Ερώτηση σχετικά με την πορεία καταβολής του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Ερώτηση σχετικά με την πορεία καταβολής του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

20258638_EV_KK_121214_STAIKOURAS_PROYPOLOGISMOS2.limghandlerΕρώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Θέμα: Πορεία καταβολής του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση θέσπισε την καταβολή επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ύψους 0,35 €/λίτρο, με διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, προκειμένου να διευκολύνει τα νοικοκυριά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Επίδομα που διατήρησε και μετά τη σημαντική μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι, κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο, να προμηθεύονται το λίτρο σε τιμή χαμηλότερη από 60 λεπτά.

Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν και έκαναν ευρεία χρήση της δυνατότητας επιδότησης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των οικογενειών τους, ιδίως κατά το φετινό αισθητά βαρύτερο χειμώνα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη φετινή θερμαντική περίοδο Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 2015, το Υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε, μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, κάθε μήνα τις αναλογούσες δόσεις του επιδόματος. Συγκεκριμένα, κατεβλήθησαν 132 εκατ. € περίπου σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους (44 εκατ. € στις 25.11.2014, 46 εκατ. € στις 24.12.2014 και 42 εκατ. € στις 15.01.2015). Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες, αυτή η πρακτική της τακτικής καταβολής του επιδόματος θέρμανσης διακόπηκε. Μάλιστα, το μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, δεν καταβλήθηκε ούτε 1 ευρώ επίδομα θέρμανσης.

Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για το επίδομα θέρμανσης , πόσες έχουν εγκριθεί και πότε, καθώς και για πόσες από αυτές εκκρεμεί η καταβολή του αναλογούντος επιδόματος;

2ον. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης;

3ον. Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους το ποσό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης που εκκρεμεί;

4ον. Ποιό είναι το ακριβές ποσό που έχει διατεθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης μετά τις 25 Ιανουαρίου 2015 και πόση είναι η συνολική απορρόφηση του σχετικού κονδυλίου των 210 εκατ. € που έχουν προβλεφθεί στον εφετινό Κρατικό Προϋπολογισμό;