Ερώτηση σχετικά με την επιδείνωση δημοσιονομικού ισοζυγίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Ερώτηση σχετικά με την επιδείνωση δημοσιονομικού ισοζυγίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

και το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

 

Θέμα: Επιδείνωση δημοσιονομικού ισοζυγίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

 

Στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, αποτυπώνεται σημαντική επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ για το οικονομικό έτος 2015.

Ειδικότερα:

  • Για το 2014, το ισοζύγιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε δημοσιονομική βάση, διαμορφώθηκε στα 524 εκατ. ευρώ.
  • Για το 2015, το ισοζύγιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε δημοσιονομική βάση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 239 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από το 2014 και πολύ χαμηλότερα έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό του 2015 (863 εκατ. ευρώ), άρα 624 εκατ. ευρώ χαμηλότερα.

Όπως αναφέρει το Προσχέδιο, «η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως, στη σημαντική υστέρηση των ιδίων εσόδων των ΟΤΑ και ειδικότερα των Δήμων, στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στην εκτιμώμενη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους, σε σχέση με αυτές στις 31.12.2014».

Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι οι επιχορηγήσεις/αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό προς τους ΟΤΑ διατηρήθηκαν σταθερές το 2015,

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1ον. Που αποδίδεται η σημαντική υστέρηση των ιδίων εσόδων των ΟΤΑ και ειδικότερα των Δήμων το 2015 και σε τι ύψος αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τους στόχους; Ποιές κατηγορίες ιδίων εσόδων υστερούν;

2ον. Που οφείλεται η αύξηση των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ το 2015 και σε τι ύψος αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τους στόχους, δεδομένου ότι οι λειτουργικές δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2015, σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015, προβλέπονταν μειωμένες έναντι του 2014, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας για εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ;

3ον. Για ποιο λόγο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις των ΟΤΑ το 2015 και σε τι ύψος αυτές θα διαμορφωθούν σε σχέση με τους στόχους;

4ον. Ποιοι είναι οι Δήμοι που εμφανίζουν τις ανωτέρω αποκλίσεις;