Ερώτηση σχετικά με την επιστροφή φόρου στην ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση σχετικά με την επιστροφή φόρου στην ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση

Προς το Υπουργείο Οικονομικών

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Θέμα: Επιστροφή φόρου στην εταιρεία ΛΑΡΚΟ

Με την παρούσα ερώτηση επανέρχομαι στο ζήτημα της επιστροφής φόρου στην εταιρεία ΛΑΡΚΟ.

Με βάση απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της 4ης Απριλίου 2016, σε σχετική κοινοβουλευτική μου ερώτηση, της 8ης Φεβρουαρίου 2016, οι τελευταίες ημερομηνίες κατά τις οποίες εκταμιεύτηκαν ποσά στην εταιρεία από επιστροφή φόρου, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ και 19,2 εκατ. ευρώ, ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και στις 5 Ιανουαρίου 2015 αντίστοιχα.

Επιπλέον, στην ίδια απάντηση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει ότι δεν εκκρεμεί οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής φόρου για την εταιρεία.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Εξακολουθεί να ισχύει το ότι δεν εκκρεμεί αίτημα επιστροφής φόρου για την εταιρεία ΛΑΡΚΟ;

Εάν όχι, τι ποσό φόρου θα επιστραφεί στην εταιρεία και πότε;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας