Ερώτηση σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των υποχρεώσεων του Δημοσίου το μήνα...

Ερώτηση σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των υποχρεώσεων του Δημοσίου το μήνα Μάρτιο του 2015

o-anaplirotis-upourgos-oikonomikon-xristos-staikourasΕρώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Θέμα: Τρόπος κάλυψης υποχρεώσεων του Δημοσίου το μήνα Μάρτιο του 2015.

Είναι γνωστές και δεδομένες οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τους προσεχείς 4 μήνες.

Συγκεκριμένα, οι δανειακές της υποχρεώσεις, χρεολύσια και τόκοι, υπερβαίνουν τα 6,5 δισ. ευρώ το Μάρτιο και τα 3 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, και διαμορφώνονται περίπου στα 4 δισ. ευρώ το Μάιο και στα 6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η Κυβέρνηση, προκειμένου να τις καλύψει, έχει ήδη χρησιμοποιήσει τόσο το ανώτατο όριο που έχει ορισθεί για εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 3μηνης και 6μηνης διάρκειας (η ΕΚΤ δεν δέχθηκε την αύξηση του ορίου των 15 δισ. ευρώ), όσο και τα διαθέσιμα για τη σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία επαναγοράς (repos) με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (με επιπλέον εσωτερικό δανεισμό από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις των αγροτών).

Ταυτόχρονα, η απόσταση από την επιστροφή της χώρας στις αγορές, λόγω της αβεβαιότητας και των εσφαλμένων Κυβερνητικών χειρισμών, μεγαλώνει, όπως αποδεκνύεται από την πορεία των αποδόσεων μεσο-μακροπρόθεσμεων Ελληνικών ομολόγων και επιβεβαιώνεται από το επιτόκιο των τελευταίων εκδόσεων εντόκων γραμματίων (περίπου στο 3% η τελευταία, της προηγούμενης εβδομάδας, έκδοση 6μηνου εντόκου, από 2,1% πριν 3 μήνες).

Είναι προφανές συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, καθώς και με το ότι δεν έχει καταβληθεί έστω μέρος της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ (την οποία πρόσφατα η Κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν έχει ανάγκη), για να μπορέσουν να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες της χώρας, το Δημόσιο αναγκάζεται να αναστείλει πληρωμές.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1ον. Σε τί ύψος ανέρχεται η δεδομένη, μερική εσωτερική στάση πληρωμών τους μήνες Φεβρουάριο και, κυρίως, Μάρτιο; Πόσες πληρωμές έχουν μετακυληθεί για τον επόμενο μήνα (ή τους επόμενους μήνες); Σε ποιά πεδία πολιτικής;

2ον. Πότε θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης; Ποιό θα είναι το ύψος του; Υπάρχει περίπτωση μετακύλισής της πληρωμής του; Τι προβλεπόταν αρχικά;

3ον. Πότε θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα; Θα μετακυληθούν και αυτά;

4ον. Έχουν μειωθεί καθόλου, σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, οι επιχορηγήσεις των φορέων Υγείας το μήνα Μάρτιο; Ειδικότερα των Νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ και του ΠΕΔΥ;

5ον. Ποιά είναι η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση της δαπάνης για τόκους του Κρατικού Προϋπολογισμού, άρα και των φορολογουμένων, που έχει προκληθεί από την αύξηση των επιτοκίων στα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου τους τελευταίους 2 μήνες;