Ερώτηση σχετικά με την αναθεωρημένη στοχοθεσία εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 σύμφωνα με...

Ερώτηση σχετικά με την αναθεωρημένη στοχοθεσία εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2016

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

 

Θέμα: Αναθεωρημένη στοχοθεσία εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.

 

Το οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 27.10.2015.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, στη στοχοθεσία εκτέλεσης της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, έχουν ενσωματωθεί και συνυπολογισθεί οι παραδοχές και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 05.10.2015 και συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2015.

Ωστόσο, παρά την ενσωμάτωση των παραδοχών και των στοιχείων του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, στην εκτέλεση του εννεαμήνου 2015 εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις, κυρίως στο σκέλος των δαπανών.

Ειδικότερα, στο Προσχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών διόρθωσε, με βάση την πορεία του εννεαμήνου του 2015, τους στόχους εσόδων και δαπανών, οι οποίοι είχαν τεθεί από τον Νοέμβριο του 2014 (Κρατικός Προϋπολογισμός 2015, σελ. 140).

Έτσι:

  • Στο σκέλος των εσόδων, έχει πραγματοποιηθεί επί τα χείρω αναθεώρηση του στόχου και τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζουν πλέον υστέρηση, ύψους 2 δισ. ευρώ, έναντι του νέου στόχου των 36,3 δισ. ευρώ (η υστέρηση στο προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, που δεν συμπεριελάμβανε τους αναθεωρημένους στόχους, ήταν ύψους 5 δισ. ευρώ με τον προηγούμενο στόχο να ανέρχεται στα 39,2 δισ. ευρώ).
  • Στο σκέλος των δαπανών, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτυπώνεται μια «εξοικονόμηση-ρεκόρ» (υποεκτέλεση) των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 3,9 δισ. ευρώ, έναντι του αναθερωμένου, υποτίθεται, στόχου των 40 δισ. ευρώ (η υποεκτέλεση στο προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, που δεν συμπεριελάμβανε τους αναθεωρημένους στόχους, ήταν ύψους 4,4 δισ. ευρώ με τον προηγούμενο στόχο να ανέρχεται, επίσης, στα 40,6 δισ. ευρώ).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο Οικονομικών αποτυπώνει, στο οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, πρωτογενές πλεόνασμα 3,1 δισ. ευρώ, έναντι αναθεωρημένου στόχου 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,8 δισ. ευρώ υψηλότερο.

Υπενθυμίζεται ότι στο προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, που δεν συμπεριελάμβανε τους αναθεωρημένους στόχους, καταγραφόταν υστέρηση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου, ύψους 600 εκατ. ευρώ περίπου!

Δεδομένου ότι τα εν λόγω στοιχεία υπολογίζονται με τη μεθοδολογία της τροποποιημένης ταμειακής βάσης, δημιουργείται η «εικόνα» μιας πλεονάζουσας ρευστότητας ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές και κρίσιμες για τη λειτουργία του Κράτους κατηγορίες δαπανών εμφανίζουν πρωτοφανή υποεκτέλεση στο εννεάμηνο του 2015 έναντι των αναθεωρημένων, επί το υψηλότερο, στόχων.

Ενδεικτικά:

  • Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ: -844 εκατ. ευρώ, ποσοστό εκτέλεσης 38%.
  • Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων: -3,2 δισ. ευρώ.
  • Δαπάνες κοινωνικής προστασίας: -1,1 δισ. ευρώ, ποσοστό εκτέλεσης 30%.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1ον. Πως εξηγείται η ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση;

 

2ον. Γιατί δεν ενσωματώνεται η υποεκτέλεση δαπανών Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 στους στόχους αυτής της περιόδου;

 

3ον. Ποιός ο προγραμματισμός εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 στο σκέλος των δαπανών για το τελευταίο τρίμηνο του 2015;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χρήστος Σταϊκούρας