Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου στην Ερώτηση για την...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου στην Ερώτηση για την εξέλιξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

staikouras-708Ο Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 2438/01.04.2015  επιστολής, που έλαβε από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, κατέθεσε, την Παρασκευή 03.04.2015, Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, σχετικά με την εξέλιξη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ με τίτλους «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και «Επιχειρούμε Δυναμικά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Υπουργείο, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού απαντώντας στη παραπάνω Ερώτηση, διαμέσου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), απέστειλε σχετικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 44281/23.04.2015, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

«…Σε συνέχεια της έγκρισης των ΕΠ του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξειδίκευση των δράσεων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και ακολούθως η έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων…. Τα προγράμματα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» & «Επιχειρούμε Δυναμικά» (…) εντάσσονται στο πλέγμα των ανωτέρω δράσεων κρατικών ενισχύσεων και θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση των οδηγών εφαρμογής τους…».

Σήμερα όμως, πέραν της μη δημοσίευσης των οδηγών εφαρμογής τους που αφορούν στη διαδικασία ωρίμανσης των επενδυτικών σχεδίων, 4 μήνες μετά την ψήφιση του εφαρμοστικού Νόμου 4314/2014, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές διοικητικές πράξεις από το καθ’ ύλην αρμόδιο και τα συναρμόδια Υπουργεία, που αφορούν στις νέες δομές των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και των επιτελικών δομών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προκειμένου να ξεκινήσει η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, τουλάχιστον στα ΕΠ που έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων, από το Δεκέμβριο του 2014.

Συνεπώς, αντί αόριστων απαντήσεων, αναμένουμε την ανάληψη άμεσων και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από την πλευρά της Κυβέρνησης, προκειμένου να απορροφηθούν τα χρήματα και να επενδυθούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.