Ερώτηση σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του Γραφείου Υποδιοίκησης της 5ης ΥΠΕ

Ερώτηση σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του Γραφείου Υποδιοίκησης της 5ης ΥΠΕ

o-anaplirotis-upourgos-oikonomikon-xristos-staikourasΕρώτηση

προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

 Θέμα: Ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του Γραφείου Υποδιοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με επιστολή της Υποδιοικήτριας της 5ης ΥΠΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο (Εφημερίδα Ημέρα, 18.03.2015), εξετάζεται, από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας του Γραφείου Υποδιοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας προέκυψε από τη συγχώνευση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) Στερεάς Ελλάδας και της ΔΥΠΕ Θεσσαλίας.

Με το υπάρχον οργανόγραμμα η ΥΠΕ λειτουργεί με έναν Διοικητή και έναν Υποδιοικητή, που εδρεύουν στην Λάρισα, και έναν Υποδιοικητή, που εδρεύει στη Λαμία.

Το Γραφείο Υποδιοίκησης της 5ης ΥΠΕ, το οποίο λειτουργεί επί 8 συναπτά έτη, στεγάζεται εντός του Νοσοκομείου Λαμίας, γεγονός που δεν δημιουργεί επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, και οι αρμοδιότητές του αφορούν στον έλεγχο, το συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας των δομών υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία) της Στερεάς Ελλάδας.

Η υπάρχουσα διάρθρωση, με το Γραφείο Υποδιοίκησης στη Λαμία, δίνει τη δυνατότητα στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας να διαθέτει καλύτερη αντίληψη και γνώση του υγειονομικού χάρτη της περιοχής της Στερεάς Ελλάδας, με άμεση συνέπεια την καλύτερη επίλυση των οικονομικών και λειτουργικών θεμάτων που ανακύπτουν.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Στερεά Ελλάδα είναι μία περιοχή με ιδιαίτερο και έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, με επακόλουθο να δυσχεραίνεται σημαντικά ο έλεγχος των υγειονομικών σχηματισμών κεντρικά από την έδρα της 5ης ΥΠΕ στην Λάρισα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Προτίθεται να διακόψει γενικώς τη λειτουργία του Γραφείου Υποδιοίκησης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας;

2ον. Σκοπεύει να αξιολογήσει, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρύθμισης, την εξίσωση διοικητικών και υγειονομικών Περιφερειών, ώστε να επιτευχθεί διοικητική αναβάθμιση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;

3ον. Σε αυτή την περίπτωση, προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο παραμονής του Γραφείου Υποδιοίκησης της 5ης ΥΠΕ στο Νοσοκομείο της Λαμίας, ώστε να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς;