσία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στελέχωσης με προσωπικό και, συνεπώς, εύρυθμης λειτουργίας.

Με βάση μάλιστα την υπ’ αριθ. πρωτ. 721/22.11.2016 απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων δημιουργούνται νέα ερωτήματα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

Το Υπουργείο στην απάντησή του αναφέρει ότι με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 33, παρ. 1α του Ν. 4024/2011 και τη συνεπακόλουθη κατάργηση όλων των κενών θέσεων προσωπικού, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας υφίσταται μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων, η οποία παραμένει ακόμη κενή.

Σύμφωνα όμως με τον παραπάνω Νόμο θα έπρεπε να γίνει αξιολόγηση και ανακατανομή των οργανικών θέσεων για την εύρυθμη λειτουργία των Ιατροδικαστικών υπηρεσιών ώστε να αποφασισθούν οι οργανικές θέσεις σε κάθε υπηρεσία.

Στη συνέχεια της απάντησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων γίνεται ενημέρωση σχετικά με την κάλυψη των θέσεων με μετάθεση ή απόσπαση νεκροτόμου από άλλη Ιατροδικαστική Υπηρεσία και ότι αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των λοιπών Ιατριδικαστικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας αιτήθηκε να επιλυθεί το πρόβλημα για την κάλυψη της θέσης έστω προσωρινά με την απόσπαση ή μετάθεση μόνιμου Νεκροτόμου από Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, οι οποίες είτε δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης Ιατροδικαστή είτε δεν λειτούργησαν εκ της σύστασής τους, γεγονός που δεν θα δημιουργήσει κάποιο επιπλέον πρόβλημα σε αυτές τις Υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Δεδομένου ότι η προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα διενεργηθεί εντός του έτους 2018, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να δοθεί άμεσα μία προσωρινή έστω λύση στο πρόβλημα στελέχωσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας;

2ον. Ποιες είναι οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες για τις οποίες έγινε αίτημα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας  για απόσπαση η μετάθεση νεκροτόμου και στις οποίες μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε προβλήματα;

3ον. Ακολουθήθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και ανακατανομής προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των Ιατροδικαστικών υπηρεσιών όπως ορίζει ο Ν. 4024/2011;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

Χρήστος Σταϊκούρας