Ερώτηση σχετικά με τη διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος 2014

Ερώτηση σχετικά με τη διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος 2014

10427675_1596851673861646_4584120189994605138_nΕρώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Θέμα: Διαμόρφωση πρωτογενούς αποτελέσματος Γενικής Κυβέρνησης 2014.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τόσο του Υπουργού Οικονομικών, κ. Βαρουφάκη, στις συνεδριάσεις του Eurogroup της 11ης και 16ης Φεβρουαρίου 2015, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάρδα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2014 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ.

Δεδομένου ότι στις τοποθετήσεις αυτές δεν διευκρινίζεται η μεθοδολογία με την οποία υπολογίζεται το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2014 (μεθοδολογία Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 2010 ή μεθοδολογία Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής – η διάκριση αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό 2015, Πίνακας 3.4, σελ. 104) αλλά και του ότι ο στόχος για το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2014, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, στη βάση της οποίας είχαν τεθεί οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι (ενδεικτικά 3% του ΑΕΠ για το 2015), είχε τεθεί σε πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός

Ποια είναι η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαμόρφωση του πρωτογενούς αποτελέσματος της Γενικής Κυβέρνησης το 2014, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, η οποία και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση από τους εταίρους και δανειστές;