Ερώτηση σχετικά με τη Λειτουργία και το Ανθρώπινο Δυναμικό στη ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση σχετικά με τη Λειτουργία και το Ανθρώπινο Δυναμικό στη ΛΑΡΚΟ

Η ΛΑΡΚΟ διανύει μια δύσκολη περίοδο.

Στα διαχρονικά προβλήματα της εταιρείας, έρχεται να προστεθεί η αδιαφορία της σημερινής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών (1 Δεκεμβρίου 2015 και 8 Ιανουαρίου 2016) σε συνεχείς Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις του υπογράφοντος (12 Οκτωβρίου 2015, 3 Δεκεμβρίου 2015 και 30 Δεκεμβρίου 2015), «η αναδιοργάνωση και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της εταιρίας εξετάζεται ως άμεση προτεραιότητα».

Και από τότε έχει παρέλθει περίπου ένα έτος, χωρίς να έχουμε δει σχετικά δείγματα γραφής.

Με αποτέλεσμα, η ΛΑΡΚΟ να βρίσκεται σε ακόμη δυσμενέστερο σημείο.

Στο μεταξύ, το τελευταίο χρονικό διάστημα, πληθαίνουν οι καταγγελίες για προσλήψεις και προαγωγές στην εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

  1. Τι έχει πράξει η Κυβέρνηση, την περίοδο 2015-2016, για την ενίσχυση της ρευστότητας και βιωσιμότητας της εταιρείας;
  2. Τι συγκεκριμένο σχεδιάζει να πράξει άμεσα η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας και βιωσιμότητας της εταιρείας;
  3. Τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει ήδη η Κυβέρνηση αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του υψηλού κόστους ενέργειας, της επιστροφής φόρου και των κρατικών ενισχύσεων;
  4. Γίνονται προσλήψεις και προαγωγές στην εταιρεία; Αν ναι, πόσες, που και για ποιό λόγο. Να υπάρξει σχετική, πλήρης κατάθεση εγγράφων, με τις μεταβολές του προσωπικού τα τελευταία δύο χρόνια.
  5. Ποια είναι η τρέχουσα ταμειακή κατάσταση της εταιρείας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας