ΤΟ ΒΗΜΑ – Μισός μισθός μέχρι να βγει η σύνταξη στους δημοσίους...

ΤΟ ΒΗΜΑ – Μισός μισθός μέχρι να βγει η σύνταξη στους δημοσίους υπαλλήλους | Tovima.gr

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας  αναφέρθηκε στην «ανάγκη για την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται στο κράτος, καθώς και στις σχέσεις του με τους πολίτες» προσθέτοντας ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου «διευκολύνουν, αλλά και ανακουφίζουν συμπολίτες μας μέσω της επί τα βελτίω τροποποίησης ρυθμίσεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, ενδυναμώνουν την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων του πλαισίου δημοσιονομικών ελέγχων, και διαμορφώνουν διαύλους στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης ως απόρροια του εκσυγχρονισμού του πλαισίου που διέπει τις αδρανείς καταθέσεις».

μέσω ΤΟ ΒΗΜΑ – Μισός μισθός μέχρι να βγει η σύνταξη στους δημοσίους υπαλλήλους – oικονομία.