Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Θέμα: Λειτουργία της εταιρείας ΛΑΡΚΟ.

Στις 12.10.2015 υπέβαλα Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας ΛΑΡΚΟ.

Συγκεκριμένα, ερωτούσα σχετικά με το ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχουν αναλάβει και υλοποιήσει οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου κατά το 2015, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας και ποιός είναι ο βραχυχρόνιος προγραμματισμός και ο μεσομακροχρόνιος σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ.

Λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος χωρίς να δοθεί απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, επανυπέβαλα την Ερώτηση στις 03.12.2016.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Οικονομικών, το Δεκέμβριο 2015, ανέφερε ότι «η αναδιοργάνωση και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της εταιρείας “Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία ΛΑΡΚΟ ΑΕ” εξετάζεται ως άμεση προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τις εταιρείας του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με στόχο την επίτευξη του μεγίστου οφέλους για το Δημόσιο συμφέρον».

Ωστόσο, έχουν παρέλθει 6 και πλέον μήνες από τότε και δεν έχει παρουσιαστεί καμία πρωτοβουλία από την πλευρά της Κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

Με αυτά τα δεδομένα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ος. Ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχουν αναλάβει και υλοποιήσει, οι πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, μέχρι σήμερα, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας;

2ος. Ποιός είναι ο βραχυχρόνιος προγραμματισμός και ο μεσομακροχρόνιος σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας