Ερώτηση σχετικά με την Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα

Ερώτηση σχετικά με την Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αθήνα, 31.10.2016

Θέμα: «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα».

Ένα σημαντικό αθλητικό έργο στο Νομό Φθιώτιδας αποτελεί η «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα».

Το έργο αυτό ξεκίνησε σε παρελθόντα χρόνο.

Ο προϋπολογισμός του ενισχύθηκε το 2014.

Διαμορφώθηκε στα 934.890 ευρώ (κωδικός 2006ΣΕ01600001).

Τη διετία 2013-2014, όπως επιβεβαιώνεται και από έγγραφα της σημερινής Κυβέρνησης (Συνημμένο Έγγραφο 1), εκταμιεύθηκαν 333.744 ευρώ, και πιο συγκεκριμένα 179.457 ευρώ μέχρι το 2013 και 154.287 ευρώ το 2014.

Αντίθετα, το 2015, σύμφωνα με απάντηση σε σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτησή μου, φαίνεται να εκταμιεύθηκαν μόλις 15.713 ευρώ (Συνημμένο Έγγραφο 2).

Και τούτο παρότι για το 2015 υπήρχαν διαθέσιμες πιστώσεις, από την προηγούμενη Κυβέρνηση, ύψους 320.000 ευρώ (300.000 ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο).

Σε επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, πριν από περίπου 10 μήνες (14.12.2015), στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λαμιέων, ο κ. Γενικός «δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση εντός του 2016 της υπάρχουσας εργολαβίας» (Δελτίο Τύπου, Δήμος Λαμιέων, 14/12/2015 – Συνημμένο Έγγραφο 3).

Επιπλέον, «με νέα εργολαβία που θα προκηρυχθεί εντός του 2016 θα εκτελεστούν εργασίες ηλεκτροφωτισμού και των συνοδευτικών έργων (αποδυτήρια, ιατρείο κλπ.) που δεν περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη εργολαβία».

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Πόσα χρήματα εκταμιεύθηκαν το 2015 και πόσα το 2016 για το συγκεκριμένο έργο;

2ον. Ολοκληρώθηκε η υπάρχουσα εργολαβία; Αξιοποιήθηκε το σύνολο του ποσού που είχε δεσμεύσει η προηγούμενη Κυβέρνηση, δηλαδή το ποσό των 934.890 ευρώ;

3ον. Έχει προκηρυχθεί νέα εργολαβία για τις συμπληρωματικές εργασίες και τα συνοδευτικά έργα; Αν ναι, πότε έγινε; Αν όχι, πότε προγραμματίζεται;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας