Ερώτηση σχετικά με την επιστροφή ποσού 1,185 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό...

Ερώτηση σχετικά με την επιστροφή ποσού 1,185 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

staikouras-708Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Θέμα: Επιστροφή ποσού 1,185 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

Η απόφαση του Eurogroup, της 20ης Φεβρουαρίου 2015, προβλέπει την 4μηνη παράταση ισχύος της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Master FAFA). Ωστόσο, η εν λόγω απόφαση περικλείει κι έναν δυσμενή όρο για την Ελλάδα, σε σχέση με την τελευταία 2μηνη παράταση που είχε υπογράψει η προηγούμενη Κυβέρνηση: την επιστροφή στο ΕΤΧΣ ομολόγων, ύψους 10,933 δισ. ευρώ, που είχε στην κατοχή του το ΤΧΣ.

Ειδικότερα, στις σελίδες 2-6 της 3ης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, που υπέγραψε η Κυβέρνηση, εξειδικεύεται τόσο η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ομολόγων από το ΤΧΣ στο ΕΤΧΣ όσο και η διαδικασία με την οποία θα μπορούσαν αυτά να επιστρέψουν εκ νέου στο ΤΧΣ για να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Έτσι, στις 26 Φεβρουαρίου 2015, εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 292, 26.02.2015) για την επιστροφή από το ΤΧΣ στο ΕΤΧΣ ομολόγων αξίας 10,933 δισ. ευρώ, από τα 48,200 δισ. ευρώ που είχε συνεισφέρει σε κεφάλαιο με τη μορφή ομολόγων το ΕΤΧΣ.

Ωστόσο, ένα 1 μήνα αργότερα, όπως αποσαφηνίζεται και σε σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ (26.03.2015), κατά την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων είχαν χρησιμοποιηθεί από το ΤΧΣ 39,952 δισ. ευρώ, προερχόμενα όχι μόνο από ομόλογα του ΕΤΧΣ (ύψους 37,267 δισ. ευρώ), αλλά και από μετρητά του ΤΧΣ από άλλες πηγές (1,5 δισ. ευρώ σε μετρητά από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και 1,185 δισ. ευρώ σε μετρητά από ταμειακές του εισροές). Συνεπώς, τα μη χρησιμοποιηθέντα ομόλογα που επεστράφησαν (48,200-37,267=10,933 δισ. ευρώ), υπερέβαιναν σε αξία τη διαφορά των εισφερθέντων κεφαλαίων του ΕΤΧΣ και του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του ΤΧΣ, από το συνολικό χρησιμοποιηθέν ποσό για ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση τραπεζών [48,200-(39,952-1,500)=9,748 δισ. ευρώ]. Δηλαδή, με την επιστροφή στο ΕΤΧΣ ομολόγων αξίας 10,933 δισ. ευρώ, αντί για 9,748 δισ. ευρώ, επεστράφησαν ουσιαστικά και τα 1,185 δισ. ευρώ που είχαν προέλθει και από άλλες πηγές εσόδων του ΤΧΣ και όχι αποκλειστικά από τα ομόλογα του ΕΤΧΣ. Κι όλα αυτά, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατες ταμειακές ανάγκες.

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση του ΤΧΣ, το Ταμείο είχε την υποχρέωση να επιστρέψει όλα τα μη χρησιμοποιηθέντα ομόλογα στον EFSF μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015, αφού η επιστροφή ποσού μικρότερου από το συνολικό ποσό των 10,933 δισ. ευρώ, θα αποτελούσε ουσιώδη παράβαση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (MFFA) και της απόφασης του Eurogroup.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Για ποιό λόγο το Υπουργείο Οικονομικών δεν έθεσε το θέμα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και δανειστές και, κυρίως, δεν φρόντισε να διαμορφωθεί κατάλληλα το κείμενο της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015 λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω περιγραφείσες παραμέτρους για την επιστροφή των εν λόγω ομολόγων;

2ον. Για ποιό λόγο, επί σχεδόν μία εβδομάδα, από τις 20 έως 26-27 Φεβρουαρίου 2015, οπότε και υπεγράφησαν η Υπουργική Απόφαση και η 3η Τροποποίηση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, δεν φροντίσατε να ενημερωθείτε από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας, το ΤΧΣ και τυχόν άλλους εμπλεκόμενους (Τράπεζα της Ελλάδος, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους), ώστε τόσο στην Υπουργική Απόφαση όσο και στην 3η Τροποποίηση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, να εξειδικευτεί η σχετική απόφαση του Eurogroup και να εξασφαλιστεί, με κατάλληλη πλέον διατύπωση, το ακριβές και εύλογο ποσό που έπρεπε να επιστραφεί στο ΕΤΧΣ, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου;

3ον. Έχει αποσαφηνιστεί η διαδικασία με την οποία θα αξιοποιηθούν μελλοντικά τα μη χρησιμοποιηθέντα ομόλογα που επεστράφησαν στο ΕΤΧΣ, αν αυτό καταστεί αναγκαίο; Η αξιοποίηση αυτή με ποιούς όρους θα γίνει; Με αυτούς που ίσχυαν μέχρι την επιστροφή των ομολόγων ή με νέους, δυσμενέστερους, με βάση τη νέα Κοινοτική Οδηγία για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων;