Ερώτηση σχετικά με την κάλυψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για την υλοποίηση των...

Ερώτηση σχετικά με την κάλυψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013

Ερώτηση

προς το Υπουργείο

Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Η αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, εκτός της θετικής συμβολής που δυνητικά μπορεί να έχει, μειώνει τον προϋπολογισμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με συνέπεια τον κίνδυνο μη αποπληρωμής ήδη εκτελούμενων έργων ή μεταφοράς τους στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το πρόβλημα εκτιμάται ότι θα είναι οξύτερο σε Περιφέρειες του Στόχου 2, όπως αυτή της Στερεάς Ελλάδας, όπου υπήρχε έως τώρα χαμηλότερο ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής και υψηλότερο ποσοστό εθνικής συμμετοχής. Στην περίπτωση που, εξαιτίας του ανωτέρω λόγου, έργα μεταφερθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, αυτό θα έχει ως συνέπεια την μη ένταξη νέων έργων, με δυσμενείς συνέπειες για την ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, η οικονομική ασφυξία από τον κίνδυνο στάσης πληρωμών, έως το τέλος του έτους, των εν εξελίξει υλοποιούμενων έργων θα οδηγήσει, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα ως προς τη βιωσιμότητα των αναδόχων, σε ενδεχόμενο παράδοσης ημιτελών και μη λειτουργικών έργων και σε μετέπειτα επιστροφή των κοινοτικών κονδυλίων, με προφανές αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα για τη χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤAΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

  1. Ζητήθηκε εξαίρεση του Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας 2007-2013 από το μέτρο της πλήρους χρηματοδότησης από τα Κοινοτικά Ταμεία;
  2. Πόσο είναι το ποσό της μείωσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη Στερεά Ελλάδα, λόγω της πλήρους χρηματοδότησης από τα Κοινοτικά Ταμεία;
  3. Έχουν ήδη γίνει πληρωμές σε έργα και παρεμβάσεις, πάνω από το ποσό που διαμορφώνεται το νέο ύψος του προϋπολογισμού για την Προγραμματική Περίοδο που ολοκληρώνεται;
  4. Ποιό είναι το ύψος των κονδυλίων που απαιτούνται για την αποπληρωμή των υπό εξέλιξη έργων ΕΣΠΑ που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν αποπληρωθεί, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;
  5. Τι ενέργειες έχουν γίνει ώστε να καλυφθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ομαλή υλοποίηση των έργων μέχρι τις 31.12.2015, ημερομηνία ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, με δεδομένη την απομείωση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Περιφέρειας, μετά τον μηδενισμό του ποσοστού εθνικής συμμετοχής;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 Χρήστος Σταϊκούρας