Ερώτηση σχετικά με το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία...

Ερώτηση σχετικά με το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Φθιώτιδας

Site_20778299_20150209_xalkio_068.limghandlerΕρώτηση

προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Θέμα: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, της 9ης Μαρτίου 2015, η δομή «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που στεγάζεται στο Παγκράτι Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας (βλέπετε συνημμένη Επιστολή).

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη μη έγκαιρη ανταπόκριση του ΕΟΠΥΥ στις υποχρεώσεις του, αφού τα έσοδα του «Κέντρου» προέρχονται, στο σύνολό τους, από τα προβλεπόμενα νοσήλια, από τον ΕΟΠΥΥ.

Στην προκειμένη περίπτωση οι συνολικές οφειλές, έως τις 31.12.2014, ανέρχονται στο ποσό των 420.634,08 ευρώ οι οποίες αφορούν σε υπόλοιπα των ετών 2012, 2013 και 2014.

Τα υπόλοιπα του 2012 και του 2013 είναι ότι έχει απομείνει μετά τον συμψηφισμό του rebate και του claw back έτους 2013 και έχουν παρακρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι την ολοκλήρωση του κλινικού ελέγχου που διενεργείται από ελεγκτικές εταιρείες.

Στο ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας στο οποίο έχει περιέλθει η Δομή, προστίθεται και η αδυναμία καταβολής των υπολοίπων ποσών ύψους 110.000,00 ευρώ του τρέχοντος έτους 2015 καθότι, σύμφωνα με την Επιστολή, θα καταβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ μόνο ο μήνας Οκτώβριος 2014 στις 31-3-2015.

Επειδή, τα ανωτέρω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα γενικότερης αδυναμίας καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους συμβεβλημένους παρόχους με άμεση συνέπεια τόσο στους ίδιους όσο και στην ρευστότητα στην πραγματική οικονομία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Που οφείλεται το πρόβλημα ρευστότητας που οδηγεί σε αδυναμία πληρωμών των συμβεβλημένων παρόχων; Σχετίζεται ενδεχομένως με υστέρηση (σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη) σε χρηματικές εισροές και σε ποιους τομείς; Τι άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος; Μήπως αυτό σχετίζεται με το ευρύτερο πρόβλημα «ασφυξίας» της ελληνικής οικονομίας που οδηγεί την κυβέρνηση σε μετακύλιση πληρωμών;

2ον. Πότε θα ολοκληρωθεί ο απαραίτητος κλινικός και οικονομικός έλεγχος προκειμένου να αποδοθούν στο εν λόγω Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας τα οφειλόμενα υπόλοιπα τόσο του 2012 όσο και του 2013;

3ον. Πότε θα προβεί ο ΕΟΠΥΥ σε εντολή οριστικοποίησης και πληρωμή των απλήρωτων μηνών του 2014 ή / και του Ιανουαρίου του 2015, προκειμένου να αποκατασταθούν οι χρηματικές ροές προς τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό παρόχους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας;