Ερώτηση σχετικά με την επιστροφή φόρου στην ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση σχετικά με την επιστροφή φόρου στην ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση

Προς το Υπουργείο Οικονομικών

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

 

Θέμα: Επιστροφή φόρου στην ΛΑΡΚΟ

 

Η ΛΑΡΚΟ σήμερα, για μια σειρά από ενδογενείς και εξωγενείς λόγους, που έχουν να κάνουν με το πρόσφατο και απώτερο παρελθόν, με πρόσφατες και διαχρονικές ευθύνες, έχει εισέλθει σε μια δύσκολη περίοδο.

Περίοδο κατά την οποία, εξαιτίας κυρίως της χαμηλής τιμής του νικελίου, τίθεται σε αμφισβήτηση η ίδια η βιωσιμότητα της εταιρίας.

Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, και σε αυτό το πεδίο, κωλυσιεργεί.

Σύμφωνα με απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών (1 Δεκεμβρίου 2015 και 8 Ιανουαρίου 2016) σε συνεχείς Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις του υπογράφοντος (12 Οκτωβρίου 2015, 3 Δεκεμβρίου 2015 και 30 Δεκεμβρίου 2015), «η αναδιοργάνωση και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της εταιρίας εξετάζεται ως άμεση προτεραιότητα».

Δυστυχώς όμως οι μήνες περνούν και η κατάσταση χειροτερεύει.

Όμως, η πολιτεία μπορεί να δώσει προσωρινές, τουλάχιστον, σημαντικές «ενέσεις» ρευστότητας στην ΛΑΡΚΟ.

Μία από αυτές σχετίζεται με την οφειλόμενη επιστροφή φόρου στην εταιρία, όπως είχε γίνει και κατά το πρόσφατο παρελθόν (ενδεικτικά και μόνο, στις 12 Αυγούστου 2013, είχε εκταμιευθεί ποσό επιστροφής φόρου ύψους 22,2 εκατ. ευρώ), ενισχύοντας την ταμειακή κατάστασή της.

Κατόπιν αυτών,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

Τι ποσό φόρου εκκρεμεί να επιστραφεί στην εταιρία; Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση, άμεσα, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 Χρήστος Σταϊκούρας