Ερώτηση σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας το 2015

Ερώτηση σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας το 2015

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

 

Θέμα: Ρυθμός ανάπτυξης (ύφεσης) της Ελληνικής οικονομίας το 2015.

 

Σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, η Ελληνική οικονομία, το 2015, επιστρέφει στην ύφεση. Την ίδια περίοδο που η Ευρωζώνη «επιταχύνει προς τα εμπρός», η Ελλάδα «κάνει όπισθεν».

Ειδικότερα, η χώρα επιστρέφει στην ύφεση το 2015, μετά την επίτευξη θετικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης το 2014 (+0,7% το 2014), ενώ προβλέπεται να παραμείνει σ’ αυτή την κατάσταση και το 2016.

Υπενθυμίζεται, ότι η αρχική εκτίμηση των εταίρων, πριν από 1 χρόνο, ήταν για ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το 2015, με πρόβλεψη για περαιτέρω επιτάχυνσή του μεσοπρόθεσμα. Αντί αυτού, η χώρα «βουτάει» και πάλι στην ύφεση το 2015. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε, για το 2015, αρχικά (Νοέμβριος 2014) ανάπτυξη 2,9%, στη συνέχεια (Φεβρουάριος 2015) ανάπτυξη 2,5%, αργότερα (Μάιος 2015) ανάπτυξη 0,5%, ενώ τον Ιούλιο του 2015 προέβλεψε ύφεση -2% έως – 4%.

Και αυτό παρά το γεγονός, όπως επιβεβαιώνει και η τελευταία, για το 3ο τρίμηνο του 2015, Έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία, ότι «δεν πρέπει να αγνοηθεί η θετική και σημαντική στο πρώτο μισό του 2015 επίδραση της σταθεροποίησης και της μικρής ανάκαμψης της οικονομίας που είχε επιτευχθεί το 2014».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την Έκθεση του ΙΟΒΕ, η επιτυχής εξισορρόπηση στα δίδυμα ελλείμματα, δημοσιονομικό και εξωτερικού ισοζυγίου, επέτρεψε στους καταναλωτές και τους επενδυτές να εισέλθουν στο 2015 με βελτιωμένες προσδοκίες και με διάθεση, έστω και επιφυλακτική, να αυξήσουν τις δαπάνες και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η σχετική θετική επίδραση κατανέμεται ακόμη στον τρέχοντα χρόνο και επηρεάζει ευνοϊκά τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια Έκθεση, «αυτό ισχύει, παρά το γεγονός ότι μετά το καλοκαίρι του 2014 η αβεβαιότητα άρχισε να εντείνεται, να βαθαίνει μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου και να κορυφώνεται δραματικά με το δημοψήφισμα».

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

Σε ποιό ποσοστό οι θετικοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης το 1ο εξάμηνο του 2015, οφείλονται στο 2014 (carryover effect); Να χορηγηθούν αναλυτικά τριμηνιαία στοιχεία για τα βασικά συστατικά του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης για τα 2 πρώτα τρίμηνα το 2015.

Να γίνει το ίδιο και για τις εκτιμήσεις για τα επόμενα 2 τρίμηνα του 2015.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χρήστος Σταϊκούρας