Ερώτηση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Δημοσίου προς ιδιώτες

Ερώτηση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Δημοσίου προς ιδιώτες

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

 

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Δημοσίου προς ιδιώτες.

 

Όπως αναφέρει και το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, την περίοδο 2012-2014, υλοποιήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μια σημαντική δράση που απέβλεπε στη μείωση του συνολικού ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.

Χαρακτηριστικά, αναγράφει ότι «η προσπάθεια ξεκίνησε το έτος 2012 με την ενεργοποίηση ενός προγράμματος χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, με την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, το οποίο υλοποιήθηκε ως και το έτος 2014».

Συγκεκριμένα, ως το τέλος του 2014 χρηματοδοτήθηκαν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με το συνολικό ποσό των 7,92 δισ. ευρώ περίπου.

Ποσό 7,75 δισ. ευρώ καταβλήθηκε σε δικαιούχους προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανερχόταν στα 9,56 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων, ενώ το ποσό αυτό περιορίστηκε δραστικά στα 3,77 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, δηλαδή μειώθηκε κατά 5,8 δισ. ευρώ ή 60,5%.

Δυστυχώς, εντός του 2015, εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών της Κυβέρνησης, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το τέλος του 2014, και ανήλθαν τον Αύγουστο του 2015 περίπου στα 5,9 δισ. ευρώ, αυξημένες δηλαδή κατά 2,14 δισ. ευρώ ή  57% μέσα σε μόλις 8 μήνες.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1ον. Σε ποιο ύψος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες στο τέλος του 2015 και στο τέλος του 2016;

2ον. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για την εκκαθάριση, κατά το 2016, του αυξημένου, εντός του 2015, αποθέματος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες;