Ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατόπιν επιστολής...

Ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατόπιν επιστολής του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

hristos-staikoyrasΕρώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Θέμα: Εξέλιξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Από το Δεκέμβριο του 2014 έχουν προδημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (www.espa.gr) δύο χρηματοδοτικά προγράμματα με τίτλους «Επιχειρηματική Ευκαιρία» & «Επιχειρούμε Δυναμικά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ το καθένα ενισχύουν σύμφωνα με τη χρηματοδοτική κατανομή, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τα ποσά των 1.946.529,00 ευρώ και 2.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας υπ’ αριθ. 2438/01-04-2015 (επισυνάπτεται).

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η υποβολή αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα;