Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την έγκριση ίδρυσης...

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία

4495E3CC6E7B5BD2200CB6B4421534C4Σήμερα, οι εσωτερικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέληξαν στην έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία με γνωστικό πεδίο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική».

Ευχαριστώ τις Πρυτανικές Αρχές, τους Προέδρους των δύο Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών καθώς και όσους εργάστηκαν σε αυτό το έργο.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποκτά επιστημονικό βάθος και εύρος και η Λαμία εδραιώνεται στον χάρτη της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κρίσιμο κόμβο στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου, το οποίο έχει στόχο την ουσιαστική συμμετοχή της Λαμίας, ως έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται.