Ερώτηση σχετικά με την κατανομή πιστώσεων και τη χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου...

Ερώτηση σχετικά με την κατανομή πιστώσεων και τη χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Υγείας

Θέμα: Κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότηση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το 2015, παρουσιάζει πολλά, μεγάλα, διευρυνόμενα και διογκούμενα, οικονομικά και διοικητικά, προβλήματα.

Ενδεικτικά, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς Διοίκηση και Γραφείο Υποδιοίκησης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ενώ, η χρηματοδότηση από ελλιπής έχει γίνει ελάχιστη.

Συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο επιχορηγήθηκε με 2,5 εκατ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 38% της αντίστοιχης περυσινής επιχορήγησης.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από έγγραφο του εκτελούντα χρέη Διοικητή προς την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 14ης Οκτωβρίου 2015, η επιπλέον κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 2015 για τα Νοσοκομεία της εν λόγω ΥΠΕ, είναι άνιση, άδικη και μη ορθολογική όσον αφορά στο Γενικό Νοσομομείο Λαμίας.

Με αποτέλεσμα, να προβλέπεται επιπλέον επιχορήγηση με ποσό μόλις 700.000 ευρώ για το Νοσοκομείο, από ένα συνολικό προς κατανομή ποσό ύψους 12.000.000 ευρώ.

Κατόπιν τούτου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Πόση τελικά θα είναι η συνολική επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας το 2015; Υπενθυμίζεται ότι το Νοσοκομείο επιχορηγήθηκε, το 2014, με 14,4 εκατ. ευρώ.

2ον. Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε να αντιμετωπισθούν τα μεγάλα προβλήματα που εμφανίζει σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας; Υπενθυμίζεται ότι, παρά τις συνεχείς Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις του υπογράφοντος την παρούσα Ερώτηση (της 18ης Μαρτίου, της 15ης Απριλίου και της 6ης Μαΐου 2015), η κατάσταση του Νοσοκομείου, εξαιτίας αποκλειστικά της Κυβερνητικής ανεπάρκειας, και παρά τις τεράστιες προσπάθειες του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, χειροτερεύει.

3ον. Με ποιά κριτήρια έγινε η κατανομή των πιστώσεων στα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ; Ποιό είναι το παραγόμενο έργο και οι δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Νοσκομείων της 5ης ΥΠΕ τα τελευταία 3 χρόνια; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

 Χρήστος Σταϊκούρας