Οι σκελετοί στο ντουλάπι του κ. Σταϊκούρα | Euro2day.gr

Οι σκελετοί στο ντουλάπι του κ. Σταϊκούρα | Euro2day.gr

Euro2day_55Κάθε μήνα το γραφείο του φίλτατου κ.Χρ.Σταϊκούρα, αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, δίνει στη δημοσιότητα σειρά στοιχείων, τα οποία αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διαφόρους ελέγχους και –μεταξύ αυτών- ορισμένους για «αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις».

μέσω Οι σκελετοί στο ντουλάπι του κ. Σταϊκούρα – ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ – euro2day.gr.