Ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλιστικών ταμείων και κρατικών εταιρειών στην ανακεφαλαιοποίηση...

Ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλιστικών ταμείων και κρατικών εταιρειών στην ανακεφαλαιοποίηση των μη-συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών,

το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  

και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016

Θέμα: Συμμετοχή ασφαλιστικών ταμείων και κρατικών εταιρειών / ΔΕΚΟ στην ανακεφαλαιοποίηση των μη-συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Τράπεζα Αττικής και συνεταιριστικές τράπεζες).

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει, ουσιαστικά, ολοκληρωθεί.

Το αποτέλεσμά της είναι εξαιρετικά δυσμενές για τη χώρα – παρά την αποφυγή του «κουρέματος» των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ και τη μικρότερη δημοσιονομική επιβάρυνση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις – εξαιτίας, κυρίως, Κυβερνητικών καθυστερήσεων και παλινωδιών.

Κυβέρνηση η οποία φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ανάγκη, που προέκυψε, μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Ελληνικό Δημόσιο όχι μόνο έχασε μεγάλο μέρος της αξίας συμμετοχής του στις τράπεζες μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αλλά έχασε οριστικά τη δυνατότητα ανάκτησης του αρχικού ποσού επένδυσης, δεδομένης της σημαντικής μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ωστόσο, όσον αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των μη-συστημικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων η Τράπεζα Αττικής και οι συνεταιριστικές τράπεζες, εγείρονται επιπλέον, πρόσθετα ερωτήματα και υφίστανται, ακόμη, εκκρεμότητες.

Ενδεικτικά, στην Τράπεζα Αττικής, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν, εξακολουθούν να υπολείπονται του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολόγισε η Τράπεζα της Ελλάδος υπό το δυσμενές σενάριο στην άσκηση που διεξήγαγε.

Κεφάλαια τα οποία, μέχρι σήμερα, αντλήθηκαν, κυρίως, από το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο συμμετέχει για πολλοστή φορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, έχοντας ήδη καταγράφει τεράστια ζημία από την τρέχουσα αποτίμηση της τράπεζας σε σχέση με την αρχική αξία της συμμετοχής του.

Κεφάλαια, όμως, τα οποία αντλήθηκαν και από άλλους φορείς, όπως είναι, ενδεικτικά, η ΕΥΔΑΠ.

Χωρίς να είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιοί άλλοι φορείς του Δημοσίου, για ποιό λόγο και με ποιές διαδικασίες συμμετείχαν στην ανακεφαλαιοποίηση τόσο της Τράπεζας Αττικής όσο και των συνεταιριστικών τραπεζών.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

1ον. Ποιά ασφαλιστικά ταμεία και ποιές κρατικές εταιρείες / ΔΕΚΟ συμμετείχαν στην ανακεφαλαιοποίηση των μη-συστημικών τραπεζών; Με πόσα κεφάλαια;

2ον. Ποιές διαδικασίες ακολουθήθηκαν προκειμένου να αποφασιστεί αυτοί οι φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης; Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση του ΔΣ των εταιρειών για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν μέσω της συμμετοχής τους στις εν λόγω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των μη-συστημικών τραπεζών;

3ον. Σε ποιά τιμή πραγματοποιήθηκε η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής; Ποια ήταν η τιμή της μετοχής την αντίστοιχη περίοδο;

4ον. Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση των μετοχών της Τράπεζας Αττικής, ποιό το κόστος σήμερα για τους φορείς του Δημοσίου, από τη συγκεκριμένη επένδυση;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Σταϊκούρας

Όλγα Κεφαλογιάννη

Κώστας Καραμανλής