Ομιλία στην Επιτροπή για την Κύρωση Απολογισμού και Ισολογισμού του 2014

Ομιλία στην Επιτροπή για την Κύρωση Απολογισμού και Ισολογισμού του 2014

Δείτε το βίντεο από την πρωτολογία εδώ.

Δείτε το βίντεο από την δευτερολογία εδώ.