Ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση ρυθμίσεων του Ν. 4320/2015 για την ανθρωπιστική...

Ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση ρυθμίσεων του Ν. 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

προς το Υπουργείο Οικονομικών

και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

 

Θέμα: Χρηματοδότηση ρυθμίσεων του Ν. 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση.

 

Στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 «στο έτος 2015 προγραμματίστηκε να εκταμιευθούν σημαντικά κονδύλια από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με σκοπό την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας».

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνόδευε το Σχέδιο Νόμου κατά τη συζήτησή του στη Βουλή, το ύψος της δαπάνης δεν μπορούσε τότε να εκτιμηθεί διότι εξαρτόταν από την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου και υπολογιζόμενη σε εννεάμηνη βάση, εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.

Είναι γεγονός, βέβαια, ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις, παρότι αναγκαίες, είναι πολύ μικρότερης εμβέλειας σε σχέση με τις κατά καιρούς πολυάριθμες μεγαλόστομες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την ανακούφιση οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων φυσικών προσώπων και νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση ΝΔ/ΠΑΣΟΚ, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είχε διαθέσει υπερδιπλάσιο ποσό, ύψους 455 εκατ. ευρώ, σε 700.000 δικαιούχους, με τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος».

Αυτό έγινε χωρίς την αναζήτηση δημοσιονομικών ισοδυνάμων, αφού η επίτευξη και η υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου του 2013 και η εξασφάλιση επαρκούς ταμειακής ρευστότητας το 2014, ως αποτέλεσμα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που ακολουθήθηκε, έδωσε τη δυνατότητα χορήγησης της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης.

Ωστόσο, τη φετινή χρονιά, η Κυβέρνηση για τη χορήγηση ακόμη και αυτής της μικρής οικονομικής βοήθειας είχε δεσμευτεί προς τους εταίρους για την εύρεση δημοσιονομικών ισοδυνάμων τα οποία θα την χρηματοδοτούσαν.

Η πηγή εύρεσης των ισοδυνάμων αυτών παραμένει συγκεχυμένη:

  • Σύμφωνα με επιστολή του τότε Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο του Eurogroup (Μάρτιος 2015), τα ισοδύναμα αυτά θα προέρχονταν από τη μείωση των αναλωσίμων και άλλων γενικών δαπανών από κάθε Υπουργείο (60,9 εκατ. ευρώ) και την εισαγωγή ενός νέου συστήματος δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε Υπουργείο (140 εκατ. ευρώ).
  • Σύμφωνα με τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών (Μάρτιος 2015), τα ισοδύναμα αυτά είχαν ήδη εξοικονομηθεί (αλλά δεν είχαν αποτυπωθεί στη σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους…), ενώ ειπώθηκε ότι από τη νέα δομή του κυβερνητικού σχήματος και τη μείωση του αριθμού των μετακλητών είχαν εξοικονομηθεί 50 εκατ. ευρώ (βλ. Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών, 09.03.2015).
  • Σύμφωνα με άλλη τοποθέτηση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή (Μάρτιος 2015), τα ισοδύναμα αυτά θα προέρχονταν κατά 51,3 εκατ. ευρώ από καταναλωτικές δαπάνες, κατά 129 εκατ. ευρώ από κρατικές προμήθειες, και κατά 20 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (βλ. και υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΚΕ 1040336 ΕΞ 2015/110 απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην υπ’ αριθ. πρωτ. 609/09.03.2015 Ερώτηση).

Σημειώνεται, επίσης, ότι με βάση το οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, η δαπάνη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ανήλθε την ίδια περίοδο μόλις στα 33 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1ον. Τι ποσό, από τα 200 εκατ. ευρώ, έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

2ον. Επετεύχθησαν οι ανωτέρω εξοικονομήσεις που θα χρηματοδοτούσαν τη δαπάνη ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης; Αν όχι, για ποιό λόγο; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

3ον. Ποιά είναι τελικά η ακριβής πηγή εύρεσης των δημοσιονομικών ισοδυνάμων για τα οποία η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί στους εταίρους; Τί ποσά έχουν εξοικονομηθεί μέχρι στιγμής; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

4ον. Πόση ακριβώς είναι η εξοικονομήση που επετεύχθη από τη νέα δομή του κυβερνητικού σχήματος; Πόση από τη μείωση του αριθμού των μετακλητών υπαλλήλων; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.