Ερώτηση σχετικά με προβλήματα στη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου...

Ερώτηση σχετικά με προβλήματα στη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Υγείας

Όπως έχει αποτυπωθεί σε σχετικές Ερωτήσεις του υπογράφοντος την παρούσα Κοινοβουλευτική Ερώτηση (18 Μαρτίου, 15 Απριλίου, 6 Μαΐου και 19 Οκτωβρίου 2015), το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, διοικητικά, λειτουργικά και οικονομικά, το 2015, έχει αφεθεί στην τύχη του.

Το τελευταίο, δυσάρεστο περιστατικό είναι η αδυναμία πλήρους λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής.

Και αυτό, εξαιτίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου, «της μη ανταπόκρισης του Υπουργείου Υγείας σε αίτημά μας για έγκριση πρόσληψης Επικουρικού Ιατρού Παιδιάτρου».

 

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο Ιούλιος 2012 – Δεκέμβριος 2014, ενισχύθηκαν οι μονάδες υγείας της Φθιώτιδας με πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού (9 άτομα ως ιατρικό προσωπικό, 2 άτομα ως ιατροί κλάδου ΕΣΥ, 24 άτομα ως επικουρικό ιατρικό προσωπικό, 3 άτομα ως μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό και 6 άτομα ως βοητικό υγειονομικό προσωπικό).

Με βάση τα ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

Τι προτίθεται άμεσα να πράξει ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να αποκατασταθεί η πλήρης και εύρυθμη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 Χρήστος Σταϊκούρας