Ερώτηση σχετικά με απαλλοτριώσεις στην κτηματική περιφέρεια Δήμου Μακρακώμης

Ερώτηση σχετικά με απαλλοτριώσεις στην κτηματική περιφέρεια Δήμου Μακρακώμης

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

και το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016

Θέμα: Απαλλοτριώσεις στην κτηματική περιφέρεια Δήμου Μακρακώμης.

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 309/08.10.2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μακρακώμης στο Νομό Φθιώτιδας, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την βελτίωση της Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα Λαμία-Μακρακώμη.

Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας την από 10.06.2013 αίτησή του, με αριθμό πράξης κατάθεσης 173/2013, με την οποία ζητούσε τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως των αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων και επικειμένων αυτών για την κατασκευή του προαναφερόμενου οδικού έργου.

Η αίτηση συζητήθηκε στις 12.05.2015 και εξεδόθη η υπ’ αριθ. 67/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών επικειμένων τους (δέντρα, φυτείες καλαμποκιού, σιταριού τριφυλλιού κ.λπ).

Εν συνεχεία, με βάση αυτή την απόφαση, σε εκτέλεση του από 26.02.2016 Πίνακα Παρακατάθεσης κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Λαμίας το ποσό των 1.209.963,27 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση που είχα, με βάση τον 1ο Πίνακα Παρακατάθεσης, δεν έχει παρακατατεθεί αποζημίωση αναφορικά με τα συστατικά των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν και συγκεκριμένα για τις φυτείες σιταριού, καλαμποκιού, τριφυλλιού και αραβοσίτου που επιδικάζει η ως άνω δικαστική απόφαση.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

1ον. Ο Πίνακας Παρακατάθεσης όντως δεν συμπεριέλαβε τις τιμές για τις φυτείες που επιδίκασε η προαναφερόμενη απόφαση του Εφετείου Λαμίας;

2ον. Είναι, σήμερα, πλήρης η αποζημίωση; Αν όχι, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση;

3ον. Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του συγκεκριμένου οδικού έργου; Υπάρχει πρόβλημα στην ολοκλήρωση και παράδοση προς χρήση στους πολίτες του συγκεκριμένου οδικού δικτύου;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χρήστος Σταϊκούρας