Ερώτηση σχετικά με τον προβληματικό και αναποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης του δάκου στην...

Ερώτηση σχετικά με τον προβληματικό και αναποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης του δάκου στην Ανατολική Φθιώτιδα

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αθήνα, 19.10.2016

Θέμα: Προβληματικός και αναποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του δάκου στην Ανατολική Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με καταγγελίες ελαιοπαραγωγών της Ανατολικής Φθιώτιδας, παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό καρπόπτωση από τα ελαιόδενδρα, λόγω εμφάνισης δάκου, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται το σύνολο της παραγωγής.

Καταγγέλλουν μάλιστα πως η παγιδοθέτηση για την αντιμετώπιση του δάκου ξεκίνησε μόλις το Σεπτέμβριο, όταν προηγούμενες χρονιές ξεκινούσε τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Σημειωτέον πως μέρος των κρατικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της δακοκτονίας, εξασφαλίζεται από εισφορά ελαιολάδου 2% ανά ελαιοπαραγωγό, η οποία παρακρατείται από τα κατά τόπους ελαιοτριβεία, καθώς επίσης και από εισφορά στις πωλούμενες ελιές από τους παραγωγούς, σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Φέτος, όπως είχα αναφέρει και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3408/23.02.2016 Ερώτησή μου, η πίστωση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το ελαιοκομικό έτος 2016, για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, ήταν 766.000 ευρώ, σημαντικά μειωμένη κατά 177.195 ευρώ σε σχέση με το 2015, όταν σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες τις χώρας, το αντίστοιχο ποσό ήταν αυξημένο.

Συνεπώς, εκ του αποτελέσματος, ο τρόπος αντιμετώπισης του δάκου στην Ανατολική Φθιώτιδα κρίνεται προβληματικός και αναποτελεσματικός.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεται να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο ώστε το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί επαρκώς και να διαφυλαχθεί το προϊόν και η παραγωγή της ελιάς και του ελαιολάδου;

2. Εξετάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο η δυνατότητα να αποζημιωθούν, μέσω ΕΛΓΑ, οι ελαιοπαραγωγοί της συγκεκριμένης περιοχής, που οι καλλιέργειές τους έχουν υποστεί σημαντική καρπόπτωση εξαιτίας του δάκου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χρήστος Σταϊκούρας