Ερώτηση σχετικά με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου προς ιδιώτες και...

Ερώτηση σχετικά με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου προς ιδιώτες και χρηματοδότηση για την αποπληρωμή τους στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου.

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016

Θέμα: Ύψος ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου προς ιδιώτες και χρηματοδότηση για την αποπληρωμή τους στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής δήλωσε, στις 23.03.2016, κατά τη διάρκεια άτυπης ενημέρωσης των οικονομικών συντακτών σχετικά με την δημοσιοποίηση του Οριστικού Δελτίου Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, ότι «δεν υπάρχει καμία πολιτική “στάσης πληρωμών” στο εσωτερικό ούτε δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών» και ότι «από πέρσι τον Αύγουστο είχε συμφωνηθεί να εκταμιευθούν ποσά ειδικά για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του παρελθόντος αλλά δεν τα είδαμε ποτέ».

Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες αυξάνονται σταθερά από τον Δεκέμβριο του 2014 έως σήμερα. Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, αυτές ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016, από 3,1 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2014, αυξημένες δηλαδή κατά 55%.

Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2015, η χώρα μας έχει λάβει, στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου, 21,4 δισ. ευρώ χρηματοδότησης. Απ’ αυτά, 5,4 δισ. ευρώ αφορούσαν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και τα υπόλοιπα 16 δισ. ευρώ την κάλυψη άλλων χρηματοδοτικών αναγκών (τοκοχρεολύσια και ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου).

Από τα 16 δισ. ευρώ, τα 13 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκαν άμεσα με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου τον Αύγουστο του 2015 και κάλυψαν δανειακές υποχρεώσεις του Δημοσίου, και τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ ήταν προγραμματισμένα να εκταμιευθούν τον Σεπτέμβριο του 2015 (2 δισ. ευρώ) και τον Οκτώβριο του 2015 (1 δισ. ευρώ), με την ολοκλήρωση και ψήφιση από την Κυβέρνηση συγκεκριμένων προαπαιτούμενων.

Αυτά τα 3 δισ. ευρώ ήταν προγραμματισμένο να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ταμειακών αναγκών του Δημοσίου και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς ιδιώτες (τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ).

Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση, σύμφωνα με το 3ο Μνημόνιο, είχε δεσμευτεί να καταθέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015 ένα σχέδιο εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκειμένου να πληρωθούν 7,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 (συμπεριλαμβανομένων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης).  

Ενώ, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό εκταμίευσης των δόσεων και ταμειακής διαχείρισης, από τον Αύγουστο του 2015 έως το Δεκέμβριο του 2015 θα έπρεπε να έχουν αποπληρωθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 3,1 δισ. ευρώ.

Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων και στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η οποία θα έπρεπε να έχει ήδη κλείσει από το Νοέμβριο του 2015, έχει οδηγήσει το Δημόσιο σε μεγάλη έλλειψη ρευστότητας, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει συνθήκες «ασφυξίας» στην οικονομία λόγω της διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1ον. Σε τι ύψος ανέρχονται σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και πόσες ήταν το Δεκέμβριο του 2014;

2ον. Από τις υποδόσεις που τελικά εκταμιεύθηκαν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2015, ύψους 3 δισ. ευρώ, τι ποσό κατευθύνθηκε για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου;

3ον . Που ακριβώς διατέθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3 δισ. ευρώ των υποδόσεων του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2015 και ποιές υποχρεώσεις του Δημοσίου καλύφθηκαν με το ποσό αυτό; Να χορηγηθεί αναλυτικός πίνακας.

 Ο Ερωτών Βουλευτής

 Χρήστος Σταϊκούρας