Ερώτηση σχετικά με τις απλήρωτες υποχρεώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων προς τρίτους

Ερώτηση σχετικά με τις απλήρωτες υποχρεώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων προς τρίτους

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

 

Θέμα: Απλήρωτες υποχρεώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων προς τρίτους.

 

Σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, το ταμειακό ισοζύγιο των Ασφαλιστικών Ταμείων το 2015 εμφανίζεται επιδεινωμένο τόσο σε σχέση με το 2014 όσο και σε σχέση με τους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015.

Ειδικότερα, το ταμειακό έλλειμμα των Ασφαλιστικών Ταμείων αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 934 εκατ. ευρώ περίπου, σε σχέση με τους στόχους του Προϋπολογισμού, και θα διαμορφωθεί στα 2.123 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ωστόσο, επιδείνωση εμφανίζεται και στις απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους, η οποία κυρίως αφορά απλήρωτες παροχές εφάπαξ που αναμένεται να σωρευτούν μέχρι το τέλος του 2015.

Η αύξηση των απλήρωτων παροχών εφάπαξ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, επιδρά αρνητικά στη ρευστότητα των νοικοκυριών, περιορίζει το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημά τους και την τελική καταναλωτική δαπάνη τους, και εν τέλει εντείνει τις υφεσιακές πιέσεις στην πραγματική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι, την περίοδο 2012-2014, τα Ασφαλιστικά Ταμεία είχαν επιχορηγηθεί με 2,2 δισ. ευρώ και είχαν πραγματοποιήσει σχεδόν ισόποσες πληρωμές για την εξόφληση υποχρεώσεών τους, συμπεριλαμβανομένων και παροχών εφάπαξ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1ον. Τι ύψους πληρωμές είχαν πραγματοποιηθεί την περίοδο 2012-2014 για την εξόφληση παροχών εφάπαξ; Πόσες εκκρεμείς αιτήσεις για παροχές εφάπαξ είχαν τότε ολοκληρωθεί;

2ον. Πόσες εκκρεμείς παροχές εφάπαξ σωρεύτηκαν εντός του 2015 και σε τι ποσό ανέρχονται;

3ον. Ποιος είναι ο προγραμματισμός τόσο το 2015 όσο και το 2016 για την εξόφληση των απλήρωτων παροχών εφάπαξ;