Ερώτηση σχετικά με τα δημοσιονομικά ισοδύναμα που απαιτούνται για την υλοποίηση του...

Ερώτηση σχετικά με τα δημοσιονομικά ισοδύναμα που απαιτούνται για την υλοποίηση του Σχεδίου Νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Site_Foto_XS_40563Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Θέμα: Δημοσιονομικά ισοδύναμα για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνονται διατάξεις, πολύ μικρότερης βέβαια εμβέλειας σε σχέση με τις πολυάριθμες μεγαλόστομες εξαγγελίες των τελευταίων ετών, για την ανακούφιση οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων φυσικών προσώπων και νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την Έκθεση που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου, το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να εκτιμηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διότι εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υπολογιζόμενη σε εννεάμηνη βάση, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.

Η παρούσα Κυβέρνηση όμως, για τη χορήγηση ακόμη και αυτής της μικρής οικονομικής βοήθειας, σε αντιδιαστολή με τα 450 εκατ. ευρώ του «κοινωνικού μερίσματος» του 2014, έχει δεσμευτεί προς τους εταίρους για την εύρεση δημοσιονομικών ισοδυνάμων.

Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο του Eurogroup, που διέρρευσε την προηγούμενη εβδομάδα, τα ισοδύναμα θα προέλθουν από τη μείωση των αναλωσίμων και άλλων γενικών δαπανών από κάθε Υπουργείο (60,9 εκατ. ευρώ) και την εισαγωγή ενός νέου συστήματος δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε Υπουργείο (140 εκατ. ευρώ).

Με βάση αυτά, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1ον. Ποιά είναι η ακριβής μείωση λειτουργικών δαπανών σε κάθε Υπουργείο; Πως και πότε αυτή θα επιτευχθεί;

2ον. Περιλαμβάνετε στους σχεδιασμούς σας και περικοπές/συρρίκνωση δομών; Και αν ναι, που;

3ον. Πως διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα από αυτές τις περικοπές δαπανών, εάν έχουν ήδη αναληφθεί οι σχετικές δαπάνες από τους φορείς;

4ον. Ποιό είναι αυτό το νέο σύστημα δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε Υπουργείο, το οποίο άμεσα θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει σε περιστολή δαπανών; Αυτό αφορά και τις προμήθειες των ΟΤΑ;