Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με την αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο...

Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με την αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016

Επίκαιρη Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

 

Θέμα: Αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016.

 

Στις 29.10.2015 κατέθεσα την υπ’ αριθ. πρωτ. 628 Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016, όπως αυτά καταγράφονταν στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2016.

Στην Ερώτησή μου ανέφερα πως «αυτά τα μέτρα είναι υπολογισμένα σε καθαρή (net) και όχι σε ακαθάριστη (gross) ετήσια βάση, που σημαίνει ότι το πραγματικό τους ύψος είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς φόροι και ασφαλιστικές εισφορές “χάνονται” από την υλοποίηση των μέτρων. Με αποτέλεσμα, η αρνητική τους επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1151020/183/24.11.2015 απαντητικό έγγραφο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκης, με ενημέρωσε ότι «το είδος και η ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων για το έτος 2016 και για τα επόμενα έτη για την επίτευξη βιώσιμων και διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων, θα περιληφθούν στα σχέδια Προϋπολογισμού 2016 και ΜΠΔΣ 2016-2019 που θα κατατεθούν στη Βουλή».

Επειδή:

  • το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να κάνει την αποτίμηση των μέτρων σε καθαρή (net) ετήσια βάση, γνωρίζει και την επίπτωσή τους σε ακαθάριστη (gross) ετήσια βάση,
  • το περιέχομενο του Προϋπολογισμού του 2016, που ψηφίστηκε στις 06.12.2015, διαψεύδει την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην Ερώτησή μου, αφού δεν περιλαμβάνει την ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων σε ακαθάριστη βάση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 Ποιό είναι το ύψος των δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016 σε ακαθάριστη (gross) ετήσια βάση; Να χορηγηθούν αναλυτικοί πίνακες με τις σχετικές εκτιμήσεις.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας